İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
p
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 5315 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
İdrarda cerahat bulunuşu; piyüri
Ruh hastalarının doktor tedavisine yardımcı olmak üzere hemşire tarafından bakımı; akıl ve ruh hastalıkları hemşireliği
Karbonhidrat metabolizması esnasında oluşan bir ara ürün; pirüvik asit.
tıbbi çeviri
Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu; pirüvemi.
Pirüvik asit tuzu; pirüvat.
Hayvansal ve bitkisel doku hücrelerinde porfırin’in yapısına girmek üzere yaygın olarak bulunan azotlu bir bileşik; pirol.
Pamuk üzerine sülfürik ve nitrik asitlerin müşterek etkisi ile oluşan -ve özellikle kollodyon adı verilen sıvı maddenin yapımında kullanılan- bir madde; nitratlı sellüloz; nitrosellüloz; piroksilin.
Yüksek ateşe bağlı olarak vücut dokulanndaoluşan toksik bir madde; pirotoksin.
Tedavi amacıyla vücut ısısını, ateş yükseltici madde enjekte ederek ya da ateş yükseltici aşı uygulayarak yapay olarak yükseltme; ateş yükseltici tedavi; pireterapi.
Asit mide özsuyunun, yemek borusuna geçerek mukozayı tahrişi sonucu sternum’un altında duyulan ağrılı yanma hissi; mide yanması; piroz.
Ateşten aşırı korkma; ateş korkusu; pirofobi.
Yüksek ısı derecelerini ölçen termometre; özellikle cıvalı termometrenin ölçemediği -fimi ısısı gibi- yüksek ısı derecelerini ölçen alet; pirometre,
Piromani gösteren kişi; piromanyak.
Kişinin, yangm çıkarmaya yönelik ateş tutuşturma eğilimi taşıması; yangın çıkarma dürtüsü; piromani
Isı etkisiyle oluşan erime; piroliz.
Yangın çıkarma veya yangm alevi görmeklecinsel doyuma erişme; seksüel piromani; pirolagni.
1- Vücut ısısının yükselmesine sebep olan; ateş yükseltici; piretojenöz. 2- Vücut ısısının yükselmesine bağlı; yüksek ateşin sebep olduğu,
Vücut ısısının yükselmesine sebep olan;ateş yükseltici; piretojenik.
Ateş yükseltici madde; vücuda enjeksiyonu ısı yükselmesine sebep olan herhangi bir etken; pirojen; piretojen (bakteri toksini, yabancı protein vb.),
Gallik asitten elde edilen bir madde; piyrogallol; pirogallik asit (Psoryaz ve lupus başta olmak üzere bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır),
1 2 3 4 .. 264 265 266
p
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1661 adet çeviri sonucu bulundu. 1621 - 1640 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Pasifik adaları ve Asya ülkelerinde menengoensefalit’e sebep olan Angiostrongylus türü.
Plazmada faktör VIII eksikliğine bağlı olarak pıhtılaşma zamanının uzaması ile belirgin, çoğu kez trombosit yapısında ve kapiller duvarında bozukluğun da eşlik ettiği kalıtsal hastalık; von Willebrand hastalığı; anjiyohemofıl
Parsiyel gastrektomi ya da gastroenterostomi’yi takiben anastomoz yerinde oluşan ülser; anastomotik ülser (Anastomotik ülser, ameliyattan sonra birkaç ay ile birkaç yıl içinde gelişebilir. Başlıca belirtiler, ağrı ve ka
tıbbi çeviri
Perine bölgesinin, anüs ve çevresini içeren arka bölümü; anal bölge
Psikoseksüel gelişimin, cinsel ilginin anüs bölgesinde yoğunlanışı ve aptes edişin cinsel hazza eşlik edişi ile beliğin, bebeğin 1 yaşını dolduruşundan 3 yaşına kadar uzanan ikinci dönemi; anal dönem,
Pankreas özsuyundaki, nişastayı parçalayıcıenzim; pankreas amilazı; amilopsin.
Parmak ucunda oluşarak, o kısmın kemiğe kadar harabiyetine sebep olan ülser; ampüte ülser
Proteinlerde bulunan bir nonesansiyel amino asit; aminoasetik asit; glikosin; glisin (Antasit olarak uygulanışı yanında bazı kas hastalıklarının tedavisinde de kullanılır).
Parelel gelen ışık ışınlarının, retina üzerinde odaklaşamaması; odaklaşmanın, retina’nın önünde ya da arkasında oluşması; ametropi.
Parça veya bölümlerden oluşmayan; birbirinebenzer parçalar göstermeyen; ameristik.
Portakal kırmızısı bir boyamaddesi; alizarin (Endikatör olarak kullanılır),
Pentoz’dan zengin gıda maddelerinin yenilişini takiben gelişen geçici pentozüri; besinsel pentazüri
Proteinli gida alımını takiben görülen geçici albüminüri; alimanter albüminüri
Panzehir etkisi gösteren; zehirin etkisiniortadan kaldıran ilaç; aleksifarmik.
Proteinlerin enzim etkisiyle daha basitbileşiklere parçalanması; proteoliz; albüminoliz.
Proteinli besi maddelerinde bulunan nonesansiyel bir amino asit; alanin.
Patojen mikropların -kişinin direncinerağmen- vücuda yayılma kabiliyeti; agresivite.
Periton boşluğunda gaz toplanması; aeroperitoneum.
Periton boşluğunda gaz toplanması; aeroperitoneum.
Pupilla’da ışık refleksinin kayboluşu, mesafeye uyum yeteneğinin gecikmesi ile belirgin, bacaklarda tendon reflekslerinin kayboluşunun da eşlik ettiği sendrom; Adie sendromu (Özellikle viral enfeksiyonun siliyer ganglio
1 2 3 .. 78 79 80 81
82
83 84

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü