İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Soluk verme esnasında ağızdan pis kokuçıkması; çıkan nefesin pis kokulu oluşu; halitoz.
Havadaki ozon miktarını ölçen alet; ozonometre.
Antiseptik etkiye sahip bir ozon bileşiği; ozonid.
tıbbi çeviri
Ozon solunumunun akciğerleri tahrişi nedeniyle gelişen baş ve göğüste ağrı, gözlerde kaşınma, halsizlik ve uyuklama ile belirgin durum; ozon hastalığı (Jet pilotlarında, uçağa sızan ozon’un solunumuna bağlı olarak oluşu
Molekülleri 2 yerine 3 oksijen atomundan oluşan, antiseptik ve beyazlatıcı etkiye sahip oksijen şekli; 03; ozon.
Deriden tiksindirici kokuda ter salgılanması,
Burun mukozasında atrofi, kabuklanma, pis kokulu akıntı ve koku duyusunda bozulma ile belirgin burun iltihabı; atrofik rinit; ozena.
Enterobiyaz’a sebep olan Enterobius türü.
Oxyuridae ailesine ait bir iğne solucanı cinsi.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;iğne solucanı; oksiyürid.
Nematoda koluna ait, beş cins (Enterobius, Oxyuris vb.) içeren bir solucan ailesi; iğne solucanlan.
İğne solucanlarını öldürücü ilaç; oksiyürisid.
iğne solucanlarının bağırsaklarda oluşturduğu enfeksiyon, özellikle Enterobius vermicularis enfeksiyonu; oksiyüriyaz.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;iğne solucanı; oksiyürid.
Hipotalamus’tan salgılanıp -gerektiğinde kan dolaşımına geçmek üzere- hipofiz arka lobunda depoedilen, gebe uterus kasını kontraksiyona yöneltici, emziren kadında memelerden süt çıkışını uyarıcı bir hormon; oksitosin
1- Gebe uterus kasını kontraksiyona yönelten, dolayısıyla doğumu hızlandıran; oksitosik. 2- Uterus kontraksiyonlarmı uyarma veya artırma suretiyle doğumu hızlandıran herhangi bir ilaç.
Doğumun süratli seyretmesi; hızlı doğum; jetdoğum; oksitosi.
Çeşitli bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, tetrasiklin grubu geniş spektrumlu bir antibiyotik; oksitetrasiklin hidroklorür.
Sivri burunlu; oksirin.
Sesin tiz nitelik gösterişi; tiz ses; oksifoni.
1 2 3 4 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 826 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Olgun olmayan; ham.
Olması ya da görülmesi beklenmeyen; beklenmedik,
Ortak nitelikleri, özellikle antijenik nitelikleri göz önüne alarak gruplandırma; tipine göre gruplama ya da sınıflama
tıbbi çeviri
Ortakulakta, işitme ile ilgili bozukluğudüzeltme amacıyla yapılan ameliyat; timpanoplasti.
Organ ya da oluşum içinden geçen, her iki ucu açık, uzun geçit; tünel
Organ ya da oluşumu saran bağ dokusu tabakası; fibröz kapsül; fibröz tabaka,
Organın ya da boru şeklinde oluşumun, bağ dokusundan oluşan dış tabakası; adventisyal tabaka
Onkojenik virüslerin, yerleştikleri hücrelerde oluşturduğu antijenik protein taneciklerinden her biri; tümör antijeni
Ortası geçit gösteren küçük, ince silindirik oluşum; borucuk; tübül
Omurlara yayılan Mycobacterium tuber-culosis’in sebep olduğu, omurların ve omurlar arası disklerin -omurgada şekil bozukluğuna uzanmak üzere-harabiyeti ile belirgin, genellikle çocuklarda görülen hastalık; Pott hastalığ
Omurga tüberkülozu. Bk. tuberculous spondylitis
Orta beyin (mezensefalon)’de dördüncü kafa siniri (nervus trochlearis)’nin başladığı çekirdek; troklea siniri’nin çekirdeği; troklear çekirdek
Omentum minus’un, midenin küçük kurvaturu ile karaciğerin alt yüzünde ligamentum venosum’un yerleştiği oluk arasında uzanan üst bölümü; karaciğermide bağı; hepatogastrik ligament
Omurun enine çıkıntısının ameliyatlaçıkarılması; transversektomi.
Omur’un her iki yan tarafında bulunan çıkıntı; omurun enine çıkıntısı; vertebra’nm transvers çıkıntısı
Organ veya oluşumun uzun eksenine dik seyreden; transaksiyel.
Ovaryum kisti’nin sapı etrafında dönüş göstemıesi; över kisti torsiyonu
Organ ya da doku naklinden önce verici ve alıcı arasındaki doku uyumunu değerlendirme amacıyla yapılan test dizisi (Doku uyumu antijenlerini, HLA antijenlerini karşılaştırma gibi),
Orofarenks, hipofarenks ya da larenks’te oluşan kanser; boğaz kanseri
Omurganın göğüs ve bel bölümleriyleilgili; torakolumbar.
1 2
3
4 5 6 7 .. 40 41 42

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü