İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Lenfin idrara geçişi; idrarda lenf bulunuşu; lenfüri.
Lenf akımının durması; herhangi bir sebeple belli bir vücut bölgesinde lenf dolaşımının kesilmesi; lenfostaz.
Lenfosarkom. Bk. lymphoma.
tıbbi çeviri
Yırtılan lenf damarlarından lenf’in dışanakması; lenfore.
Lenforaji. Bk. lymhorrhea.
Lenf düğümlerindeki retiküloendotelyal hücrelerle ilgili; lenforetiküler.
Lenfoid hücrelerin artımı ile belirgin; lenfoproliferatif.
Lenfositlerin oluşması; lemfopoez.
Lenfoplasti. Bk. lymphangioplasty.
Kanda lenfosit sayısının ileri derecedeazalışı; lenfopeni.
Lenfopati. Bk. lymphopathia.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık; lenfopati
1- Lenfom’la ilgili; lenfomatoz. 2- Lenfom gösteren; lenfom’la belirgin. 3- Lenfom yapısında; lenfom niteliğinde,
Lenfomatoz. Bk. lymphadenomatosis.
Lenfom’u andıran; lenfom’a benzeyen; lenfomatoid.
Lenf dokusundan gelişen kötü huylu tümör; lenf düğümü kanseri; lenfom [Lenfom\'lar klinik olarak 1- Hodgkin hastalığı (Hodgkin lenfomu), 2- Hodgkin-dışı lenfom (non-Hodgkin lenfom) olmak üzere iki gruba ayrılırlar]
Lenfositleri eritici; lenfositleri tahrip edici; lenfolitik.
Antijen ile temasa gelen T lenfositler tarafından salgılanan, makrofajları enfeksiyon ya da iltihap bölgesine yönlendirici bir madde; lenfokin.
Lenfoid doku (tonsilla vb.)’nun ameliyatla çıkarılması; lenfoidektomi.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Warthin tümörü. Bk. adenolymphoma
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tıbbi çeviri
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hücresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
Üriner sistem enfeksiyonları, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralık. Bk. perilymphatic space
Schmincke tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Sağ kolun lenfini toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ köprücükaltı kütüğü
Baş ve boynun sağ tarafındaki lenfi toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ jugular kütük
Regaud tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranöz labirent’in perilenfatik aralık (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i içeren bölümü; koklear labirent
Çekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü