İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
1- Lenf daman çevresinde; lenf damannı çevreleyen; perilenfatik. 2- Perilenf ile ilgili; perilenf’e ait.
Lenf daman çevresindeki dokununiltihabı; perilenfanjit.
Len damarı çevresinde; lenf damarınıçevreleyen; perilenfanjial.
tıbbi çeviri
Lenf düğümü çevresindeki dokununiltihabı; perilenfadenit.
(L.): İç kulağın kemik labirenti ile zar labirenti arasında aralık (perilenfatik aralık)’ta bulunan sıvı; perilenf.
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı; karyolenf; nükleolenf.
Nonfolliküler lenfom. Bk. diffuse lymphoma
Lenf düğümünden ya da -lenf düğümleri dışında- bazı organlardaki len-foretiküler dokudan gelişen lenfom; Hodgkin lenfomu (Hodgkin hastalığı) dışında kalan lenfom; Hodgkin-dışı lenfom (Genellikle periferik ve mezenterik lenf d
Bk. lymph node
Lenf düğümcüğü. Bk. lymph nodule
Malign hücrelerin, lenf düğümünde birbiri ile ilişkili hücre kümeleri oluşturması ile belirgin lenfom tipi; nodüler lenfom
Beyinomurilik sıvısı; nörolenf.
Belli bir bölgedeki lenf düğümlerinin ameliyatla çıkarılması; lenf düğümleri eksizyonu.
Mukokutanöz lenf düğümü sendromu. Bk. Kawasaki s disease.
Rahim lenf damarlarının iltihabı;metrolenfanjit.
Mezenterik lenf düğümlerinden bir bölümünün iltihabı; mezenterik lenfadenit
Malign lenfom. Bk. lymphoma.
Normale oranla daha büyük lenfosit;iri lenfosit; makrolenfosit.
1
2
3 4 5 6 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Warthin tümörü. Bk. adenolymphoma
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tıbbi çeviri
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hücresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
Üriner sistem enfeksiyonları, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralık. Bk. perilymphatic space
Schmincke tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Sağ kolun lenfini toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ köprücükaltı kütüğü
Baş ve boynun sağ tarafındaki lenfi toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ jugular kütük
Regaud tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranöz labirent’in perilenfatik aralık (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i içeren bölümü; koklear labirent
Çekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü