İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 232 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’ inden ayrılıp musculus pectoralis minör ile musculus pectoralis majör’un alt bölümüne motor iplikler veren sinir; içyan pektoral sinir
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden aynlan mediyal kökle, fasciculus lateralis’inden aynlan lateral kökün birleşmesiyle oluşup, ön kolda musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus
Nervus tibialis’ten ayrılıp baldırın içyan taraf derisinde dağılan sinir; baldınn içyan deri siniri
tıbbi çeviri
Nervus peroneus superficialis’in iki uç dalından biri olarak ayak sırtı ve ayak baş parmağının içyan tarafları derisi ile 2. ve 3. ayak parmaklarının komşu yüz derilerinde dağılan sinir; ayak sırtının içyan deri siniri
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden ayrılıp kolun içyan taraf derisinde dağılan sinir; kolun içyan deri siniri
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden ayrılıp ön kolun içyan taraf derisi ile musculus biceps brachii üzerindeki deride dağılan sinir; ön kolun içyan deri siniri
3. ve 4. servikal spinal sinirlerin ön dallarından ayrılıp köprücük-altı bölgenin içyan ve orta bölüm derileri ile sternoklavikuler ekleme duyusal iplikler veren sinir dalları; köprücük-üstü içyan sinirleri; içyan supraklavik
Nervus medialis medialis’ten ayrılıp, daha sonra uç dalcıklarını oluşturan nervi digitales plantares proprii nervi plantaris medialis aracılığıyla 1., 2., 3. ayak parmakları ve 4. ayak parmağı içyan yarısının palmar yüz
Nervus medianus’tan ayrılıp, eldeki 4 lumbrikal kastan dışyandaki ikisine motor iplikler veren, uç dalcıklarını oluşturan nervi digitales palmares proprii nervi mediani aracılığıyla duyusal iplikleri baş parmak, işaret
Femur’da linea intertrochanterica’nın alt bölümü, linea aspera’nın içyan dudağı ve septum intermusculare femoris mediale’den başlayıp musculus quadriceps femoris’in ortak tendonu, patella’n
Optik kanal çevresindeki annulus tendineus communis’in içyan kısmından başlayıp sklera’mn içyan yüzünde -korneoskleral birleşme sınırının hemen arkasında- sonlanan, göz küresine içyan rotasyon yaptırıcı kas; göz k
Sfenoid kemiğin pterigoid çıkıntısının içyan laminası, sfenoid kemiğin fossa pterygoidea’sı ve üst çene tümseği (tuber maxillae)’nden başlayıp tuberositas pterygoidea mandibulae ve mandibula köşesinde sonlanan, al
Bk. cystic medial necrosis
Bk. medial meniscus of knee joint.
Herhangi bir olayın ya da reaksiyonun gerçekleşmesine aracılık eden kimyasal madde; aracı madde; mediyatör.
Aracılık yapma; iki şey arasında ilişkiyi teminetme; mediyasyon.
Bk. indirect auscultation
1- Dolaylı; dolaylı etki gösteren. 2- İki şeyarası; arada yer alan.
Testis’in arka kısmında, tunica albugi-nea’nın testis içine uzanmasından oluşan -kan ve lenf damarlarının geçtiği- dikey bölme; testis mediyastini,
(L.): 1- Orta bölme; orta aralık; mediyastin. 2- İki akciğer arasında kalan, önde sternum, arkada columna vertebralis’in sınırladığı bölge; göğüs boşluğunun orta bölümü; mediyastin; mediyastinimi(İçinde bazı organ ve ol
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 224 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
Ön mediastinum’un venöz kanını venae brachiocephalicae ya da vena cava superior’a boşaltan küçük venler; mediyastin venleri; mediyastinal venler
Arteria circumflexa femoris medialis’e eşlik eden ve uyluğun üst bölümünün arka kasları ile kalça ekleminin venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk içyan kıvrık venleri; içya
tıbbi çeviri
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
Ön kol orta veni; mediyan antebrakiyal ven. Bk. vena intermedia antebrachii
Elin palmar yüzündeki venöz pleksus’tan başlayarak ön kolun ön yüzünde yukarı doğru çıkıp dirseğe yakın iki dala aynlarak bir dalı vena basilica’ya, diğer dalı vena intermedia cubiti’ye açılan ven; ön kol or
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
Beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven. Bk. vena media superfıcialis cerebri
Beyin orta derin veni; derin orta serebral ven. Bk. vena media profunda cerebri
Sağ ve sol vena brachiocephalica’nın -üst mediastinum’da sağ 1. kıkırdak kaburganın arkasında- birleşmesiyle oluşup, baş, boyun, kollar ve göğüs organlarından gelen venöz kanı kalp sağ kulakçığına ileten büyük ven
Venae mediae superfıciales cerebri’den sinüs sagittalis superior’a uzanan ven; Trolard veni; üst birleştirici ven; superior anastomotik ven
Venae mediae superfıciales cerebri ‘den -temporal lob üzerinde seyir göstererek- sinüs transversus’a uzanan ven; Labbe veni; alt birleştirici ven; inferior anastomotik ven
(L.): 1- Büyük; geniş; vastus. 2- Uylukta, musculus quadriceps femoris’in, musculus rectus femoris dışında büyük bölümünü oluşturan üç kas (m. vastus intermedius, m. vastus lateralis ve m. vastus medialis)’tan her
İç epiglottik kıvrım(plica glossoepiglottica mediana)’m her iki yanında, epiglottis ile dil kökü arasında kalan çukurluk; epiglot çukurcuğu.
Damar duvarının, tunica intima ile tunica adventitia arasında yer alan orta tabakası (Tunica media, düz kas lifleri ile az sayıda elastik ve kollajen liflerden oluşmuştur)
Lenf düğümlerinde görülen tüberküloz; lenf düğümü tüberkülozu; tüberküloz lenfadenit (Genellikle boyun lenf düğümleri ya da mediastinal lenf düğümlerinde görülür),
Bk. left bronchomediastinal trun
Bk. right bronchomediastinal trunk
1 2 3 4 .. 10 11 12

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü