İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 161 - 180 arasındaki sonuçlar:
Sol lenf kanalı. Bk. thoracic duct
Öldürücü T lenfosit. Bk. killer T cell
Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı; nükleolenf; karyolenf.
tıbbi çeviri
Lenf damarı içinde; intralenfatik.
Lenf dokusundan kaynaklanan -histiosit’lere benzer- iri hücrelerle belirgin, diğer lenfom tiplerine oranla malignite derecesi daha yüksek lenfom; histiositik lenfom
Kalıtsal lemfodem. Bk. congenital lymphedema.
Kan ve lenf; kan ve lenften oluşan sıvı; hemolenf.
Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör; hematolenfanj iy om.
Yardımcı T lenfosit. Bk. helper T cell
Bk. lymph nodule
Bk. malpighian corpuscles of spleen
Folliküler lenfom. Bk. nodular lymphoma
Zar labirent’te, ductus endolymphaticus’un kör kese halindeki genişlemiş alt ucu; endolenfatik kese
İç kulağın membranöz labirenti’nin, endolenf artışı nedeniyle şişmesi; endolenfatik hidrops (Meniere sendromunda görülür)
(L.): Endolenfa. Bk. endolymph.
İç kulağın membranöz labirent’i içindekisıvı; iç lenf; endolenf.
Bk. cochlear aqueduct
Bk. right lymphatic duct
Malign hücrelerin, lenf düğümünün tümünü işgal etmeleri ve normal lenf dokusunun ortadan kalkması ile belirgin lenfom tipi; difüz lenfom
Sitoplazma’nın sıvı kısmı; hiyaloplazma; sitolenf.
1 2 3 .. 5 6 7 8
9
10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Warthin tümörü. Bk. adenolymphoma
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tıbbi çeviri
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hücresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
Üriner sistem enfeksiyonları, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralık. Bk. perilymphatic space
Schmincke tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Sağ kolun lenfini toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ köprücükaltı kütüğü
Baş ve boynun sağ tarafındaki lenfi toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ jugular kütük
Regaud tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranöz labirent’in perilenfatik aralık (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i içeren bölümü; koklear labirent
Çekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü