İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Doku içine ince radyum tüplerini yerleştirmede kullanılan özel pens; Wakeley’in radyum pensi.
tıbbi çeviri
Karna doğru; karna yönelik; ventrad.
Ön kolda arteria radialis’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae ulnares ile birleşen venler; radiyal venler
X ışını tüpünden, başlık veya kolimatör aracılığıyla geçerek belli bir hedefe yöneltilenradyasyon; faydalı radyasyon,
Ultraviyole ışınlarıılın oluşturduğu radyasyon; ultraviyole radyasyonu
Ulna ve radius’1a ilgili; ulnoradiyal.
Radius’un alt ucunun içyan kenarındaki, ulna başı ile eklem yapan küçük çukurluk; radius’un ulnar çentiği,
Radius pürtüğü. Bk. radial tuberosity
Bk. radial tuberosity
Radius tümseği. Bk. radial tuberosity
Üretici firma tarafından belli bir isim konmuş ilaç.
İlaca, üretici firma tarafından verilen özel isim; ilacın müstahzar ismi; ilacın ticari ismi.
İlaca, üretici firma tarafından konulan isim; ilacın müstahzar adı.
Derin dokulara, sıcaklık oluşturma amacıyla iyonize radyasyon uygulanması; termoradyoterapi.
Vücut içi dokulan ışınlama amacıyla hastaya verilen radyofarmasötik; terapötik radyofarmasötik.
Hastalıkların, özellikle malign hastalıkların radyasyonla tedavisini konu alan radyoloji alt dalı; terapötik radyoloji,
El veya ayağında dört parmak bulunan;tetradaktilöz.
Tetradaktil. Bk. tetradactylous.
1 2 3 4 .. 18 19 20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 881 - 900 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Alt ve üst gözkapağı kenarlarının doğuştan veya herhangi bir sebeple sonradan birbirine yapışık oluşu; ankiloblefaron
Mesanenin irade dışı boşalması,
Kan damarlarının radyoopak madde zerkini takiben röntgen yoluyla incelenmesi, bu yolla damarların filminin alınması; anjiyografi
tıbbi çeviri
Bir bölge veya organ damarları (arter veya ven) içine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben alınan röntgen filmi; damar radyogramı; anjiyogram.
Kalple beraber kalbe giren ve çıkan büyük damarların radyoopak madde enjeksiyonunu takiben röntgen filminin alınması; anjiyokardiyografı.
Anüs çevresindeki, iç ve dış anal sfinkterlerin birarada oluşturduğu sfinkter; anal sfinkter.
(G.): Hem karada hem suda yaşayabilen hayvanlar sınıfı; iki yaşayışlılar,
Retina ön tabakalarının -arada aralık oluşmak üzere- retina pigment tabakasından aynlışı; retina dekolmanı (Sansoryel retina’yı oluşturan ön dokuz tabaka, arkadaki retina pigment epitelinden aynlmıştır; pigment epiteli
Amnion kesesi içine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben röntgen filmi alınması; amniografi.
Karşıt duyguları birarada taşıma; herhangi bir şeye karşı aynı anda iki zıt duygu hissetme hali; ikili duygu; çift duygu; ambivalans (aşk ve nefret, sevinç ve üzüntü gibi)
Radyoaktif atom çekirdeğinden, parçalanma sonucu yayılan -iki proton ve iki nötron’dan oluşmuş- pozitif yüklü parçacık; alfapartikülü
1- Grek alfabesinin ilk harfi; alfa. 2- Radyoaktif maddenin çıkardığı ışm tiplerinden biri; alfa partikülleri; alfa ışınları. 3- Bileşiğin izomerlerini belirtmede kullanılan öneklerden biri; bileşiğin gösterdiği izomer serisi
Vücudun belli bir allerjen (ilaç, gıda, çiçek tozu vb.)’e karşı aşırı duyarlı oluşu; bazı allerjenlere karşı organizmada doğuştan veya sonradan gelişen aşırı duyarlılık; allerji
Sağırlığın eşlik ettiği alali şekli; sağırlık ve dilsizliğin birarada oluşu,
İrade ve istekle hareket gücünün kaybı; ekstrapiramidal sistemdeki bozukluğa bağlı olarak herhangi bir istemli hareketi başlatma yeteneğinin ileri derecede azalması veya yokluğu; akinezi
İrade ve istekle hareket gücünün kaybı; ekstrapiramidal sistemdeki bozukluğa bağlı olarak herhangi bir istemli hareketi başlatma yeteneğinin ileri derecede azalması veya yokluğu; akinezi
T lenfositleri enfekte eden bir virüs (HlV)’ün sebep olduğu, vücudun enfeksiyonlara karşı doğal direncinin yıkılışı ile belirgin sendrom; sonradan gelişen bağışıklık yetersizliği sendromu [Bu sendroma sebep olan virüs (
1- Adventisya ile ilgili. 2- Dışardan gelen; dış kaynaklı. 3- Sonradan meydana gelmiş; rastlantı sonucu oluşmuş,
Norepinefrin (noradrenalin) ve epinefrin (adrenalin)’e duyarlı adre-nerjik sinir uçları; adrenerjik uyartıyı yanıtlayan reseptörler; adrenerjik reseptörler (Bu grup reseptörler, alfa-adreneıjik reseptörler ve beta-adren
Birarada gelişmiş; doğuştan bitişik,
1 2 3 .. 41 42 43 44
45
46 47

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü