İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Doku içine ince radyum tüplerini yerleştirmede kullanılan özel pens; Wakeley’in radyum pensi.
tıbbi çeviri
Karna doğru; karna yönelik; ventrad.
Ön kolda arteria radialis’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae ulnares ile birleşen venler; radiyal venler
X ışını tüpünden, başlık veya kolimatör aracılığıyla geçerek belli bir hedefe yöneltilenradyasyon; faydalı radyasyon,
Ultraviyole ışınlarıılın oluşturduğu radyasyon; ultraviyole radyasyonu
Ulna ve radius’1a ilgili; ulnoradiyal.
Radius’un alt ucunun içyan kenarındaki, ulna başı ile eklem yapan küçük çukurluk; radius’un ulnar çentiği,
Radius pürtüğü. Bk. radial tuberosity
Bk. radial tuberosity
Radius tümseği. Bk. radial tuberosity
Üretici firma tarafından belli bir isim konmuş ilaç.
İlaca, üretici firma tarafından verilen özel isim; ilacın müstahzar ismi; ilacın ticari ismi.
İlaca, üretici firma tarafından konulan isim; ilacın müstahzar adı.
Derin dokulara, sıcaklık oluşturma amacıyla iyonize radyasyon uygulanması; termoradyoterapi.
Vücut içi dokulan ışınlama amacıyla hastaya verilen radyofarmasötik; terapötik radyofarmasötik.
Hastalıkların, özellikle malign hastalıkların radyasyonla tedavisini konu alan radyoloji alt dalı; terapötik radyoloji,
El veya ayağında dört parmak bulunan;tetradaktilöz.
Tetradaktil. Bk. tetradactylous.
1 2 3 4 .. 18 19 20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 901 - 920 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Hastalığın tedavisinde birkaç ilacı birarada kullanma.
Kısa bir süre, özellikle yoğun radyasyona maruz kalma.
1- İnaktif bir maddeyi etkin hale getiren; bir reaksiyonun oluşumunu kolaylaştıran; uyarıcı madde; aktivatör. 2- Bazı maddelere radyoaktif özellik kazandıran araç
tıbbi çeviri
1 – Harekete getirme; etkin hale koyma; hareketlendirme; aktivasyon. 2- Uyarma; hücre bölünmesini veya beyin çalışmasını uyanna. 3- Radyoaktif hale getirme.
Hastalığın, ışın (güneş ışınları, ültraviyole ışınlan, x ışınlan, radyoaktif ışınlar) ile tedavisi; aktinoterapi.
X ışınlan veya radyoaktif ışınlara maruz kalış nedeniyle oluşan sinir iltihabı; aktinonevrit.
Herhangi bir ışın (ışık, ültraviyole, x ışınlan, radyoaktif ışınlar vb.) oluşması; aktinogenez.
X ışınları ve radyoaktif ışınlarııl canlılar üzerindeki etkilerini konu alan biyoloji dalı; radyobiyoloji.
Kimyasal etkiye sahip ışınlar; aktinik ışınlar (güneş ışınları, ültraviyole ışınları, x ışınları, radyoaktif ışınlar vb.)
Kişide kendini kontrol yeteneğinin bulunmayışı;iradesine hakim olamama hali; akrazi (içki vb. ‘ne karşı),
Doğuştan olmayıp sonradan oluşan; sonradankazanılan, sonradan edinilmiş (hastalık vb.).
Doğuştan olmayıp sonradan oluşan; sonradankazanılan, sonradan edinilmiş (hastalık vb.).
Treponema pallidum’un özellikle cinsel birleşme ya da diğer bir yol (öpüşme, enfekte ortak eşyayı kullanma vb.)’la geçmesi sonucu oluşan sifiliz; sonradan kazanılan frengi; akkiz sifiliz
Enfeksiyonu geçirerek ya da enfeksiyöz etkene karşı antijen veya antikor verilerek oluşturulan bağışıklık; sonradan kazanılan bağışıklık; akkiz bağışıklık (aktif veya pasif bağışıklık)
Sonradan oluşan bağışıklık yetersizliği sendromu. Bk. AİDS
Sonradan kazanılan dürtüler. Bk. secondary drives
Doğuştan olmayan şekil bozukluğu; sonradan oluşan deformite
Doğuştan mevcut olmayıp sonradan herhangi bir duruma bağlı olarak gelişen defekt
Doğuştan olmayıp sonradan oluşan; sonradankazanılan, sonradan edinilmiş (hastalık vb.).
İstem dışı idrar etme; irade dışı işeme; akonürez.
1 2 3 .. 42 43 44 45
46
47

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü