İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
n
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1388 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Küçük dudak (labium minus pudendi) veyaküçük dudaklar anlamına önek.
(G.): Kene ve benzeri böceklerin* larva ile erişkinarası dönemi; nimf, nemf.
Çeşitli etkenlere karşı dayanıklı sentetik bir madde; naylon.
tıbbi çeviri
Raynaud hastalığı, akrosiya-noz, tromboanjiit obliterans vb. damar hastalıklarında ağızdan tablet şeklinde kullanılan, beta-adrenerjik reseptör agonisti, bir periferik vazodilatör; nilidrin hidroklorür.
Gece boyunca sık ve bol idrar etme; noktüri; niktüri.
Sesin gündüzleri -geceye oranla- azalma veya kaybolması; gündüz ses kaybı gösterme; nikto-foni.
Karanlıktan aşırı ürkme; gece karanlığından korkma; karanlık korkusu; niktofobi.
Akşam karanlığım -hissi olarak- gündüze tercih etme eğilimi; karanlık arzu ve özlemi içinde bulunma; niktofili.
Niktohemeral. Bk. nycterohemeral
Bk. nyct,
Gece ve gündüzle ilgili; nikterohemeral.
Gece meydana çıkan; gece oluşan; nikterin.
Yarı karanlıkta ya da az ışıkta eşyayı net görememe; gündüzleri gördüğü halde alacakaranlıkta görememe hali; gece körlüğü; niktalopi.
Gece duyulan ağrı; özellikle geceleri oluşan ağrı; niktalji.
Gece anlamına önek.
(G.): Nistaksis. Bk. nystagmus.
Kargabüken (Stıychnos nux vomica) adlı bitkinin, striknin ve diğer bazı alkaloidleri içeren zehirli tohumu,
Fındık, fıstık, ceviz gibi herhangi bir sert kabuklu meyve
1- Besin değeri taşıyan; besleyici; nütritif.2- Beslenme ile ilgili.
Beslenme uzmanı; nütrisyonist,
1
2
3 4 5 6 .. 68 69 70
n
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 541 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Neisseria meningitidis’in sebep olduğu akutbakteriyel menenjit’in koplikasyonu olarak gelişen, septisemi, yüksek ateş, deride peteşiler, böbreküstü bezlerinden kanama ve kardiyovasküler kollaps ile belirgin sendro
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Naboth vezikülü. Bk. nabothian follicle
tıbbi çeviri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Nervus hypoglossus’a eşlik eden ve genellikle vena lingualis’e, bazen vena facialis ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; hipoglossal sinire eşlik eden ven
Nervus vagus’un uyarılmasının sebep olduğuvasküler belirtilerle ilgili; vazovagal.
Nervus vagus’un veya bir kısım dallarının ameliyatla kesilmesi; vagotomi (Vagotomi, genellikle -ülser nüksünü önleme amacıyla- mide özsuyu salgısını azaltmada uygulanır)
Nervus vagus’u ameliyatla kesilmiş (İnsan veya hayvan).
Nervus vagus’un etkisine benzer etki oluşturan; vagomimetik.
Nervus vagus’un etkisini ortadan kaldıran ilaç; vagolitik.
Nervus vagus anlamına önek.
Nervus vagus’un uyarılmasının kardiyovasküler sisteme etkisiyle gelişen, kan basıncının düşmesi, nabzın yavaşlaması ve renk solukluğu ile belirgin senkop; vagal senkop
Nervus vagus’un uyarılmasına bağlı olarak gelişen kardiak aritmi; vagal aritmi,
Nervus vagus’la ilgili; vagal.
Nekroz oluşturucu vaksiniya. Bk. vaccinia gangrenosa
Niteliği anlaşılmamış; tanı konulmamış,
Normal yerine inmemiş,
Normalin altında çalışma gösteren,
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Nedbe dokusu oluşması; nedbeleşme; uloz.
1 2 3 4 .. 26 27 28

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü