İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 458 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvanlara aşırı düşkünlük gösterme; aşırı hayvan sevgisi; zoomani.
Kolesteril depolanma hastalığının, bebeklerde görülen şekli; doğumu takiben ilk haftalarda gelişen, kemik iliği ve dalakta kolesterol esterleri ve gliserid birikimi ile belirgin, hepatosplenomegali’nin de eşlik ettiği k
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde başlayan, omurilik ön boynuz hücrelerindeki harabiyet sonucu, özellikle kol, bacak ve göğüs kaslarında ilerleyici atrofi ve kuvvet kaybı ile belirgin genetik hastalık; WerdnigHoffmann hast
tıbbi çeviri
WerdnigHoffmann hastalığı. Bk. infantile spinal muscular atrophy
Wassermann testinde kullanılan, konjenital sifilizli fetüs karaciğerinden hazırlanmış, Treponema pallidum’ları içeren ekstre; Wassermann antijeni
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
Wassermann reaksiyonu. Bk. Wassermann test
Volkmann sendromu. Bk. Volkmann s contracture
Kemik üzerindeki nekroze kısmı oyup çıkarmada kullanılan kenarları keskin kaşık; Volkmann kaşığı.
Kasın veya kası donatan sinirin iskemisi nedeniyle gelişen felç; Volkmann felci
Ayak bileği ekleminin doğuştan çıkık oluşu; Volkmann deformitesi.
El parmaklarının -pençe ele uzanmak üzere- devamlı kontraksiyon halinde oluşu ile belirgin durum; Volkmann kontraktürü(Kol veya bilekteki ağır harabiyet sonucu ön kol kaslarının kansız kalışına bağlı olarak gelişir ve bazen b
Kompakt kemik dokusunda Havers kanallarını birbirine bağlayan, içinden kan velenf damarları ile sinirlerin geçtiği, oblik seyir gösteren kanallar; Volkmann kanalları
El ayası. Bk. palm
Enfekte tatarcığın ısmşı ile insana geçen Leishmania donovani’nin sebep olduğu, yüksek ateş, dalak ve karaciğerde büyüme, lenfa-denopati, anemi, lökopeni ve trombositopeni ile belirgin, tedavi edilmediği takdirde ölüme
Karaciğerden biyopsi yapmada kullanılan iğne; VimSilverman iğnesi,
Anlamsız konuşma alışkanlığı; bazı psikoz şekillerinde görülen yersiz ve anlamsız sözlerle belirgin durmaksızın konuşma eğilimi; verbomani.
Metakarpal kemiklerin başlan arasındaki, el parmaklarının dorsal ve palmar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; elin interkapituler venleri
Temporoman-dibuler eklem çevresindeki venöz pleksus’un kanını vena retromandibularis’e ileten venler; temporoman-dibuler eklem venleri
Venae maxillares ile venae temporales superficiales’in -parotis içinde- birleşmesinden oluşup parotis’ten çıktıktan sonra mandibula köşesinin arkasında ön ve arka olmak üzere iki dala ayrılan, ön dalı vena faciali
1 2 3 4 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1949 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
1- Fermantasyonla ilgili: zimolitik 2- Fermantasyona sebep olan.
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
tıbbi çeviri
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
1- Enzim anlamına önek. 2- Fermantasyon anlamına önek.
Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında, alkol oluşturmak üzere mayalanmaya sebep olan maya mantarı (yeast)’nın yapısında bulunan enzim; zimaz.
1- Enzim anlamına önek. 2- Fermantasyon anlamına önek.
Hayvanlara aşırı düşkünlük gösterme; aşırı hayvan sevgisi; zoomani.
Zooloji uzmanı; zoolog
Leishmania tropica ya da Leishmania majör’un sebep olduğu, kısa zamanda ülsere dönüşen ağrısız çıban; deri leyşmaniyazı; şark çıbanı (Özellikle Küçük Asya, Kuzey Afrika ve Hindistan’da görülür).
Tomurcuklanma ile çoğalan, maya niteliğinde tek hücreli bir mantar; maya mantarı (Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında -alkol oluşturmak üzere- mayalanmaya sebep olur).
Adet (menstruasyon) zamanında, uterus kanaması olmaksızın kasıklarda ağrı, göğüslerde dolgunluk vb. adete özgü belirtilerin oluşması; kseromeni.
Adet (menstruasyon)’e uyan zamanlarda uterus dışı herhangi bir organ veya vücut bölümünden kanama olması; vikaryöz menstruasyon; ksenomeni.
Genetik hastalığı X kromozomu üzerinde yerleşik mutant genin belirlediği kalıtım örneği; X kromozomu ile taşman gene bağlı kalıtım (X kromozomu ile taşman gen’e bağlı kalıtım, X-linked dominant kalıtım ve X-linked reses
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
Duyabilmesine rağmen konuşulan sözlerin manasını anlayamama hali; akustik afazi; sözcük sağırlığı,
Şahsilik ve benzoik asit karışımından ibaret, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir merhem; Whitfıeld merhemi,
Yeni doğan bebekte konjenital sifiliz’e bağlı olarak görülen, akciğer dokusunda yağlı dejenerasyon ve akciğerin beyaz renk alışı ile belirgin, kısa zamanda ölüme götüren pnömoni; beyaz pnömoni.
Trichosporon beigelii’nin sebep olduğu, kıl gövdelerinde yumuşak, beyaz, küçük yumrular oluşmasıyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Absorpsiyon bozukluğu, karın ağrısı, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, aşırı zayıflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, bağırsak muk
1 2 3 4 .. 96 97 98

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü