İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 160 arasındaki sonuçlar:
Lenf dokusunun hiperplazisi; lenfadeni.
Lenf düğümü ya da düğümlerinin aşırı büyümesi; lenfadenhipertrofi.
Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılası; lenfadenoktomi.
tıbbi çeviri
Bk. lymphadeno.
(G.): Lenf düğümü. Bk. lymph node.
(L.): Lenfa. Bk. lymph.
Lenf damarlarıyla ilgili; lenfVasküler.
Lenf, lenf dokusu, lenf daman, lenfosit anlamına önek.
Lenf damarı
Herhangi bir organ veya oluşumun bağ dokusu içinde -yer yer serpilmiş- lenf ile dolu boşluklar; lenf boşlukları
Lenf plazması
Retiküler bir ağ içinde yoğun şekilde dağılı lenfositlerin oluşturduğu küçük, küresel kitle; lenf follikülü; lenf düğümcüğü
Mikroskpik muayene için, lenf düğümden ameliyatla parça alma veya iğne ile parça çekme; lenf düğümü biyopsisi
Afferent lenf damarlarının yolu üzerindeki, lenften yabancı maddeleri süzen ve lenfositlere depo görevi yapan, küresel ya da oval küçük lenfoid doku kitlelerinden her biri; lenf düğümü (Her lenf düğümü, fibröz bağ dokusundan
Lenf follikülü. Bk. lymph nodule
Lenf damarları ve lenf düğümleri içindeki dolaşım; lenf dolaşımı
Lenfosit. Bk. lymphocyte
Lenf düğümü; lenf bezi. Bk. lymph node
Lenf kapilleri
Lenf damarlarında dolaşan, lenf düğümlerinde süzülen, sonunda iki büyük lenf kanalı (ductus thora-cicus ve sağ lenfatik kanal) aracılığıyla kan dolaşımına katılan, su, albümin ve çoğunluğu lenfosit olmak üzere çeşitli lökosit
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Warthin tümörü. Bk. adenolymphoma
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tıbbi çeviri
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hücresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
Üriner sistem enfeksiyonları, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralık. Bk. perilymphatic space
Schmincke tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Sağ kolun lenfini toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ köprücükaltı kütüğü
Baş ve boynun sağ tarafındaki lenfi toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ jugular kütük
Regaud tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranöz labirent’in perilenfatik aralık (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i içeren bölümü; koklear labirent
Çekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü