İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 232 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Plexus venosus rectalis’in orta bölümünden başlayıp vena iliaca interna’ya açılan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
tıbbi çeviri
Ön mediastinum’un venöz kanını venae brachiocephalicae ya da vena cava superior’a boşaltan küçük venler; mediyastin venleri; mediyastinal venler
Karaciğer sol lobu’nun içyan segmenti ile sağ lobu’nun ön segmenti alt bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer orta venleri; orta hepatik venler
Arteria circumflexa femoris medialis’e eşlik eden ve uyluğun üst bölümünün arka kasları ile kalça ekleminin venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk içyan kıvrık venleri; içya
Musculus temporalis’in venöz kanını, venae temporales superfıciales’in birleşerek tek ven haline dönüştüğü bölüme ileten ven; şakak orta veni; orta temporal ven
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
Ön kol orta veni; mediyan antebrakiyal ven. Bk. vena intermedia antebrachii
Beyin yarıküresinin dışyan yüzü ile alt bölümünün venöz kanını sinüs cavernosus ‘a ileten ven; beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven
Sulcus lateralis cerebri’nin tabanında seyreden ve insula’dan da dalcık aldıktan sonra vena basalis’e açılan ven; beyin orta derin veni; derin orta serebral ven
Vena cephalica’dan -dirseğin altında- ayrılıp dirsek çukuruna geçen, burada vena basilica’ya açılan ven; dirsek orta veni; mediyan kubital ven
Elin palmar yüzündeki venöz pleksus’tan başlayarak ön kolun ön yüzünde yukarı doğru çıkıp dirseğe yakın iki dala aynlarak bir dalı vena basilica’ya, diğer dalı vena intermedia cubiti’ye açılan ven; ön kol or
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
Beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven. Bk. vena media superfıcialis cerebri
Beyin orta derin veni; derin orta serebral ven. Bk. vena media profunda cerebri
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıklarmm diyafragmatik yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aşağı indikten sonra sinüs coronarius’a açılan ven; kalp orta veni; orta
Damar duvarının, tunica intima ile tunica adventitia arasında yer alan orta tabakası (Tunica media, düz kas lifleri ile az sayıda elastik ve kollajen liflerden oluşmuştur)
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 224 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Fibula’nın alt bölümünde, malleolus medialis’te oluşan, ayak bileği ekleminde de harabiyet ve bağlarda kopmanın eşlik ettiği kırık; Dupuytren kırığı; Pott kırığı
Mediastinum arkası; mediastinum’un arkasında; postmediyastinal.
Omuriliğin arka orta oluğu. Bk. posterior median sulcus of spinal cord
tıbbi çeviri
Omuriliğin arka orta oluğu (sulcus medianus posterior medullae spinalis)’nun her iki tarafındaki, omurilik arka kordonu ile dışyan kordonunu birbirinden ayıran, spinal sinirlerin arka köklerinin omuriliğe girdiği longit
Medulla oblongata’nm arka yan oluğu (sulcus medianus posterior medullae oblongatae)’nun her iki tarafındaki, omuriliğin arka yan oluğunun devamı olarak seyreden longitudinal sığ oluk; medulla oblongata’nm ar
Omuriliğin her iki arkayan tarafında, sulcus medianus posterior ile sulcus lateralis posterior arasında longitudinal uzanan ak madde demeti; omuriliğin arka kordonu; arka kordon
Mediastinum’da hava (gaz) toplanması; pnömomediyastinum
karın ön duvarı art bölümünün arka yüzünde, urakus (urachus)’un artığından oluşan ligamentum umbilicale medianum’u örten periton kıvrımı; göbek orta plikası.
Bk. plica umbilicalis mediana
İçyan glossoepiglottik plika. Bk. median glossoepiglottic fold
Bk. mediastinal pleura
Plevra’nın göğüs boşluğu duvarları, diyafragma’nın üst yüzü ve mediastinum’u örten yaprağı; paryetal plevra
Talamus ‘un arka ucunda, içyan dizli cisim (corpus geni-culatum mediale)’in içerdiği -işitme yollan ile ilgili-sinir çekirdeği; içyan dizli cismin çekirdeği
Bk. nucleus of medial geniculate body
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden ayrılıp ön kolun ön bölümünde musculus flexor carpi ulnaris ile musculus digitorum profundus’un ulnar yansına, elde musculus palmaris brevis, musculus abductor
Nervus cutaneus surae medialis ile nervus cutaneus surae lateralis’in -bacağın 1/3 orta bölümünde- birleşmesinden oluşup bacağm arka ve dışyan yüzü derileriyle topuk derisinde dağılan, daha sonra kendisinin devamı olara
Nervus mandibularis’ten ayrılıp musculus pterygoideus medialis, musculus tensor veli palatini ve musculus tensor tympani’de dağılan sinir; içyan pterigoid sinir
Bk. nervus pterygoideus medialis
Plexus brachialis’in fasciculus medialis’ inden ayrılıp musculus pectoralis minör ile musculus pectoralis majör’un alt bölümüne motor iplikler veren sinir; içyan pektoral sinir
Nervus mandibularis’in dalı olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrılıp ganglion oticum’dan geçtikten sonra iplikleri musculus tensor veli palatini’de dağılan sinir; yumuşak damak gerici kasının sini
1 2
3
4 5 6 7 .. 10 11 12

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü