İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Lenfoid doku. Bk. lymphatic tissue
Kemik iliğindeki, kendisinden B ve T lenfositlerin kaynaklandığı kök hücre; lenfoid multipotansiyel kök hücre
Lenfoid hücre. Bk. lymphocyte
tıbbi çeviri
1- Lenf veya lenf dokusu ile ilgili; lenfoid.2- Lenf’e veya lenf dokusuna benzeyen,
Hem lenf, hem kan akımı yoluyla yayılan; lemfohematojenöz.
Belli bir vücut bölgesindeki lenf damarları ve lenf düğümlerinin, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; lenfografi.
Bk. Hodgkin s disease.
Bk. lymphogranuloma inguinale
1- Lenf düğümlerinin, granülom şeklinde şişlikler göstermesi hali;lenf düğümlerinde bu tarz büyüme ile belirgin lenfadenopati; lenfogranülomatoz. 2- Hodgkin hastalığı. Bk. Hodgkin s disease
Bk. lymphogranuloma inguinale
Chlamydia trachomatis’in sebep olduğu, dış genital organlarda ülserleşme gösteren lezyonlar, kasık lenf bezlerinin şişip iltihaplanması ve ateşle belirgin, cinsel temasla geçen enfeksiyöz hastalık (Özellikle tropikal bö
Lenfogranülom. Bk. lymphogranulomatosis
Lenfografi yoluyla elde edilen film; lenfogram.
Lenf düğümü. Bk. lymph node.
Malign hücrelerin ya da hastalık etkeni mikroorganizmanın lenf yoluyla vücudun bir yerinden diğer bir yerine geçmesi; lenfojen yayılma,
1- Lenf yapıcı; lenf oluşmasını uyarıcı;lenfojenöz. 2- Lenf dokusundan kaynaklanan; lenfatik sistemden gelişen. 3- Lenf yoluyla yayılan; lenf akımı ile çeşitli doku ve organlara iletilen; lenfojenöz.
Lenfojenik. Bk. lymphogenous.
Lenfin oluşması; lenfogenez.
Nazofarenks’te, lenfoid dokuyu örten epitelden gelişen kötü huylu bir tümör; Schmincke tümörü; Regaud tümörü; lenfoepitelyom.
Bk. lymphoepithelioma.
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Warthin tümörü. Bk. adenolymphoma
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tıbbi çeviri
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hücresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
Üriner sistem enfeksiyonları, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralık. Bk. perilymphatic space
Schmincke tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Sağ kolun lenfini toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ köprücükaltı kütüğü
Baş ve boynun sağ tarafındaki lenfi toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ jugular kütük
Regaud tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranöz labirent’in perilenfatik aralık (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i içeren bölümü; koklear labirent
Çekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü