İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 31 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 31 arasındaki sonuçlar:
Her iki pubis kemiği alt kollarının birleşmesinden oluşan kavis; pubis kemeri; pubis kavsi
1 – Pubis kemiği veya kemikleri ilgili; pubik. 2-Pubis bölgesi ile ilgili,
Pubis kemeri (arcus pubis)’nin bir yarısını oluşturmak üzere, pubis alt kolu ile iskiyum kolunun beraber oluşturduğu anatomik yapı; iskiyopubik kol
tıbbi çeviri
İskiyum (os ischii) ve pubis ile ilgili; iskiyopubik.
Bk. inferior ramus of pubis
İliyopubik tüberkül. Bk. iliopubic eminence
Os pubis’in üst kolu ile ilium cisminin birleştiği yerde, acetabulum’un önündeki yuvarlak kabartı; iliyopubik tümsek,
İlium ve pubis’le ilgili; iliyopubik.
Bk. iliopubic eminence
Bk. pubic crest
Her iki pubis kemiği alt kenarlarının oluşturduğu kavsin tepe kısmı; pubis altı açısı
1
2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
Bk. symphysis pubica.
Retropubik aralık. Bk. retropubic space
tıbbi çeviri
1- Retzius aralığı. Bk. periliymphatic space. 2- Retzius aralığı. Bk. retropubic space
Bk. pubic region
Bk. pubic region
Pubis kemiği üst kolunun üst kenarı üzerinde, crista pubica’nın dışyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduğu- tümsekçik; pubis kemiğinin pubik tüberkülü.
Pubik simfız. Bk. symphysis pubica
Pubis kemiğinin üst kenarı üzerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup başladığı- küçük kabartı; pubis ibiği; crista pubica
Pubis üst kolunun ön kenarını oluşturmak üzere, eminentia iliopubica’dan tuberculum pubicum’a uzanan -musculus pectineus’un tutunup başladığı- keskin kabartı; pubistarağı [Pubis tarağı, terminal çizgi (linea
7.-12. kıkırdak kaburgalar, fascia thoracolumbalis, crista iliaca ve ligamentum inguinale’nin dışyan bölümünden başlayıp linea alba ve -fak inguinalis aracılığıyla- crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan,
Sternum’un processus xiphoideus’u ve 5.7. kıkırdak kaburgalardan başlayıp crista pubica, symphysis pubis ve linea alba’nın alt bölümünde sonlanan, karın duvarını gerici, karna destek sağlayıcı ve omurgaya fl
Ligamentum inguinale’nin 2/3 dışyan bölümü, crista iliaca ve fascia thoracolumbalis’ten başlayıp son üç ya da dört kıkırdak kaburga, linea alba ve fak inguinalis aracılığıyla crista pubica ve pecten ossis pubis
Musculus obliquus internus’un alt kenarından başlayıp spermatik kordon (funiculus spermaticus)’u sardıktan sonra pubis kemiğinde tuberculum pubicum’da sonlanan, testis’i yukarı kaldırıcı kas; kremaster
İliyopubik tüberkül. Bk. iliopubic eminence
İliyopektineal tümsek. Bk. iliopubic eminence
(G.): Hipogastriyum. Bk. pubic region.
Hipogastrik bölge. Bk. pubic region
Musculus obliquus internus abdominis ile musculus transversus abdominis’in, crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan ortak tendonu; birleşik tendon; kasık orağı,
Bk. iliopubic eminence
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü