İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 31 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
İki taraf pubis kemiklerini birbirine bağlayan, fıbrokartilaj dokudan oluşmuş sıkı bağlantı yeri; pubis kaynağı; pubis simfizi
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boşluğuna girilip mesane açılarak prostat’m çıkarılması; suprapubik transvezikal prostatektomi
tıbbi çeviri
İdrar boşaltma amacıyla symphysis pubis üzerinden iğne ile, dolu mesaneye girme; suprapubik ponksiyon
Karın duvarına, göbek ile pubis arasından dikey ya da enine yapılan kesi; suprapubik kesi
İki taraf pubis kemiklerinin oluşturduğu kemer üstünde; pubis kemeri üstünde; suprapubik.
Bk. superior ramus of pubis
Her iki pubis kemiği alt kenarlarının oluşturduğu kavsin tepe kısmı; pubis altı açısı
İki taraf pubis kemiklerinin oluşturduğu kemeraltında; pubis kemeri altında; subpubik.
Retropubik aralık. Bk. retropubic space
Pubis kemiklerinin arka yüzü ile mesane arasında kalan bölge; Retzius aralığı; pupis arkası aralık
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boşluğuna girilerek, mesaneyi açmaksızın -mesane önünden yaklaşarak- prostat’m çıkarılması; retropubik prevezikal prostatektomi.
Bk. pubic region
Pubis kemiği üst kolunun üst kenarı üzerinde, crista pubica’nın dışyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduğu- tümsekçik; pubis kemiğinin pubik tüberkülü.
Pubik simfız. Bk. symphysis pubica
Göbek bölgesinin altında, sağ ve sol inguinal bölge arasındaki altorta karın bölgesi; pubis bölgesi; pubik bölge
Pubis biti. Bk. Pthirus pubis.
Pubik tümsek. Bk. mons pubis
Pubis kemiğinin üst kenarı üzerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup başladığı- küçük kabartı; pubis ibiği; crista pubica
Üç kısımdan oluşan kalça kemiği (os coxae)’nin ön parçası; pubis kemiği
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 22 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. iliopubic eminence
Bk. pubic crest
1
2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü