İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 232 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Plexus venosus rectalis’in orta bölümünden başlayıp vena iliaca interna’ya açılan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
tıbbi çeviri
Ön mediastinum’un venöz kanını venae brachiocephalicae ya da vena cava superior’a boşaltan küçük venler; mediyastin venleri; mediyastinal venler
Karaciğer sol lobu’nun içyan segmenti ile sağ lobu’nun ön segmenti alt bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer orta venleri; orta hepatik venler
Arteria circumflexa femoris medialis’e eşlik eden ve uyluğun üst bölümünün arka kasları ile kalça ekleminin venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk içyan kıvrık venleri; içya
Musculus temporalis’in venöz kanını, venae temporales superfıciales’in birleşerek tek ven haline dönüştüğü bölüme ileten ven; şakak orta veni; orta temporal ven
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
Ön kol orta veni; mediyan antebrakiyal ven. Bk. vena intermedia antebrachii
Beyin yarıküresinin dışyan yüzü ile alt bölümünün venöz kanını sinüs cavernosus ‘a ileten ven; beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven
Sulcus lateralis cerebri’nin tabanında seyreden ve insula’dan da dalcık aldıktan sonra vena basalis’e açılan ven; beyin orta derin veni; derin orta serebral ven
Vena cephalica’dan -dirseğin altında- ayrılıp dirsek çukuruna geçen, burada vena basilica’ya açılan ven; dirsek orta veni; mediyan kubital ven
Elin palmar yüzündeki venöz pleksus’tan başlayarak ön kolun ön yüzünde yukarı doğru çıkıp dirseğe yakın iki dala aynlarak bir dalı vena basilica’ya, diğer dalı vena intermedia cubiti’ye açılan ven; ön kol or
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
Beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven. Bk. vena media superfıcialis cerebri
Beyin orta derin veni; derin orta serebral ven. Bk. vena media profunda cerebri
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıklarmm diyafragmatik yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aşağı indikten sonra sinüs coronarius’a açılan ven; kalp orta veni; orta
Damar duvarının, tunica intima ile tunica adventitia arasında yer alan orta tabakası (Tunica media, düz kas lifleri ile az sayıda elastik ve kollajen liflerden oluşmuştur)
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 224 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Nervus mandibularis’in dalı olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrılıp, iplikleri ganglion oticum’dan -sinaps yapmaksızın- geçtikten sonra musculus tensor tympani’de dağılan sinir, tensor tympani ka
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden aynlan mediyal kökle, fasciculus lateralis’inden aynlan lateral kökün birleşmesiyle oluşup, ön kolda musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus
Nervus trigeminus’tan ayrılıp, dallan aracılığıyla dört çiğneme kası (musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus lateralis ve musculus pterygoideus medialis) ile beraber musculus tensor tympani, muscu
tıbbi çeviri
Nervus medianus’tan ayrılıp ön kolun -membrana interossea antebrachii önünde kalan- ön bölümü derin kasları (musculus pronator quadratus, musculus flexor pollicis longus ve içyan bölümü hariç musculus flexor digitorum p
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden ayrılıp kolun içyan taraf derisinde dağılan sinir; kolun içyan deri siniri
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden ayrılıp ön kolun içyan taraf derisi ile musculus biceps brachii üzerindeki deride dağılan sinir; ön kolun içyan deri siniri
Bk. nervi supraclaviculares mediales
Nervus medialis medialis’ten ayrılıp, daha sonra uç dalcıklarını oluşturan nervi digitales plantares proprii nervi plantaris medialis aracılığıyla 1., 2., 3. ayak parmakları ve 4. ayak parmağı içyan yarısının palmar yüz
Nervus medianus’tan ayrılıp, eldeki 4 lumbrikal kastan dışyandaki ikisine motor iplikler veren, uç dalcıklarını oluşturan nervi digitales palmares proprii nervi mediani aracılığıyla duyusal iplikleri baş parmak, işaret
Nervus cutaneus dorsalis intermedius, nervus cutaneus dorsalis medialis ve nervus peroneus profundus’un 3.5. ayak parmaklarında dağılan uç dalları; ayak parmaklan sırt sinirleri; ayağın dorsal dijital sinirleri,
Femur’da linea intertrochanterica’nın alt bölümü, linea aspera’nın içyan dudağı ve septum intermusculare femoris mediale’den başlayıp musculus quadriceps femoris’in ortak tendonu, patella’n
Musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius, musculus vastus medialis ile musculus rectus femoris’ten oluşan, ilk üçü bacağa ekstensiyon, sonuncusu bacağa ekstensiyon, uyluğa fleksiyon yaptırıcı kas grubu; uy
Humeral başı (caput humerale) epicondylus medialis humeri’den, ulnar başı (caput ulnare) processus coronoideus ulnae’dan başlayıp radius’un dışyan yüzünün orta bölümünde sonlanan, ön kol ve ele pronasyon yap
Sol mediastinum plevrasından yemek borusu (özofagus) duvarına uzanan, özofagus’a destek sağlayıcı düz kas lifleri demeti; plevraözofagus kası
Tibia’nın dışyan kondili ile fibula’nın başı ve dışyan yüzünün 2/3 üst bölümünden başlayıp birinci metatarsal kemik ve birinci (medial) kuneiform kemikte sonlanan, ayağa eversiyon ve plantar fleksiyon yaptırıcı ka
Mediyal başı (caput mediale) femur’un içyan kondili ve diz eklemi kapsülünden, lateral başı (caput laterale) femur’un dışyan kondili ve diz eklemi kapsülünden başlayıp her ikisi beraber tendo calcaneus (Achilles t
Çiğneme esnasında üst ve alt çeneleri hareket ettirici, dolayısıyla çiğnemeyi gerçekleştirici kaslar; çiğneme kasları (musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus lateralis ve musculus pterygoideus medialis)
Bk. cystic medial necrosis
Yaşlılarda görülen, arterlerin, özellikle kol ve bacak arterlerinin tunica media’smda kalsiyum tuzları toplanması sonucu duvarlarının sertleşmesi ile belirgin arteryoskleroz; Mönckeberg arteryosklerozu (Genellikle orta
Midsagittal düzlem. Bk. median plane
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 10 11 12

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü