İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
p
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 5315 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
İdrarda cerahat bulunuşu; piyüri
Ruh hastalarının doktor tedavisine yardımcı olmak üzere hemşire tarafından bakımı; akıl ve ruh hastalıkları hemşireliği
Karbonhidrat metabolizması esnasında oluşan bir ara ürün; pirüvik asit.
tıbbi çeviri
Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu; pirüvemi.
Pirüvik asit tuzu; pirüvat.
Hayvansal ve bitkisel doku hücrelerinde porfırin’in yapısına girmek üzere yaygın olarak bulunan azotlu bir bileşik; pirol.
Pamuk üzerine sülfürik ve nitrik asitlerin müşterek etkisi ile oluşan -ve özellikle kollodyon adı verilen sıvı maddenin yapımında kullanılan- bir madde; nitratlı sellüloz; nitrosellüloz; piroksilin.
Yüksek ateşe bağlı olarak vücut dokulanndaoluşan toksik bir madde; pirotoksin.
Tedavi amacıyla vücut ısısını, ateş yükseltici madde enjekte ederek ya da ateş yükseltici aşı uygulayarak yapay olarak yükseltme; ateş yükseltici tedavi; pireterapi.
Asit mide özsuyunun, yemek borusuna geçerek mukozayı tahrişi sonucu sternum’un altında duyulan ağrılı yanma hissi; mide yanması; piroz.
Ateşten aşırı korkma; ateş korkusu; pirofobi.
Yüksek ısı derecelerini ölçen termometre; özellikle cıvalı termometrenin ölçemediği -fimi ısısı gibi- yüksek ısı derecelerini ölçen alet; pirometre,
Piromani gösteren kişi; piromanyak.
Kişinin, yangm çıkarmaya yönelik ateş tutuşturma eğilimi taşıması; yangın çıkarma dürtüsü; piromani
Isı etkisiyle oluşan erime; piroliz.
Yangın çıkarma veya yangm alevi görmeklecinsel doyuma erişme; seksüel piromani; pirolagni.
1- Vücut ısısının yükselmesine sebep olan; ateş yükseltici; piretojenöz. 2- Vücut ısısının yükselmesine bağlı; yüksek ateşin sebep olduğu,
Vücut ısısının yükselmesine sebep olan;ateş yükseltici; piretojenik.
Ateş yükseltici madde; vücuda enjeksiyonu ısı yükselmesine sebep olan herhangi bir etken; pirojen; piretojen (bakteri toksini, yabancı protein vb.),
Gallik asitten elde edilen bir madde; piyrogallol; pirogallik asit (Psoryaz ve lupus başta olmak üzere bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır),
1 2 3 4 .. 264 265 266
p
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1661 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Proksimal kıvnntılı borucuk. Bk. proximal convulated tubule
Proteinlerin tripsin etkisi ile parçalanmasısonucu oluşan bir pepton; tripton.
Pankreas’tan salgılanıp pankreas özsuyu içinde duodenum’a dökülen tripsin öncüsü madde; tripsinojen (İnce bağırsakta enteropeptidaz etkisiyle tripsin’e dönüşür),
tıbbi çeviri
Pastil; troke. Bk. lozenge.
Pinta adı verilen deri hastalığına sebep olan Treponema türü
Protuberantia occipitalis interna yakınında sinüs kavşağı (confluens sinuum)’ndan başlayıp sinüs sigmoideus’ta sonlanan bir dura mater sinüsü; dura mater’in enine sinüsü
Periton ile karın kasları arasındaki fasya; enine fasya; transvers fasya.
Plesenta’dan geçerek; plasenta aracılığıyla; transplasental.
Periton’dan geçerek; periton aracılığıyla; transperitoneal.
Paryetal kemik (çeper kemiği)’ten geçerek; paryetal kemik aracılığıyla; transparyetal.
Plazmadaki, demir bağlayıcı globülin; siderofilin; transferrin.
Protein sentezi için, belli bir amino asidi kendisine bağlayarak ribozom’a taşıyan RNA; taşıyıcı ribonükleik asit.
Pelvis boşluğundaki organ ve oluşumların lenf nodülleriyle beraber çıkarılması.
Pıhtı oluşması ile belirgin; tromboz gösteren.
Pıhtılaşma faktörlerinden biri; protrombin’i -kalsiyum iyonları mevcudiyetinde- trombin’e çeviren madde; faktör III; tromboplastin.
Pıhtı (trombüs) oluşmasına sebep olan;pıhtı oluşturan; trombojenik.
Protrombin’den -tromboplastin etkisiyle-oluşan ve fıbrinojen’i fibrin’e çevirerek kanın pıhtılaşmasını sağlayan -enzim niteliğinde- bir madde; trombin.
Patojen mikroorganizmayıbelirleme amacıyla yapılan boğaz kültürü; boğazdan alınan salgı örneğinin besiyerine ekilmesi; boğaz kültürü,
Palpasyonla alınan hafif titreşim; vücut parçası üzerine konan el aracılığıyla hissedilen titreşim; tril.
Plevra’nın iki yaprağı arasındaki yapışıklıkları ameliyatla ayırma; torakoliz.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 82 83 84

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü