İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 31 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
İki taraf pubis kemiklerini birbirine bağlayan, fıbrokartilaj dokudan oluşmuş sıkı bağlantı yeri; pubis kaynağı; pubis simfizi
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boşluğuna girilip mesane açılarak prostat’m çıkarılması; suprapubik transvezikal prostatektomi
tıbbi çeviri
İdrar boşaltma amacıyla symphysis pubis üzerinden iğne ile, dolu mesaneye girme; suprapubik ponksiyon
Karın duvarına, göbek ile pubis arasından dikey ya da enine yapılan kesi; suprapubik kesi
İki taraf pubis kemiklerinin oluşturduğu kemer üstünde; pubis kemeri üstünde; suprapubik.
Bk. superior ramus of pubis
Her iki pubis kemiği alt kenarlarının oluşturduğu kavsin tepe kısmı; pubis altı açısı
İki taraf pubis kemiklerinin oluşturduğu kemeraltında; pubis kemeri altında; subpubik.
Retropubik aralık. Bk. retropubic space
Pubis kemiklerinin arka yüzü ile mesane arasında kalan bölge; Retzius aralığı; pupis arkası aralık
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boşluğuna girilerek, mesaneyi açmaksızın -mesane önünden yaklaşarak- prostat’m çıkarılması; retropubik prevezikal prostatektomi.
Bk. pubic region
Pubis kemiği üst kolunun üst kenarı üzerinde, crista pubica’nın dışyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduğu- tümsekçik; pubis kemiğinin pubik tüberkülü.
Pubik simfız. Bk. symphysis pubica
Göbek bölgesinin altında, sağ ve sol inguinal bölge arasındaki altorta karın bölgesi; pubis bölgesi; pubik bölge
Pubis biti. Bk. Pthirus pubis.
Pubik tümsek. Bk. mons pubis
Pubis kemiğinin üst kenarı üzerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup başladığı- küçük kabartı; pubis ibiği; crista pubica
Üç kısımdan oluşan kalça kemiği (os coxae)’nin ön parçası; pubis kemiği
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
Bk. symphysis pubica.
Retropubik aralık. Bk. retropubic space
tıbbi çeviri
1- Retzius aralığı. Bk. periliymphatic space. 2- Retzius aralığı. Bk. retropubic space
Bk. pubic region
Bk. pubic region
Pubis kemiği üst kolunun üst kenarı üzerinde, crista pubica’nın dışyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduğu- tümsekçik; pubis kemiğinin pubik tüberkülü.
Pubik simfız. Bk. symphysis pubica
Pubis kemiğinin üst kenarı üzerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup başladığı- küçük kabartı; pubis ibiği; crista pubica
Pubis üst kolunun ön kenarını oluşturmak üzere, eminentia iliopubica’dan tuberculum pubicum’a uzanan -musculus pectineus’un tutunup başladığı- keskin kabartı; pubistarağı [Pubis tarağı, terminal çizgi (linea
7.-12. kıkırdak kaburgalar, fascia thoracolumbalis, crista iliaca ve ligamentum inguinale’nin dışyan bölümünden başlayıp linea alba ve -fak inguinalis aracılığıyla- crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan,
Sternum’un processus xiphoideus’u ve 5.7. kıkırdak kaburgalardan başlayıp crista pubica, symphysis pubis ve linea alba’nın alt bölümünde sonlanan, karın duvarını gerici, karna destek sağlayıcı ve omurgaya fl
Ligamentum inguinale’nin 2/3 dışyan bölümü, crista iliaca ve fascia thoracolumbalis’ten başlayıp son üç ya da dört kıkırdak kaburga, linea alba ve fak inguinalis aracılığıyla crista pubica ve pecten ossis pubis
Musculus obliquus internus’un alt kenarından başlayıp spermatik kordon (funiculus spermaticus)’u sardıktan sonra pubis kemiğinde tuberculum pubicum’da sonlanan, testis’i yukarı kaldırıcı kas; kremaster
İliyopubik tüberkül. Bk. iliopubic eminence
İliyopektineal tümsek. Bk. iliopubic eminence
(G.): Hipogastriyum. Bk. pubic region.
Hipogastrik bölge. Bk. pubic region
Musculus obliquus internus abdominis ile musculus transversus abdominis’in, crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan ortak tendonu; birleşik tendon; kasık orağı,
Bk. iliopubic eminence
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü