İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Lenf damarı
Lenf damarının ya da lenf düğümünün genişleme göstermesi hali; lenfatik varis,
tıbbi çeviri
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
Lenf düğümlerinde görülen tüberküloz; lenf düğümü tüberkülozu; tüberküloz lenfadenit (Genellikle boyun lenf düğümleri ya da mediastinal lenf düğümlerinde görülür),
Lenf pıhtısının eşlik ettiği lenfdamarı iltihabı; trombolenfanjit.
Yüzeysel lenf damarlarının genişlemesi; lenfatik telanjiyektazi
T lenfositlerin malign şekle dönüşmesiyle belirgin lenfom; T lenfositlerden kaynaklanan lenfom; Tsel lenfom.
Kemik iliğinde oluşmasını takiben timus’a göç ederek gelişimini burada tamamlayan ve hücresel bağışıklıkta rol oynayan -B lenfosit’e oranla daha uzun ömürlü-lenfosit tipi; T hücresi; T lenfosit (T lenfositler, işl
Lenf damarları, lenf düğümleri ve lenfoid organlar (bademcikler, timus, dalak vb.)’ın oluşturduğu sistem; lenfatik sistem
Bk. status lymphaticus
Timus ve lenf düğümlerinin aşırı büyüme göstermesiyle belirgin durum
Dalak lenf düğümcükleri. Bk. malpighian corpuscles of spleen
Perilenfatik aralık. Bk. perilymphatic space
Endolenfatik kese. Bk. endolıymphatic sac
Truncus jugularis dexter, truncus subclavius dexter ve truncus bronchomediastinalis dexter’in birleşmesinden oluşup, sağ vena jugularis ile sağ vena subclavia’nın birleştiği yerdeki açı (sağ angulus venosus)’
Bk. lymphaticplexus
İç kulakta zar labirent’i kemik labirent’ten ayıran, perilenf ile dolu aralık; Retzius aralığı; perilenfatik aralık
Perilenfatik kanal. Bk. cochlear aqueduct
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Nonfolliküler lenfom. Bk. diffuse lymphoma
Bk. lymph node
Lenf düğümcüğü. Bk. lymph nodule
tıbbi çeviri
NicolasFavre hastalığı. Bk. lymphogranuloma inguinale
Milroy ödemi. Bk. congenital lymphedem
Milroy hastalığı. Bk. congenital lymphedema
iç kulağın, kemik labirent içindeki, birbiri ile bağlantılı ductus endolymphaticus, ductus cochlearis, sacculus, utriculus vestibuli ve membranöz yanın daire kanallan (ductus semicirculares)’nı içeren bölümü; zar labire
Meige hastalığı. Bk. congenital lymphedema
Malign lenfom. Bk. lymphoma.
Lenfosarkom. Bk. lymphoma.
Lenfoplasti. Bk. lymphangioplasty.
Lenfopati. Bk. lymphopathia.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Lenfomatoz. Bk. lymphadenomatosis.
Lenfoid doku. Bk. lymphatic tissue
Lenfoid hücre. Bk. lymphocyte
Bk. lymphogranuloma inguinale
Bk. lymphogranuloma inguinale
Lenfogranülom. Bk. lymphogranulomatosis
Lenf düğümü. Bk. lymph node.
1
2
3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü