İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 490 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
tıbbi çeviri
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Organ ya da doku naklinden önce verici ve alıcı arasındaki doku uyumunu değerlendirme amacıyla yapılan test dizisi (Doku uyumu antijenlerini, HLA antijenlerini karşılaştırma gibi),
Hipotalamus tarafından salgılanan, hipofiz ön lobundan tiroid’i uyarıcı hormon (tirotropin) salgılanmasını uyarıcı hormon; tirotropin salgılatıcı honnon; tıroliberin
Tirotropin salgılanmasını uyarıcı faktör. Bk. thyrotropinreleasing hormone
Tirotropin. Bk. thyroidstimulating hormone.
Hissedilir şekilde atım gösterme; güm güm atma (Çarpıntı esnasında kişi tarafından hissedilen kalp atımları gibi).
Omurganın, oniki göğüs omurundan oluşan bölümü; omurganın göğüs kısmı; torasik omurga
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Bk. musculus supraspinatus
Supraspinöz bağ. Bk. supraspinal ligament.
Kürek kemiği (scapula)’nin arka yüzünde, spina scapulae’nın üstündeki çukurluk; supraspinöz çukur
Dikensi çıkıntı üstünde; özellikle kürek kemiği dikeni ya da omurun dikensi çıkıntısı üstünde; supraspinöz.
Omurların dikensi çıkıntı (processus spinosus)’larının uçlarını birleştiren dikey bağ; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurların dikensi çıkıntılarının uçlarına tutunarak uzanan, uzun dikey fibröz şerit
1- Omurga üstünde; supraspinal. 2- Herhangi bir dikensi çıkıntı üstünde,
Kol ve bacaklar ekstensiyon halinde sırtüstü yatış durumu; dorsal pozisyon
1- Ön kol ve el, el ayası yukarı bakacak şekilde dışyana döndürülmüş; supin. 2- Yüzü ve karnı yukarı dönük şekilde yatmış; sırtüstü yatış durumu almış; supin.
1
2
3 4 5 6 .. 23 24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 627 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, bazı spinal sinirlerin arka kök ganglionlarmm iltihaplanması nedeniyle vücudun bir tarafında bir veya birkaç hissi sinirin seyri boyunca deri üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile bel
Bk.juvenile spinal muscularatrophy
WerdnigHoffmann hastalığı. Bk. infantile spinal muscular atrophy
tıbbi çeviri
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
Omurun dikensi çıkıntısı. Bk. spinous process of vertebra.
Omur cismi ile omur kemeri arasında kalan delik; spinal delik; omur deliği
Omurga (columna vertebralis) içindeki, omuriliğin geçtiği kanal; omurga kanalı; spinal kanal; vertebral kanal
Spinal sinirin ön kökü. Bk. anterior root of spinal nerve
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Sol plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde funiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sol testis’le sol epididim’in venöz kanını vena renalis sinistra’ya boşalta
Sağ plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde fimiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sağ testis’le sağ epididim’in venöz kanını vena cava inferiör’a boşaltan ve
Sol ligamentum latum uteri’deki -sol yumurtalık hilumu’ndan gelen ovaryan venlerin oluşturduğu-plexus pampiniformis’in kanını venarenalis sinistra’ya ileten ven; sol yumurtalık veni; sol ovaryan ven
Spermatik kordon (fiıniculus spermaticus)’da plexus pampiniformis’i oluşturan venlerin, variköz genişlemesi; varikosel (Genellikle gençlerde oluşan varikosel, çoğu kez tek taraflıdır; nadir hallerde çift taraflı o
Uterotubografı. Bk. hysterosalpingography.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpingögraphy.
Belli bir hücre tipinde farklılaşma yeteneğigösteren; ünipotan.
Hücrenin, belli bir hücre tipinde farklılaşmayeteneği; ünipotans.
Belli bir hücre tipi göstermeyen; belli bir hücre tipine dönüşmemiş hücrelerden oluşan; farklılaşmamış; andiferansiye (Tümör hücrelerinin niteliği hakkında),
1 2 3 4 .. 30 31 32

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü