İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 509 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. pipestem cirrhosis.
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
tıbbi çeviri
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluşturan hidrokarbonlara oranla daha yumuşak- yarıkatı hidrokarbonlar karışımı sarımsı madde; vazelin (Bazı merhemlerin yapısında yer alır; ayrıca deriyi yumuşatıcı olarak kullanı
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde başlayan, omurilik ön boynuz hücrelerindeki harabiyet sonucu, özellikle kol, bacak ve göğüs kaslarında ilerleyici atrofi ve kuvvet kaybı ile belirgin genetik hastalık; WerdnigHoffmann hast
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bağlı olarak gelişen, lezyon tarafındaki okülomotor sinir ile karşı tarafta yüzün alt bölümü, dil, kol ve bacağı tutan felç şekli; Weber felci (Okülomotorsinirin felç gösterdiği ta
Kasın veya kası donatan sinirin iskemisi nedeniyle gelişen felç; Volkmann felci
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Sesi oluşturan organ ve oluşumların tümü; ses cihazı,
Vitröz ayrılma. Bk. vitreous detachment
Deniz suyunda ve denizde yaşayan kabuklularda bulunan, diyare ile belirgin gastroenterit’e sebep olan Vibrio türü.
Streptomisin vb. antibiyotiklerin uzun süre uygulanışı sonucu gelişen, işitme ve denge bozuklukları ile belirgin patolojik durum; vestibüler felç
Denge duyusu, denge oluşması ve dengenin devamıyla ilgili anatomik bölümlerin oluşturduğu sistem; vestibüler labirent (labyrinthus vestibularis), nervus vestibularis ve beyin 4. karıncığının tabanındaki vestibüler çekirdekler
Göbek çevresindeki, bu bölgenin venöz kanını vena portae hepatis’in sol dalına ileten, karın ön duvarının derialtı venleriyle de anastomozlan bulunan küçük venler; göbek çevresi venleri; paraumbilikal venler,
Kan damarlarının normal tonüsünü kaybetmesi; damar felci; vazoparaliz.
Böbrekler ve idrar yollarının oluşturduğu sistem; üriner sistem
Bir doğum yapmış kadın; ünipar; ünipara.
Gyrus parahippocampalis’in ön ucundaki çengel biçimi uzantı; parahipokampal girus’un çengeli
Tifo, paratifo ve tetanos aşısı. Bk. TABT vaccine
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 957 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Hayvanlara aşırı düşkünlükle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel ilişki ile belirgin; bu tip cinsel sapıklıkla ilgili. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ya da onla
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
tıbbi çeviri
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluşturan hidrokarbonlara oranla daha yumuşak- yarıkatı hidrokarbonlar karışımı sarımsı madde; vazelin (Bazı merhemlerin yapısında yer alır; ayrıca deriyi yumuşatıcı olarak kullanı
Tifo ve paratifo tanısında uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Bk. paraffin bath.
Ördek gibi bir sağa bir sola yalpa yaparak yürüme; ördek yürüyüşü (Kişi ayaklarını birbirinden açarak, dayanma düzlemini genişletmeye çalışır),
Karaciğerde protrombin oluşmasında rol oynayan, kanamayı durdurucu özelliği nedeniyle hemorajik bozuklukların tedavisinde kullanılan -sentetik preparatlan da bulunan- yağda erir bir vitamin grubu; K vitamini (K grubu vitaminl
Otopsi esnasında, iç organa kesi yapma, özellikle iç ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene için küçük parça çıkarma; viserotomi.
Vestibüler nöronit. Bk. paralytic vertigo.
Keseciğe kesi yapma; kesi yaparak keseciği açma; vezikülotomi
Plexus hypogastricus inferior’dan aynlan bir kısım sempatik ve parasempatik ipliklerin, mesane üzerinde oluşturduğu otonom sinir ağı; mesane sinir ağı; vezikal pleksus.
Kesi yaparak karın boşluğuna girme; karnıaçma ameliyatı; laparotomi; ventrotomi.
Beyin karıncıklarınm, ventriküloskoparacılığıyla gözle muayenesi; ventriküloskopi.
Vene kesi yapma; kesi yaparak ven’e girme;venotomi.
Ven’e kesi yapma; kesi y aparak ven’ e girme; veneseksiyon (Kan alma veya trombüs’ü çıkarma amacıyla yapılır),
Göbek çevresindeki, bu bölgenin venöz kanını vena portae hepatis’in sol dalına ileten, karın ön duvarının derialtı venleriyle de anastomozlan bulunan küçük venler; göbek çevresi venleri; paraumbilikal venler,
Birinci bel omuru önünde sağ vena lumbalis ascendens ile sağ vena subcostalis’in birleşme yerinden başlayıp, alt göğüs omurlarının sağ tarafı boyunca 4. göğüs omuruna kadar yükseldikten sonra kavis yaparak sağ akciğer k
1 2 3 4 .. 46 47 48

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü