İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 181 - 200 arasındaki sonuçlar:
Genellikle çocuklarda, boyun, koltukaltı veya kasıkta oluşan kistik yapıda lenfanjiyom; kistik lenfanjiyom.
Lenf damarlarındadoğuştan yetersiz gelişme ya da herhangi bir bozukluğa bağlı tıkanma sonucu bacaklarda -bastmldığı zaman çukurlaşan- ödemlerle belirgin kalıtsal hastalık; Milroy hastalığı; konjenital lenfödem
Akut lenfositik lösemi gösteren hastaların büyük bir bölümünde, lösemik lenfoblastların hücre zarı üzerinde bulunan bir antijen; akut lenfositik lösemi antijeni
tıbbi çeviri
Genellikle 50 yaşın üzerindeki kimselerde görülen, olgun görünümde atipik lenfositlerin aşırı artışı ile belirgin kronik lösemi; kronik lenfositik lösemi
Özellikle çene, yüz veya retroperitoneal lenf düğümlerinden gelişip hızla vücuda yayılan, -tedavi edilmediği takdirde- kısa zamanda öldürücü nitelik gösteren lenfom; Burkitt lenfomu (Lezyonlarda Epstein-Barr virüsü’nün
İyi huylu lenforetiküloz. Bk. cat scratch disease.
B lenfositlerin malign şekle dönüşmesiyle belirgin lenfom; B lenfositlerden kaynaklanan lenfom; Bsel lenfom
Kemik iliğinde oluşmasını takiben gelişimini yine burada tamamlayan ve hümoral bağışıklıkta rol oynayan -T lenfosit’e oranla daha kısa ömürlü- lenfosit tipi; B hücresi; B lenfosit
İnsan lenfositlerine karşı bağışık kılınmış at serumu; antilenfosit serum (İmmünosüpresif tedavide kullanılır)
Antilenfosit globülin. Bk. antilymphocyte serum
Lenf damarlarından gelişen iyi huylu tümör; lenfanjiyom
Lenf damarından gelişen ur; lenf damarı tümörü; anjiyolenfom.
Lenf damarı veya lenf damarları iltihabı; anjiyolenfit,
; Kan ve lenf damarlarından oluşan ur; hemanjiyom ve lenfanjiyomkanşımı tümör; anjiyolenfanjiyom.
Lenfositlerin kanda ileri derecede azalması veya tamamen yokluğu; alenfositoz.
Afrika lenfomu. Bk. Burkitts lymphoma
Parotis bezinde görülen, lenfoid stroma içeren kistadenom’dan oluşmuş iyi huylu bir tümör; Warthin tümörü; adenolenfom (Genellikle yaşlı erkeklerde görülür),
Parotis bezinde görülen, lenfoid stroma içeren kistadenom’dan oluşmuş iyi huylu bir tümör; Warthin tümörü; adenolenfom (Genellikle yaşlı erkeklerde görülür),
Bk. acute lymphoblastic leukemia
Genellikle 15 yaşın altındaki çocuklarda görülen, olgunlaşmamış atipik lenfositler ve onların daha ilkel şekillerinin artışı ile belirgin akut lösemi; akut lenfoblastik lösemi
1 2 3 .. 6 7 8 9
10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Warthin tümörü. Bk. adenolymphoma
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tıbbi çeviri
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hücresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
Üriner sistem enfeksiyonları, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralık. Bk. perilymphatic space
Schmincke tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Sağ kolun lenfini toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ köprücükaltı kütüğü
Baş ve boynun sağ tarafındaki lenfi toplayıp ductus lymphaticus dexter’e açılan lenf kütüğü; sağ jugular kütük
Regaud tümörü. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranöz labirent’in perilenfatik aralık (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i içeren bölümü; koklear labirent
Çekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü