İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
n
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1388 adet çeviri sonucu bulundu. 1361 - 1380 arasındaki sonuçlar:
tırnağın ameliyatla çıkarılması
Tırnak. Bk. nail
Tırnak yatağı. Bk. nail bed
tıbbi çeviri
Tırnak oluğu. Bk. sulcus of matrix of nai
Tırnağın yan kenarlarını ve proksimal bölümünü çevreleyen epidermis kıvrımı; tırnak duvarı; tırnak kıvrım
Tırnağın dıştan görülen, tırnak kıvrımı ile çevrili distal bölümü; tırnak cismi
Üzerine tırnağın oturduğu, koryum (dermis) tabakasından oluşan alan; tırnak yatağı
1 – El ve ayak parmaklarının son falanksları derisinin dorsal (sırt) yüzünü örten, keratin lamellerinden meydana gelmiş sert oluşum; tırnak. 2- Ortopedik cerrahide, Kırık kemik uçlarını birbirine tespitte kullanılan, me
Tinea cruris ve tinea corporis tedavisinde krem şeklinde kullanılan bir antifungal ilaç; naftifin hidroklorür.
Naffziger testi. Bk. Naffziger s sign
Naffziger sendromu. Bk. scalenus anterior syndrome
Boyunda jugular venlere tazyik yapıldığı zaman, sırtta disk kayması gösteren bölgede ağrının şiddetlenmesi; Naffziger belirtisi
Göz çukuru (orbita) üst ve dışyan duvarlarını çıkarma ameliyatı; Naffziger ameliyatı (Malign ekzoftalmos’ta uygulanır)
Penisilinaz salgılayan stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, penisilinaz’a dirençli, geniş spektrumlu bir penisilin; nafsilin sodyum.
Bk. nevus.
Durgun tatlı sularda yüzen kimselerde, burun mukozasından girerek nervus olfactorius aracılığıyla beyne iletiliş sonucu amibik menengoensefalit’e sebep olan Naegleria türü.
Durgun tatlı sularda bulunan bir amip cinsi.
Gebe kadının doğum yapacağı tarihi belirlemede uygulanan bir yöntem; son adetin ilk gününden 9 ay ileri gidilip 7 gün ilave edilmesiyle bulunan muhtemel doğum tarihi; Naegele kuralı
Sakrum’un bir kanadının doğuştan gelişmemiş oluşu ve kemiğin bu şekli ile os ilium ile kaynama gösterdiği pelvis anomalisi; Naegele pelvisi (Pelvis girimi ve boşluğu bir tarafa eğik durum gösterir)
Pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür’ün, sakral promontoryum’a yaklaşması, dolayısıyla ön (sağ) paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezante) kısmı teşkil edişi; ön paryetal prezantasyon; anterior
1 2 3 .. 65 66 67 68
69
70
n
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 541 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Neisseria meningitidis’in sebep olduğu akutbakteriyel menenjit’in koplikasyonu olarak gelişen, septisemi, yüksek ateş, deride peteşiler, böbreküstü bezlerinden kanama ve kardiyovasküler kollaps ile belirgin sendro
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Naboth vezikülü. Bk. nabothian follicle
tıbbi çeviri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Nervus hypoglossus’a eşlik eden ve genellikle vena lingualis’e, bazen vena facialis ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; hipoglossal sinire eşlik eden ven
Nervus vagus’un uyarılmasının sebep olduğuvasküler belirtilerle ilgili; vazovagal.
Nervus vagus’un veya bir kısım dallarının ameliyatla kesilmesi; vagotomi (Vagotomi, genellikle -ülser nüksünü önleme amacıyla- mide özsuyu salgısını azaltmada uygulanır)
Nervus vagus’u ameliyatla kesilmiş (İnsan veya hayvan).
Nervus vagus’un etkisine benzer etki oluşturan; vagomimetik.
Nervus vagus’un etkisini ortadan kaldıran ilaç; vagolitik.
Nervus vagus anlamına önek.
Nervus vagus’un uyarılmasının kardiyovasküler sisteme etkisiyle gelişen, kan basıncının düşmesi, nabzın yavaşlaması ve renk solukluğu ile belirgin senkop; vagal senkop
Nervus vagus’un uyarılmasına bağlı olarak gelişen kardiak aritmi; vagal aritmi,
Nervus vagus’la ilgili; vagal.
Nekroz oluşturucu vaksiniya. Bk. vaccinia gangrenosa
Niteliği anlaşılmamış; tanı konulmamış,
Normal yerine inmemiş,
Normalin altında çalışma gösteren,
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Nedbe dokusu oluşması; nedbeleşme; uloz.
1 2 3 4 .. 26 27 28

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü