İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Liserjid. Bk. lysergic acid diethylamide.
(LSD): Hallüsinasyon, illüzyon ve depresyon oluşturucu, kişide bağımlılığa yol açan, liserjik asit türevi psikotomimetik bir bileşik; liseıjid; liseıjik asit dietilamid (Uyuşturucu niteliği nedeniyle kullanımı yasaklanmıştır)
Ergot’tan elde edilen bir madde; liserjikasit (Türevleri, psikotomimetik etki gösterir),
tıbbi çeviri
Dolaşımdaki eritrositlerin -hemoglobin açığa çıkmak üzere- parçalanması; damar içi hemoliz; lizemi.
1- Eritmek; yapısını çözmek; parçalamak. 2- Erimek; çözülmek; parçalanmak,
Erime sonucu oluşan sıvı madde; erime ürünü; lizat.
Bk. lyso,
Şekersiz diyabet (diabetes insipidus) tedavisinde intranazal sprey şeklinde kullanılan, domuz hipofizinden elde edilmiş antidiüretik hormon (vasopressin) preparatı; lipresin.
Liyotropik. Bk. lyophilic.
Erimeyen; eritici ortamda çözülme eğilimigöstermeyen; liyofobik.
Serum, plazma vb. bir maddeyi, donduruluşunu takiben içerdiği suyu almak suretiyle kuru hale getirme; donduruluşunu takiben kurutma; liyofilizasyon.
Eriyen; eritici ortamda kolayca çözülme eğilimi gösteren; liyofilik.
Erime, çözülme, dağılma anlamlarına önek.
Lenfin idrara geçişi; idrarda lenf bulunuşu; lenfüri.
Lenf akımının durması; herhangi bir sebeple belli bir vücut bölgesinde lenf dolaşımının kesilmesi; lenfostaz.
Lenfosarkom. Bk. lymphoma.
Yırtılan lenf damarlarından lenf’in dışanakması; lenfore.
Lenforaji. Bk. lymhorrhea.
Lenf düğümlerindeki retiküloendotelyal hücrelerle ilgili; lenforetiküler.
Lenfoid hücrelerin artımı ile belirgin; lenfoproliferatif.
1
2
3 4 5 6 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Leishmania tropica ya da Leishmania majör’un sebep olduğu, kısa zamanda ülsere dönüşen ağrısız çıban; deri leyşmaniyazı; şark çıbanı (Özellikle Küçük Asya, Kuzey Afrika ve Hindistan’da görülür).
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
Lökosit (akyuvar) transfüzyonu. Bk. leukocyte transfusion.
tıbbi çeviri
Larenks’te sağ ve sol teli (plica vocalis) arasında kalan aralık; glottis aralığı
Limonda, bazı meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunan, kılcal damar duvarlarının normal tonüsünü korumada gerekli bir madde; biyoflavonoid; P vitamini.
Lumbar arterlere eşlik eden, birinci ve ikincisi vena lumbalis ascendens’e, üçüncü ve dördüncüsü vena cava inferior’a açılan her iki yandaki dört ven; bel venleri; lumbar venler
Larenks’in alt bölümünün venöz kanını plexus thyroideus impar’a ileten ven; gırtlak alt veni; inferior laringeal ven
Lenf damarı
Lenf damarının ya da lenf düğümünün genişleme göstermesi hali; lenfatik varis,
Lenfatik kapakçık. Bk. lymphatic valve.
Ligamentum latum uteri’nin uterus’a bitişik tarafında, uterus’un dışyan duvarı boyunca uzanan ven ağı; rahim ven ağı; uterin venöz pleksus
Laboratuvarda inceleme yapılmak üzere alınan idrar örneği
Lenfatik dokudan gelişen kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan, alkilleştirici antineoplastik bir ilaç; urasil mustard; uramustin.
Lezyonların iyileşmesini takiben nedbebırakmasıyla belirgin deri iltihabı; ulodermatit.
Lenf düğümlerinde görülen tüberküloz; lenf düğümü tüberkülozu; tüberküloz lenfadenit (Genellikle boyun lenf düğümleri ya da mediastinal lenf düğümlerinde görülür),
Lipidlerin bir cinsi; yağ asitlerinin gliserol’e bağlanması ile oluşan bileşik; trigliserid.
Linguatula cinsi herhangi bir parazit; dilsolucan.
Larenks’i oluşturan kıkırdakların en büyüğü; tiroid kıkırdak
Lenf pıhtısının eşlik ettiği lenfdamarı iltihabı; trombolenfanjit.
Lepra tedavisinde ağızdan kullanılanantileprotik bir ilaç; tiambutozin.
1 2 3 4 .. 24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü