İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 390 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Dalak pulpasmda, arteria splenica’nm küçük dalları çevresindeki lenfoid doku kümelerinin oluşturduğu bölüm; beyaz (ak) pulpa (Kırmızı pulpa içinde beyaz adacıklar halinde görülür),
Kürek kemiğini öne çeken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula içyan kenarının -kanadı andırır şekilde- arkaya doğru çıkıntı yapması; kanatlı skapula.
Hem veziküller hem papüller gösteren;papül ve veziküllerden oluşan; vezikülopapüler.
tıbbi çeviri
Akciğer vezikülleri. Bk. alveolipulmonis
Dolaşım esnasında büyük venlerde alınan nabız; özellikle boyunda vena jugularis üzerinde alınan nabız; venöz nabız.
Oksijenlenmiş kanı akciğerlerden kalbin sol kulakçığına ileten venler; venöz arterler; akciğer venleri; pulmoner venler (Sağda ve solda ikişer olmak üzere dört ven)
Arteria suprascapularis’e eşlik eden ve omuz eklemi, kürek kemiği, köprücük kemiği, komşu kaslar ve komşu derinin venöz kanını vena jugularis externa’ya ileten ven; küreküstü veni; supraskapuler ven
Arteria dorsalis scapulae’ya eşlik eden ve vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya açılan ven; skapula sırtı veni; dorsal skapuler ven
Truncus pulmonalis kapağı. Bk. pulmonary valve.
Bk. nervus utriculoampullaris
Tüberkülozlu kişide deri yüzeyinde ülserleşme gösteren küçük papüller oluşması ile belirgin durum; papülonekrotik tüberküloz
Bk. pulmonary trunk
Birbiri arkasma üç muntazam atımı kısa bir aralığın izlemesiyle belirgin nabız şekli; trigeminal nabız
Bk. vena suprascapularis.
Bk. arteria suprascapularis
Diş pulpası. Bk. dental pulp
İp gibi nabız. Bk. filiform pulse
Bkvena suprascapularis
Bk. nervus suprascapularis
Bk. arteria suprascapularis
1 2 3 4 .. 18 19 20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 456 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Derinin kuruması; derinin kuruyup sertleşmesi ve pullanma göstermesi ile belirgin hastalık; kseroderma.
Derinin kuruması; derinin kuruyup sertleşmesi ve pullanma göstermesi ile belirgin hastalık; kseroderma.
Yapağı ayıklayıcılarmın hastalığı. Bk. pulmonary anthrca
tıbbi çeviri
Kürek kemiği. Bk. scapula
El parmağı ucunda, distal falanks pulpasmm ağrılıiltihabı; dolama,
Dalak pulpasmda, arteria splenica’nm küçük dalları çevresindeki lenfoid doku kümelerinin oluşturduğu bölüm; beyaz (ak) pulpa (Kırmızı pulpa içinde beyaz adacıklar halinde görülür),
Yaş akciğer. Bk. pulmonary edema.
Kürek kemiğini öne çeken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula içyan kenarının -kanadı andırır şekilde- arkaya doğru çıkıntı yapması; kanatlı skapula.
Vulpian atrofisi. Bk. scapulohumeral atrophy
Akciğer vezikülleri. Bk. alveolipulmonis
Kalp karıncıklarının kanı aort ve pulmoner artere pompalamak üzere kasılması; ventriküler sistol (Kalp kulakçıklarının kasılmasını takiben)
Oksijenlenmiş kanı akciğerlerden kalbin sol kulakçığına ileten venler; venöz arterler; akciğer venleri; pulmoner venler (Sağda ve solda ikişer olmak üzere dört ven)
Enine skapuler ven. Bk. vena suprascapularis
Arteria thoracoacromialis’e eşlik eden ve acromion, processus coracoideus scapulae ve sternoklavikuler eklemin venöz kanını vena subclavia’ya ileten ven; torakoakromiyal ven
Arteria suprascapularis’e eşlik eden ve omuz eklemi, kürek kemiği, köprücük kemiği, komşu kaslar ve komşu derinin venöz kanını vena jugularis externa’ya ileten ven; küreküstü veni; supraskapuler ven
Arteria dorsalis scapulae’ya eşlik eden ve vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya açılan ven; skapula sırtı veni; dorsal skapuler ven
Truncus pulmonalis kapağı. Bk. pulmonary valve.
Bk. nervus utriculoampullaris
İç kulak vestibülü’nde zar labirent’in içerdiği iki kesecikten büyüğü; zar labirent’te, yarım daire kanallarının ampuller uçlarının açıldığı, vücut dengesinin korunmasında rol oynayan oval kesecik; labirent
Böbrekte oluşan, plazminojen’i plazmin’e çevirici etkiye sahip bir enzim; idrardaki plazminojen aktivatörü; ürokinaz (Ürokinaz, insan ve birçok memelilerin idrarında bulunur. Ürokinaz preparatı, venöz tromboz, pul
1 2 3 4 .. 21 22 23

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü