İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
n
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1388 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Meme emme dönemindeki bebek; memedeki bebek.
Hemşire okulu.
Bebek emziren anne; süt veren anne.
tıbbi çeviri
Süt emme devresindeki bebek; memedeki bebek
Hastanın tedavisinde hemşireyi ilgilendiren bakım; hemşire bakımı
1 – Hemşire tarafından, hekime yardımcı olmak üzere gerçekleştirilen hasta bakımı; hemşirelik. 2- Emzirme; meme verme
Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis
Hasta bakım ve tedavisi üzerinde klinik eğitim görmüş yüksek hemşire,
1- Hemşirelik eğitimi görmüş kimse; hemşire (Hemşire, bugün her sağlık kuruluşunun -hekime yardımcı- esas unsurlarından biridir; her ülkede diplomalı hemşire yetiştirmek üzere okullar açılmış bulunmaktadır). 2- Hastaya bakmak
Madeni para kümesine benzer görünüm oluşması; nümülasyon (Eritrositlerin kümeleşmesinde görüldüğü gibi),
Kış aylarında görülen, bacak ve kalçalarda madeni para şeklinde lezyonlar oluşmasıyla belirgin allerjik nitelikte ekzema.
1 – Madeni para şeklinde ya da madeni para büyüklüğünde; nümüler. 2- Madeni para kümesine benzeyen.
Vücudun bazı kısımlan (el, ayak vb.)’ndagörülen uyuşma; hissizlik; uyuşukluk,
Sayı; numara
Hissiz; uyuşuk.
Hiç doğum yapmamış; nulliparöz.
Hiç doğum yapmamış olma hali, nulliparite.
Hiç doğum yapmamış kadın; nullipar.
Hiç gebe kalmamış kadın; nulligravid.
Çıplak görünmekten tiksinme; çıplak olmaktan korkma; nudofobi.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 68 69 70
n
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 541 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Neisseria meningitidis’in sebep olduğu akutbakteriyel menenjit’in koplikasyonu olarak gelişen, septisemi, yüksek ateş, deride peteşiler, böbreküstü bezlerinden kanama ve kardiyovasküler kollaps ile belirgin sendro
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Naboth vezikülü. Bk. nabothian follicle
tıbbi çeviri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Nervus hypoglossus’a eşlik eden ve genellikle vena lingualis’e, bazen vena facialis ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; hipoglossal sinire eşlik eden ven
Nervus vagus’un uyarılmasının sebep olduğuvasküler belirtilerle ilgili; vazovagal.
Nervus vagus’un veya bir kısım dallarının ameliyatla kesilmesi; vagotomi (Vagotomi, genellikle -ülser nüksünü önleme amacıyla- mide özsuyu salgısını azaltmada uygulanır)
Nervus vagus’u ameliyatla kesilmiş (İnsan veya hayvan).
Nervus vagus’un etkisine benzer etki oluşturan; vagomimetik.
Nervus vagus’un etkisini ortadan kaldıran ilaç; vagolitik.
Nervus vagus anlamına önek.
Nervus vagus’un uyarılmasının kardiyovasküler sisteme etkisiyle gelişen, kan basıncının düşmesi, nabzın yavaşlaması ve renk solukluğu ile belirgin senkop; vagal senkop
Nervus vagus’un uyarılmasına bağlı olarak gelişen kardiak aritmi; vagal aritmi,
Nervus vagus’la ilgili; vagal.
Nekroz oluşturucu vaksiniya. Bk. vaccinia gangrenosa
Niteliği anlaşılmamış; tanı konulmamış,
Normal yerine inmemiş,
Normalin altında çalışma gösteren,
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Nedbe dokusu oluşması; nedbeleşme; uloz.
1 2 3 4 .. 26 27 28

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü