İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 55 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zigomatikomaksiller dikiş. Bk. sutura zygomaticomaxillaris.
Üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık kemiği (zigomatik kemik) ile eklem yapan dışyan çıkıntısı; üst çene kemiğinin elmacık çıkıntısı; maksilla’nm zigomatik çıkıntısı
Plexus pterygoideus’un devamı olarak birkaç ven halinde başlayıp daha sonra tek ven haline dönüşen ve parotis içinde -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- vena temporalis superfıcialis ile birleşen venler; ü
tıbbi çeviri
Maksilla (üst çene kemiği) pürtüğü. Bk. maxillary tuber
Üst çene tümseği. Bk. mcocillary tuber
Şakak kemiği (temporal kemik) ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili; temporomaksiller. 2 Şakak bölgesi ve üst çene kemiği ile ilgili,
Orbita tabanında, elmacık kemiği (os zygomaticus) ile üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık çıkıntısı (processus zygomaticus) arasındaki sutura; zigomatikomaksiller dikiş,
Her iki üst çene kemiği (maxilla) arasındaki -birleşme sınırını belirleyen- sutura; inter-maksiller dikiş
Orbita’nm içyan duvarında kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminası ile üst çene kemiği (maxilla)’nin orbital yüzü arasındaki sutura; etmoidomaksiller dikiş
Üst çene kemiği (maxilla) üstünde; supramaksiller.
Bk. infraorbital sulcus of maxilla
Bk. submandibular gland
1- Alt çene kemiği (mandibula) ile ilgili;submaksiller. 2- Alt çene kemiği (mandibula) altında,
(L.): Alt çene kemiği; mandibula; submaksilla.
Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı vemaxilla ile ilgili; stilomaksiller.
Sfenoid kemik ve maksilla ile ilgili; sfenomaksiller.
Bk. mcocillary sinüs
Bk. nervus meningeus medius
Bk. zygomatic process ofmaxilla
Bk. palatine process of maxilla
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 86 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Zigomatikomaksiller dikiş. Bk. sutura zygomaticomaxillaris.
Üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık kemiği (zigomatik kemik) ile eklem yapan dışyan çıkıntısı; üst çene kemiğinin elmacık çıkıntısı; maksilla’nm zigomatik çıkıntısı
Saçlı derinin dışyan bölümünün venöz kanını iki ven halinde taşıyıp daha sonra -iki ven’in birleşmesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- venae maxillare
tıbbi çeviri
Venae maxillares ile venae temporales superficiales’in -parotis içinde- birleşmesinden oluşup parotis’ten çıktıktan sonra mandibula köşesinin arkasında ön ve arka olmak üzere iki dala ayrılan, ön dalı vena faciali
Üst çene kemiği. Bk. maxilla
Üzerinde üst dişlerin bulunduğu, her iki üst çene kemiği (maxilla)’nin oluşturduğu anatomik yapı; üst çene.
Maksilla (üst çene kemiği) pürtüğü. Bk. maxillary tuber
Şakak kemiği (temporal kemik) ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili; temporomaksiller. 2 Şakak bölgesi ve üst çene kemiği ile ilgili,
Orbita tabanında, elmacık kemiği (os zygomaticus) ile üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık çıkıntısı (processus zygomaticus) arasındaki sutura; zigomatikomaksiller dikiş,
İki taraf üst çene kemiği (maxilla)’nin damak çıkıntıları ile iki taraf damak kemiği (os palatinum)’nin yatay lamina (lamina horizontalis)’lan arasındaki sutura; damak enine dikişi
Her iki üst çene kemiği (maxilla) arasındaki -birleşme sınırını belirleyen- sutura; inter-maksiller dikiş
Orbita’nm içyan duvarında kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminası ile üst çene kemiği (maxilla)’nin orbital yüzü arasındaki sutura; etmoidomaksiller dikiş
Üst çene kemiği (maxilla) üstünde; supramaksiller.
Üst çene kemiği (maxilla)’nde diş kökleri çevresindeki, üst alveoler sinirler (nervi alveolares superiores)’den ayrılan hissi (duyusal) ipliklerin oluşturduğu sinir ağı; üst dişler sinir ağı; superior dental pleks
Bk. infraorbital sulcus of maxilla
Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı vemaxilla ile ilgili; stilomaksiller.
Damak kemiği (os palati-num)’nin sfenoid ve orbital çıkıntıları arasındaki -içinden ganglion pterygopalatinum’dan ayrılan bazı sinir dalcıkları ile arteria maxillaris’in sfenopalatin dalının geçtiği- burun b
Burun orta geçidi (meatus nasi medius)’nin dışyan duvarında, sinüs maxillaris ile orta etmoidal hava hücrelerinin açıldığı, yarımay biçimindeki yarık; yarımay yarık,
Üst çene kemiği (maxilla)’nin arka yüzü ile sfenoid kemiğin pterigoid çıkıntısı arasında kalan üç köşeli küçük boşluk; pterigopalatin çukur
Fossa infratemporalis’te bulunan, vena maxillaris’in dallarının oluşturduğu ven ağı; pterigoid pleksus
1 2 3 4 5

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü