İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 54 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Hipertansiyon, sinüs taşikardisi, atriyal ekstrasistol, taşiaritmi tedavisinde ve angina pektoris profilaksisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, betaadrenerjik reseptör blokeri antihipertansifilaç; timolol maleat (Yüksek
Bulantı ve kusmaya karşı tablet, rektal supozituvar ya da intramüsküler enjeksiyon şeklinde kullanılan, piperazin türevi bir antiemetik; tietilperazin maleat.
tıbbi çeviri
Erkek uretrasmm spongiyöz cismi. Bk. corpus spongiosum penis
erkek uretrasmın, corpus spongiosum penis içinden geçen bölümü; ön uretra
Alleıjikreaksiyonlann tedavisindeağızdan kullanılan bir antihistamin; pirilamin maleat.
Her bir gözkapağı serbest kenarının içyan tarafında, papilla lacrimalis’in ortasındaki, gözyaşı kanalcığı (canalicus lacrimalis)’na açılan küçük delik; gözyaşı deliği; gözyaşı noktası
Erkek uretrasmın, prostat içinden geçen bölümü; prostatik uretra.
Plazmalemma. Bk. cell membrane
Allerjik reaksiyonlara tedavisinde ağızdan kullanılan bir antihistamin; feniramin maleat.
Yüzün küçük kemiklerinden biri; göz çukuru iç duvarının ön kısmında yer alan ince küçük kemik; gözyaşı kemiği
Doğum veya düşük sonu uterus kanamasını önlemede ya da tedavide ağızdan veya parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, yarısentetik ergot alkaloidi oksitosik ilaç; metilergonovin maleat.
Erkek uretrasmın, ürogenital diyafragma içinden geçen bölümü; membranöz uretra.
Kusurlu diş çıkışı; dişin veya dişlerinnormal yerinden uzaklaşarak çıkışı; malerüpsiyon.
Erkeklik.
Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması; meni ejakülasyonunda yetersizlik; malemisyon.
Maleik asidin tuzu; maleat.
Ortalama 20 cm uzunluğundaki erkek uretrası.
Erkek cinsiyet hormonları. Bk. androgenic hormones
Erkek cinsiyet organları. Bk. external male genital organs ve internal male genital organs
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 138 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
(L.): Kadın dış genital organlarının tümü; vulva.Bk. female pudendum.
Diğer akciğerdeki yetersizlik nedeniyle sağlam akciğerin normale oranla daha fazla çalışması ile belirgin solunum,
Erkek uretrası. Bk. male urethra.
tıbbi çeviri
Kadın uretrası. Bk. female urethra
Malezya’da orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidium türü.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Hipertansiyon, sinüs taşikardisi, atriyal ekstrasistol, taşiaritmi tedavisinde ve angina pektoris profilaksisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, betaadrenerjik reseptör blokeri antihipertansifilaç; timolol maleat (Yüksek
Bulantı ve kusmaya karşı tablet, rektal supozituvar ya da intramüsküler enjeksiyon şeklinde kullanılan, piperazin türevi bir antiemetik; tietilperazin maleat.
Bk. male hermaphroditism
Parmakların normale oranla kısave birbirine yapışık oluşu; simbrakidaktili.
Çocuk sahibi olma yeteneğinin -normaleoranla- az oluşu hali; subfertilite.
Şaşılığı düzeltme ameliyatı; strabotomi (Görme ekseninde sapmaya sebep olan bir kısım kas tendonları kesilerek göz kasları arasındaki denge normale getirilir),
El parmaklarının normale oranla daha ince ve uzun oluşu hali; örümcek parmaklar; araknodaktili
Normale oranla küçülmüş ve küre biçimi almış eritrosit; küçük küremsi eritrosit; sferosit.
Cinsiyet organları. Bk. female genital organs ve male genital organs
Miadında doğan bebeğin, normale oranla düşük ağırlıkta oluşu, boy kısalığı ve iki taraf vücut yarılan arasında doğuştan asimetri ile belirgin, bazen parmak anomalileri ve zeka geriliğinin de eşlik ettiği genetik sendrom; Russ
Gecikmiş; normale oranla oluşması ya da gelişmesi uzamış.
Normale oranla ağır ve yavaş seyretme; gecikme; retardasyon
1- Düzeltici; sağlıklı duruma getirici; res-toratif. 2- Sağlığın normale dönüşünde yardımcı ilaç; özellikle vücuda kuvvet kazandırıcı ilaç.
1-Bir bileşiğin, kendisini oluşturan unsurlara ayrılması; erime; çözünme; ayrışma; rezolüsyon. 2- Patolojik bir durumun normale dönmesi (Hastalığın iyileşmesi, ateşin düşmesi, şişin inmesi ya da iltihabi eksüdanm ortadan kalk
1 2 3 4 5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü