İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Lenfositlerin oluşması; lemfopoez.
Lenfoplasti. Bk. lymphangioplasty.
Kanda lenfosit sayısının ileri derecedeazalışı; lenfopeni.
tıbbi çeviri
Lenfopati. Bk. lymphopathia.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık; lenfopati
1- Lenfom’la ilgili; lenfomatoz. 2- Lenfom gösteren; lenfom’la belirgin. 3- Lenfom yapısında; lenfom niteliğinde,
Lenfomatoz. Bk. lymphadenomatosis.
Lenfom’u andıran; lenfom’a benzeyen; lenfomatoid.
Lenf dokusundan gelişen kötü huylu tümör; lenf düğümü kanseri; lenfom [Lenfom\'lar klinik olarak 1- Hodgkin hastalığı (Hodgkin lenfomu), 2- Hodgkin-dışı lenfom (non-Hodgkin lenfom) olmak üzere iki gruba ayrılırlar]
Lenfositleri eritici; lenfositleri tahrip edici; lenfolitik.
Antijen ile temasa gelen T lenfositler tarafından salgılanan, makrofajları enfeksiyon ya da iltihap bölgesine yönlendirici bir madde; lenfokin.
Lenfoid doku (tonsilla vb.)’nun ameliyatla çıkarılması; lenfoidektomi.
Lenfoid doku. Bk. lymphatic tissue
Kemik iliğindeki, kendisinden B ve T lenfositlerin kaynaklandığı kök hücre; lenfoid multipotansiyel kök hücre
Lenfoid hücre. Bk. lymphocyte
1- Lenf veya lenf dokusu ile ilgili; lenfoid.2- Lenf’e veya lenf dokusuna benzeyen,
Hem lenf, hem kan akımı yoluyla yayılan; lemfohematojenöz.
Belli bir vücut bölgesindeki lenf damarları ve lenf düğümlerinin, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; lenfografi.
Bk. Hodgkin s disease.
1 2
3
4 5 6 7 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Leishmania tropica ya da Leishmania majör’un sebep olduğu, kısa zamanda ülsere dönüşen ağrısız çıban; deri leyşmaniyazı; şark çıbanı (Özellikle Küçük Asya, Kuzey Afrika ve Hindistan’da görülür).
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
Lökosit (akyuvar) transfüzyonu. Bk. leukocyte transfusion.
tıbbi çeviri
Larenks’te sağ ve sol teli (plica vocalis) arasında kalan aralık; glottis aralığı
Limonda, bazı meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunan, kılcal damar duvarlarının normal tonüsünü korumada gerekli bir madde; biyoflavonoid; P vitamini.
Lumbar arterlere eşlik eden, birinci ve ikincisi vena lumbalis ascendens’e, üçüncü ve dördüncüsü vena cava inferior’a açılan her iki yandaki dört ven; bel venleri; lumbar venler
Larenks’in alt bölümünün venöz kanını plexus thyroideus impar’a ileten ven; gırtlak alt veni; inferior laringeal ven
Lenf damarı
Lenf damarının ya da lenf düğümünün genişleme göstermesi hali; lenfatik varis,
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Ligamentum latum uteri’nin uterus’a bitişik tarafında, uterus’un dışyan duvarı boyunca uzanan ven ağı; rahim ven ağı; uterin venöz pleksus
Laboratuvarda inceleme yapılmak üzere alınan idrar örneği
Lenfatik dokudan gelişen kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan, alkilleştirici antineoplastik bir ilaç; urasil mustard; uramustin.
Lezyonların iyileşmesini takiben nedbebırakmasıyla belirgin deri iltihabı; ulodermatit.
Lenf düğümlerinde görülen tüberküloz; lenf düğümü tüberkülozu; tüberküloz lenfadenit (Genellikle boyun lenf düğümleri ya da mediastinal lenf düğümlerinde görülür),
Lipidlerin bir cinsi; yağ asitlerinin gliserol’e bağlanması ile oluşan bileşik; trigliserid.
Linguatula cinsi herhangi bir parazit; dilsolucan.
Larenks’i oluşturan kıkırdakların en büyüğü; tiroid kıkırdak
Lenf pıhtısının eşlik ettiği lenfdamarı iltihabı; trombolenfanjit.
Lepra tedavisinde ağızdan kullanılanantileprotik bir ilaç; tiambutozin.
1 2 3 4 .. 24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü