İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 232 adet çeviri sonucu bulundu. 201 - 220 arasındaki sonuçlar:
Bk. nervi digitales plantares communes nervi plantaris medialis
Bk. nervi digitales palmares communes nervi mediani
Bk. medial commissure of eyelids
tıbbi çeviri
Mediastinum’da şilüs bulunuşu;şilomediastinum.
Bk. cellular immunity
Orta kulak
Röntgen filmi alınmak amacıyla mediastinum’a hava verilmesi; yapay pnömomediyastinum.
Arteria dorsalis pedis’den ayrılıp -iç malleol çevresindeki arter dalları ile anastomoz yaparak- ayağın içyan bölümündeki kemik ve eklemlerle, bu bölüm derisinde dağılan iki küçük arter; ayak bileği içyan arterleri; med
Arteria ophthalmica’dan ayrılıp, üstteki üst gözkapağı içyan bölümünde, alttaki alt gözkapağı içyan bölümü ve ductus nasolacrimalis’de dağılan iki arter; gözkapakları içyan arterleri, mediyal palpebral arterler (Ü
Arteria temporalis superficialis’den ayrılıp m. temporalis’de dağılan arter; şakak orta arteri; orta temporal arter
Aorta abdominalis’in her iki tarafından -arteria renalis’in başladığı yer yakınında ayrılıp böbreküstü bezinin ön ve arka yüzlerinde dağılan arter; böbreküstü orta arteri; orta suprarenal arter,
Arteria poplitea’dan ayrılıp m. vastus medialis, diz eklemi ve patella’da dağılan arter; diz üst içyan arteri; mediyal superior genikuler arter
Aorta abdominalis’den -çatallarıma yerinin biraz üzerinde- ayrılıp rektum, sakrum ve koksiks’te dağılan küçük arter; sakrum orta arteri; mediyan sakral arter
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp rektum’un mukoza ve kas tabakalarında dağılan, üst ve alt rektal arterlerle de anastomoz yapan arter; rektum orta arteri; orta rektal arter
Arteria tibialis posterior’un iki uç dalından incesi olarak, seyri esnasmdam. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis, komşu eklemler ve ayak tabanı içyan taraf derisine dalcıklar verdikten sonra ayak baş parmağın
Arteria maxillaris’in mandibular (birinci) bölümünden ayrılıp, dalları kranyal kemikler, duramater, m. tensor tympani, ganglion trigeminale ve orbita’da dağılan arter; meninks orta arteri; orta meningeal arter
Arteria poplitea’dan ayrılıp, diz eklemi sinovyal zarı ile diz eklemi kapsül içi bağlan (ligamenta cruciata genus)’nda dağılan küçük arter; diz orta arteri; orta genikular arter,
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, ayak bileğinin içyan tarafında -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- rete malleolare medialis’in oluşumuna katılan arter; iç malleoler arter; mediyal anterior malleoler
Arteria poplitea’dan ayrılıp, m. popliteus, diz eklemi ve tibia’nın proksimal ucunda dağılan arter; diz alt içyan arteri, mediyal inferior genikular arter
Bk. arteria superior medialis genus
1 2 3 .. 7 8 9 10
11
12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 224 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
Ön mediastinum’un venöz kanını venae brachiocephalicae ya da vena cava superior’a boşaltan küçük venler; mediyastin venleri; mediyastinal venler
Arteria circumflexa femoris medialis’e eşlik eden ve uyluğun üst bölümünün arka kasları ile kalça ekleminin venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk içyan kıvrık venleri; içya
tıbbi çeviri
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
Ön kol orta veni; mediyan antebrakiyal ven. Bk. vena intermedia antebrachii
Elin palmar yüzündeki venöz pleksus’tan başlayarak ön kolun ön yüzünde yukarı doğru çıkıp dirseğe yakın iki dala aynlarak bir dalı vena basilica’ya, diğer dalı vena intermedia cubiti’ye açılan ven; ön kol or
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
Beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven. Bk. vena media superfıcialis cerebri
Beyin orta derin veni; derin orta serebral ven. Bk. vena media profunda cerebri
Sağ ve sol vena brachiocephalica’nın -üst mediastinum’da sağ 1. kıkırdak kaburganın arkasında- birleşmesiyle oluşup, baş, boyun, kollar ve göğüs organlarından gelen venöz kanı kalp sağ kulakçığına ileten büyük ven
Venae mediae superfıciales cerebri’den sinüs sagittalis superior’a uzanan ven; Trolard veni; üst birleştirici ven; superior anastomotik ven
Venae mediae superfıciales cerebri ‘den -temporal lob üzerinde seyir göstererek- sinüs transversus’a uzanan ven; Labbe veni; alt birleştirici ven; inferior anastomotik ven
(L.): 1- Büyük; geniş; vastus. 2- Uylukta, musculus quadriceps femoris’in, musculus rectus femoris dışında büyük bölümünü oluşturan üç kas (m. vastus intermedius, m. vastus lateralis ve m. vastus medialis)’tan her
İç epiglottik kıvrım(plica glossoepiglottica mediana)’m her iki yanında, epiglottis ile dil kökü arasında kalan çukurluk; epiglot çukurcuğu.
Damar duvarının, tunica intima ile tunica adventitia arasında yer alan orta tabakası (Tunica media, düz kas lifleri ile az sayıda elastik ve kollajen liflerden oluşmuştur)
Lenf düğümlerinde görülen tüberküloz; lenf düğümü tüberkülozu; tüberküloz lenfadenit (Genellikle boyun lenf düğümleri ya da mediastinal lenf düğümlerinde görülür),
Bk. left bronchomediastinal trun
Bk. right bronchomediastinal trunk
1 2 3 4 .. 10 11 12

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü