İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1401 - 1420 arasındaki sonuçlar:
Yalnızca oksijenli ortamda gelişip üreyen mikroorganizma; oksijenin yokluğunda yaşayamayan mikroorganizma; zorunlu aerob.
1- Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek;zorunlu yapmak. 2- İsteğe bağlı olmayan; zorunlu,
Hekim tarafından belirlenen belirti; objektif semptom
tıbbi çeviri
Hekim tarafından görülen ya da belirlenen belirti; kesin belirti; objektif belirti
Dış uyartıya bağlı duyum; herhangi bir dış uyartının sebep olduğu duyum
1- Dışandan görülebilen veya hissedilebilen; başkası (hekim) tarafından anlaşılabilir; nesnel; objektif. 2- Mikroskop tüpünün alt ucunda bulunan, cisimleri belli bir oranda büyütme yeteneğine sahip mercek sistemi; mikroskop o
1- Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey; madde; cisim nesne; obje. 2- Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç; gaye; hedef. 3- Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi; obje.
1- Bulanıklık; dumanlı hal; kararma. 2- Zihin kanşıklığı; zihin bulanıklığı.
Vücut ağırlığının vücut hacmine bölünmesi ile elde edilen değer; şişmanlık endeksi
Vücutta yağ dokusunun aşırı artışı ile belirgin durum; şişmanlık; obezite (Normalin %25′i üzerine çıkmış vücut ağırlığı şişmanlığı gösterir. Bu durum genellikle aşırı yemeye bağlıdır. Bazı şişmanlık vakalarından ise iç
Bk. obesity.
Aşırı yağlı; aşırı şişman; obez.
İdrarda indikan bulunup bulunmadığını belirleme amacıyla uygulanan bir test; Obermayeı testi
Ölüm sebebini belirleme amacıyla, yasal olarak yapılan otopsi; adli otopsi,
Duyusal sinirin baskı altında kalışı nedeniyle kol veya bacakta görülen hissizlik,
Okuldan mezun olan hekimlerin yaptıkları -Hipokrat’a atfedilen- yemin; hekimlik yemini; Hipokrat yemini
Yemin
Yulaf hücreli (küçük hücreli) bronş kanserinde görülen, yulaf tanesine benzer küçük, yuvarlak hücre; yulaf biçimi hücre
Yulaf tanelerini andıran farklılaşmamış, küçük, yuvarlak atipik hücrelerle belirgin bronş kanseri; yulaf hücreli karsinom
(G.): Hasta doku ile çevrilmiş sağlam doku bölgesi; hasta doku ortasında -adacık halinde kendisini gösteren-sağlam doku parçası; oazis.
1 2 3 .. 67 68 69 70
71
72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 826 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Ovum’un içerdiği, embriyo’nun gelişimi için gerekli depo besin maddesi; vitellüs; yolk
Organizma tarafından dışarı atılan ya da detoksikasyon mekanizması ile nötralize edilen vücut için gereksiz bileşik; ksenobiyotik; zenobiyotik
tıbbi çeviri
Odun şekeri; ksiloz.
Organ veya dokudan, portakal dilimi şeklinde parça çıkarma; kama biçimi rezeksiyon.
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bağlı olarak gelişen, lezyon tarafındaki okülomotor sinir ile karşı tarafta yüzün alt bölümü, dil, kol ve bacağı tutan felç şekli; Weber felci (Okülomotorsinirin felç gösterdiği ta
Oda ısısı ve oda basıncında sıvı halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dönüşünü takiben hasta tarafından solunan anestetik; volatil anestetik,
Olmadığı halde bazı şeyler görme; görsel hallüsinasyon.
Otopsi esnasında, iç organa kesi yapma, özellikle iç ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene için küçük parça çıkarma; viserotomi.
Organın, vücudun karşı tarafında oluşu; viseral inversiyon (Kalbin sağda oluşu gibi),
Organın düz kasını veya salgı bezini uyaran ya da bunlardan gelen uyartıyı merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi; viseral lif
Organ düz kasını veya salgı bezini uyarıcı sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Organları konu alan anatomi dalı; viseral anatomi.
Oluşmaması gereken bir vücut bölgesinde oluşan; görülmemesi gereken yerde görülen; vikaryöz.
Orta kulak iç duvarının arkaüst kısmında, orta kulak ile iç kulak vestibülünü birbirine bağlayan aralık; oval pencere; vestibüler pencere,
Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafından kapatılan delik.
Omurlar ve göğüs kemiği (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Omurlar ve sağrı kemiği (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Omurlarından birbirine yapışık ikizhilkat garibesi; vertebrodidimi.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
1 2 3 4 .. 40 41 42

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü