İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 377 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Vücutta, herhangi bir nedenle kaybedilen suyun yerine konması; su kaybının karşılarınıası,
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
Arteria lacrimalis’e eşlik eden ve gözyaşı bezinin venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük ven; gözyaşı veni; lakrimal ven.
tıbbi çeviri
Göbek kordonunun doğrudan fetal zarlara tutunuşu ve göbek kordonu içindeki damarların dallanma göstererek zarlar ve plasenta üzerine -örtü şeklinde- tutunma göstermesiyle belirgin plasenta; velamentöz plasenta,
hasta kalp kapağının çıkanlarak yerine yapay kalp kapağı yerleştirilmesi; bu amaçla yapılan ameliyat; kapak değişimi
Koryon villüsleri ile intervillöz aralıklardaki anne kanı arasında madde değişimini sağlayan dolaşım; uteroplasental dolaşım,
Rahim ve plasenta ile ilgili; uteroplasental.
İlaç, bakteri, virüs, antikor vb.’nin plasenta yoluyla anneden embriyo ya da fetüs’e geçişi; plasenta aracılığıyla geçiş
Plesenta’dan geçerek; plasenta aracılığıyla; transplasental.
Soluk borusunu oluşturan kıkırdak halkaların yumuşaması; trakeomalasi.
Hastalık gösteren femur başı ve acetabulum’un çıkarılarak yerine metal protez yerleştirme; tam kalça değişimi
Postmenopozal ilerlemiş meme kanseri tedavisinde palyatif olarak ağızdan tablet şeklinde kullanılan androjen analogu antineoplastik ilaç; testolakton.
Beyin ya da omurilik gri maddesinin anormal şekilde yumuşama göstermesi; tefromalasi.
Gözkapağı iskeletini oluşturan bağ dokusunun gerginliğini kaybederek yumuşaması; tarsomalasi.
Doğumu takiben -östrojen uygulanarak- memelerde süt oluşmasının durdurulması; laktasyon’un önlenmesi
Süperlaktasyon. Bk. hyperlaciation.
Bk. accessory placenta
Decidua basalis altında; subplasental.
Kültüründen mitramisin (nıithramycin)’in elde edildiği Streptomyces türü.
Süte ve sütten yapılan gıda maddelerine bulaşan bir streptococcus türü (Sütün ekşime ve pıhtılaşmasına sebep olur).
1 2 3 4 .. 17 18 19
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 329 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Saçların kuru oluşu; saçların kolayca kırılacak şekilde kuruma göstermesi ile belirgin saç hastalığı; kserazi.
Saçların kuru oluşu; saçların kolayca kırılacak şekilde kuruma göstermesi ile belirgin saç hastalığı; kserazi.
aseptic wound, blowing wound, contused wound, entry wound, incised wound, infeeted wound, lacerated wound, nonpenetrating wound, open wound, penetrating wound, perforating wound, puncture wound, septic wound, suppurative woun
tıbbi çeviri
Östrojen, progesteron ya da östrojenprogesteron kombinasyonuyla tedavi gören kadında, ilacın kesilişini takiben, hormonun kandan çekilişi sonucu oluşan uterus kanaması; çekilme kanaması,
Batı Afrika humması. Bk. blackwaterfever
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
1- Yara ile ilgili; vülnerer. 2- Yaranın iyileşmesini sağlayıcı ilaç; yara ilacı,
Herhangi bir sıvı ya da sıvı ilacın ven yoluylaverilişi; venokliz.
Arteria lacrimalis’e eşlik eden ve gözyaşı bezinin venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük ven; gözyaşı veni; lakrimal ven.
Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu, otoskleroz’a bağlı ilerleyici sağırlık ve sklera’iarm mavimsi renk gösterişi ile belirgin konjenital familyal sendrom; van der Hoeve sendromu
(L.): Cinsel birleşim esnasında vagina çevresindeki kasların -vagina girişinin kapanmasına uzanmak üzere- ağrılı kasılması; vajinizmus; vaginiz-mus (Vaginizmus, koitüs esnasmda acı duyulacağı korkusuyla gelişir; sonuçta penis
Her iki ureter’in sigmoid kolon’a tespit edilmesi ile belirgin ameliyat; iki taraflı ureterosigmoidostomi; Coffey ameliyatı; ureteral implantasyon ameliyatı (Malign tümör nedeniyle mesanenin çıkarılacağı vakalarda
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunması(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrolü güç- kanama; plasenta prevya kanaması
Uzamış doğumda fetüs başının angaje olup olmayacağını anlamak üzere yapılan deneme; doğum denemesi (Oksitoksin’le doğum ağrıları uyarılır. Baş ilerlediği takdirde vaginal doğumun mümkün olacağı anlaşılır; aksi takdirde
İlaca, üretici firma tarafından verilen özel isim; ilacın müstahzar ismi; ilacın ticari ismi.
İlaca, üretici firma tarafından konulan isim; ilacın müstahzar adı.
İlacın toksik belirtilere sebep olan miktan; toksik doz.
İlacın toksik belirtilere sebep olan kan seviyesi; ilacın toksik kan seviyesi,
1 – Yüksek dozdaki ilaca karşı vücudun gösterdiği dayanma gücü; yüksek dozdaki ilacı organizmanın tepkisiz karşılama durumu; tahammül; tolerans. 2- Devamlı bir uyartıya karşı duyarlılığın azalması; uyartıya direnç oluşm
Alacalı tinea. Bk.pityriasis versicolor.
1 2 3 4 .. 15 16 17

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü