İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 232 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Plexus venosus rectalis’in orta bölümünden başlayıp vena iliaca interna’ya açılan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
tıbbi çeviri
Ön mediastinum’un venöz kanını venae brachiocephalicae ya da vena cava superior’a boşaltan küçük venler; mediyastin venleri; mediyastinal venler
Karaciğer sol lobu’nun içyan segmenti ile sağ lobu’nun ön segmenti alt bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer orta venleri; orta hepatik venler
Arteria circumflexa femoris medialis’e eşlik eden ve uyluğun üst bölümünün arka kasları ile kalça ekleminin venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk içyan kıvrık venleri; içya
Musculus temporalis’in venöz kanını, venae temporales superfıciales’in birleşerek tek ven haline dönüştüğü bölüme ileten ven; şakak orta veni; orta temporal ven
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
Ön kol orta veni; mediyan antebrakiyal ven. Bk. vena intermedia antebrachii
Beyin yarıküresinin dışyan yüzü ile alt bölümünün venöz kanını sinüs cavernosus ‘a ileten ven; beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven
Sulcus lateralis cerebri’nin tabanında seyreden ve insula’dan da dalcık aldıktan sonra vena basalis’e açılan ven; beyin orta derin veni; derin orta serebral ven
Vena cephalica’dan -dirseğin altında- ayrılıp dirsek çukuruna geçen, burada vena basilica’ya açılan ven; dirsek orta veni; mediyan kubital ven
Elin palmar yüzündeki venöz pleksus’tan başlayarak ön kolun ön yüzünde yukarı doğru çıkıp dirseğe yakın iki dala aynlarak bir dalı vena basilica’ya, diğer dalı vena intermedia cubiti’ye açılan ven; ön kol or
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
Beyin orta yüzeysel veni; süperfısyel orta serebral ven. Bk. vena media superfıcialis cerebri
Beyin orta derin veni; derin orta serebral ven. Bk. vena media profunda cerebri
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıklarmm diyafragmatik yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aşağı indikten sonra sinüs coronarius’a açılan ven; kalp orta veni; orta
Damar duvarının, tunica intima ile tunica adventitia arasında yer alan orta tabakası (Tunica media, düz kas lifleri ile az sayıda elastik ve kollajen liflerden oluşmuştur)
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 224 adet çeviri sonucu bulundu. 201 - 220 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
El bileği kemikleri ile retinaculum flexorum manus arasındaki, içinden nervus medianus ile parmakların fleksör kas tendonlarının geçtiği geçit; el bileği geçidi; karpal tünel.
Bk. mediastinum testis
Havacı kulağı. Bk. aerotitis media
tıbbi çeviri
Röntgen filmi alınmak amacıyla mediastinum’a hava verilmesi; yapay pnömomediyastinum.
Çeşitli nedenler (tunica intima’da lipid plakları oluşması, tunica media’da kalsiyum tuzları toplanması, damarlarda fibroz, hipertansiyon vb.)’le arter duvarlarının esnekliğini kaybetmek üzere sertleşip kalı
Mediyal palpebral arterler (arteriae palpebrales mediales)’den ayrılıp, konjunktiva’da dağılan arter dalları; konjunktiva arka arterleri; posterior konjunktival arterler
Her iki yanda arteria cerebri anterior, arteria cerebri media ve arteria cerebri posteior’dan oluşan üç arter; serebral arterler
Her iki yanda arteria cerebri anterior, arteria cerebri media ve arteria cerebri posteior’dan oluşan üç arter; serebral arterler
Arteria superficialis temporalis’den, bazen de arteria temporalis media’dan ayrılıp m. orbicularis oculi ve orbita’nın dışyan tarafında dağılan arter; zigomatikoorbital arter,
Arteria meningea media’dan ayrılıp m. tensor tympani ve orta kulak boşluğu mukozasında dağılan arter; timpan üst arteri; superior timpanik arter
Arteria poplitea’dan ayrılıp m. vastus medialis, diz eklemi ve patella’da dağılan arter; diz üst içyan arteri; mediyal superior genikuler arter
Arteria brachialis’den -başlangıç yerine yakın, m. teres majör’un alt kenarı seviyesinde- ayrılıp, humerus ile m. deltoideus’a dallar verdikten sonra, arteria collateralis media ve arteria collateralis radia
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, ayak bileğinin içyan tarafında -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- rete malleolare medialis’in oluşumuna katılan arter; iç malleoler arter; mediyal anterior malleoler
Bazen görülen, arteria sacralis mediana veya aorta abdominalis’den ayrılıp, sakrum ile m. iliacus, m. gluteus majör ve m. psoas majör’da dağılan arter; bel en alt arteri; beşinci lumbar arter
Bk. arteria superior medialis genus
Bk. arteria media genus
Bk. arteria inferior medialis genus
Ayak tabanında aponeurosis plantaris ile musculus flexor digitorum brevis arasında, arteria plantaris medialis’in genişlemiş superfısyel dalının arteria plantaris lateralis ile birleşmesinden oluşan damar kemeri; ayak t
Omuriliğin önorta oluğu. Bk. anterior median fissure of spinal cord.
Bk. nervisupraclaviculares mediales
1 2 3 .. 7 8 9 10
11
12

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü