İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
n
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1388 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
(G.): Sıvı alma veya sıvı boşaltına amacıyla herhangi bir vücut boşluğuna iğne ile girme; ponksiyon; parasentez; niksis.
Streptomyces nonrsei’den elde edilen, ağız, vagina ve bağırsak kandidiyazı’nın tedavisinde tablet, vaginal tablet, süspansiyon, krem ya da merhem şeklinde kullanılan bir antifungal antibiyotik; nistatin.
(G.): Göz küresinin, istem dışı devamlı ritmik hareket gösterme hali; göz titremesi; nistagmus (Nistagmus, genellikle iki taraflı olarak görülür).
tıbbi çeviri
Nistagmus’a benzeyen; nistagmoid.
Nistagmus’hı gözde, titreşimlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi; nistagmografi.
Nistagmografi’de kullanılan alet; nistagmograf.
Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge; nistagmogram.
1- Nistagmus’la ilgili, nistagmus’a bağlı;nistagmik. 2- Nistagmus gösteren,
(G.): Küçük dudak (labium minus pudendi) üzerine kesi yapma; nemfotomi.
(G.): Küçük dudak (labium minus pudendi)üzerinde gelişen tümör veya şişlik; nemfonkus.
1- Nemfomani ile ilgili; nemfoman-yakal. 2- Nemfomani gösteren; nemfomani ile belirgin.
Aşın cinsel arzu gösteren kadın; nemfomanyak.
Kadında cinsel ilişkiye aşırı düşkünlükle belirgin psikoseksüel bozukluk; kadında aşırı cinsel arzu; nemfomani.
Küçük ve büyük dudaklarla ilgili; nemfolabiyal.
Küçük dudaklar ve kızlık zarı ileilgili; nemfohimenal.
Bk. nymph,
Küçük dudakların iltihabı; nemfit.
Küçük dudaklardan birinin veya her ikisinin -aşın büyüme ya da diğer bir nedenle- ameliyatla çıkarılması; nemfektomi.
(L.): Küçük dudaklar (nympha’nın çoğulu),
(L.): Vagina girişinin kenarlarını oluşturan iki küçük dudaktan her biri; küçük dudak; labium minus pudendi; nimfa; nemfa.
1 2 3 4 .. 68 69 70
n
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 541 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Nedbeye benzer; uloid.
Nedbe üzerine kesi yapma; uletomi.
Nefron’da, peritübüler kılcal damardan -atılması gereken- bazı iyon ve maddelerin, tübül duvarından geçerek glomerüler filtrat’a verilmesi; tübüler sekresyon.
tıbbi çeviri
Nervus trigeminus’un dallar verdiği yüz bölgesinde, aniden gelişen -batıcı nitelikte- ağrı nöbetleri ile belirgin durum; fasiyal nevralji; trigeminal nevralji,
Nervus trigeminus’un duyusal lifler içeren kökü(radix sensoria)’nün yayılmasıyla oluşan, kafa orta çukuru’nda -temporal kemiğin petröz bölümü ile sfenoid kemiğin kanadı arasındaki- "cavum trigeminale&qu
Nematoda koluna ait bir solucan cinsi
Nematoda koluna ait bir solucan cinsi
Nematoda koluna ait bir solucan cinsi; Trişinella
Nakled ilebilir; aktarılabilir; transplantabl.
Nefes borusuna kesi yapmada kullanılanbisturi; trakeotom.
Nazolakrimal kanal yırtığında, gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında ameliyatla geçit oluşturma; dakriyosistorinostomi.
Nervus oculomotorius ve nervus trochle-aris’in tek taraflı felci nedeniyle orbita arkasında ağrı, çift görme, ptoz ve midriyaz ile belirgin sendrom; Tolosa-Hunt sendromu
Nabız eğrisinde, perküsyon dalgasını izleyen ve eğrinin inen kolunu oluşturan dalga; tidal dalga.
Normal embriyonal gelişmeyi bozarak kusurlu doku ya da organ oluşmasına sebep olan madde veya etken; teratojen (Bazı ilaçlar, bazı enfeksiyöz etkenler, x ışınları vb.),
Normal cümle kuruluşu olmaksızın, bazı sözcükleri atlayarak kısa ifadelerle belirgin, afazik hastalarda görülen konuşma bozukluğu; telegrafık konuşma.
Nervus vagus ve nervus hypoglossus’taki paralizi sonucu tek taraflı dil, yumuşak damak ve ses teli felci ile belirgin, hastada disartri ve disfaji’ye sebep olan sendrom; Tapia sendromu
Normal sayının üstünde; normalden fazla sayıda.
Normalin altında olma hali; subnormalite.
Normalin altında; subnormal.
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak ültramikroskopla görülebilen; submikroskopik.
1
2
3 4 5 6 .. 26 27 28

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü