İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
n
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1388 adet çeviri sonucu bulundu. 1341 - 1360 arasındaki sonuçlar:
Gözdeki hiperemiyi ve burun konjestiyonunu tedavide göz damlası ve burun spreyi şeklinde kullanılan bir vazokonstriktör; nafazolin hidroklorür.
Boynun arka kısmı; ense.
(G.): Cüce; bodur; nanus.
tıbbi çeviri
Boyca kısalık gösteren kişi; cüce.
Gelişme yetersizliği nedeniyle boyun kısakalışı; cücelik; nanosomi. Bk. dwarfism.
Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu; nanomeli.
Göğüs ve karın bölgesinin anormal şekilde küçük oluşu; gövde küçüklüğü; nanokormi.
Başın anormal şekilde küçük oluşu; nanosefali.
Hacimce küçük, cüce anlamına önek.
Gelişme yetersizliği nedeniyle boyun kısa kalışı;cücelik; nanizm. Bk. dwarfism.
Testosteron eksikliği, meme kanseri ve osteoporoz tedavisinde kullanılışının yanısıra gelişme ve kilo almayı uyarıcı olarak da intramüsküler kullanılan, androjenik etkiye sahip bir anabolik steroid; nondrolon fenpropionat.
İsim; ad
Afyon türevlerine bağımlılığın tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, tebain türevi bir narkotik antagonist; naltrekson hidroklorür.
Narkotiklerin oluşturduğu solunum depresyonunu ve yenidoğan asfiksisini tedavide, parenteral (derialtı, intramüsküler, intravenöz) kullanılan, tebain türevi bir narkotik antagonisti; naloksan hidroklorür.
Morfin ve benzeri ilaçların sebep olduğu solunum depresyonu ve hipotansiyonu ortadan kaldırmada intravenöz kullanılan bir narkotik antagonisti; nalorfm.
Üriner sistem enfeksiyonlarında, ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan antienfektif bir ilaç; nalidiksik asit.
Ağrı kesici olarak parenteral (derialtı, intramüsküler, intravenöz) kullanılan bir sentetik opioid; nalbufin hidroklorür.
Kırık uçlarını çivi aracılığıyla birbirine tespitetmek; çivi koyma; çivi yerleştirme; çivileme,
Tırnaklarda gelişim bozukluğu, bir veya her iki patella’nm yokluğu, radius başında gelişim anomalisi nedeniyle dirseğin sınırlı hareket gösterişi, ilium’da yer yer çıkıntılar oluşması ve ilerleyici böbrek yetmezli
Tırnağın yan kenarlarını ve proksimal bölümünü çevreleyen epidermis kıvrımı; tırnak duvarı; tırnak kıvrım
1 2 3 .. 64 65 66 67
68
69 70
n
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 541 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Neisseria meningitidis’in sebep olduğu akutbakteriyel menenjit’in koplikasyonu olarak gelişen, septisemi, yüksek ateş, deride peteşiler, böbreküstü bezlerinden kanama ve kardiyovasküler kollaps ile belirgin sendro
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Naboth vezikülü. Bk. nabothian follicle
tıbbi çeviri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Nervus hypoglossus’a eşlik eden ve genellikle vena lingualis’e, bazen vena facialis ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; hipoglossal sinire eşlik eden ven
Nervus vagus’un uyarılmasının sebep olduğuvasküler belirtilerle ilgili; vazovagal.
Nervus vagus’un veya bir kısım dallarının ameliyatla kesilmesi; vagotomi (Vagotomi, genellikle -ülser nüksünü önleme amacıyla- mide özsuyu salgısını azaltmada uygulanır)
Nervus vagus’u ameliyatla kesilmiş (İnsan veya hayvan).
Nervus vagus’un etkisine benzer etki oluşturan; vagomimetik.
Nervus vagus’un etkisini ortadan kaldıran ilaç; vagolitik.
Nervus vagus anlamına önek.
Nervus vagus’un uyarılmasının kardiyovasküler sisteme etkisiyle gelişen, kan basıncının düşmesi, nabzın yavaşlaması ve renk solukluğu ile belirgin senkop; vagal senkop
Nervus vagus’un uyarılmasına bağlı olarak gelişen kardiak aritmi; vagal aritmi,
Nervus vagus’la ilgili; vagal.
Nekroz oluşturucu vaksiniya. Bk. vaccinia gangrenosa
Niteliği anlaşılmamış; tanı konulmamış,
Normal yerine inmemiş,
Normalin altında çalışma gösteren,
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Nedbe dokusu oluşması; nedbeleşme; uloz.
1 2 3 4 .. 26 27 28

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü