İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Ağızdan alınan sedatif etkiye sahip ilaç çözeltisi.2- İntravenöz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanşımı; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tıbbi çeviri
Kuduz hastalığından aşırı korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andıran; lissoid.
Kuduz hayvanın deri üzerinde oluşturduğuısınk; kuduz köpek ısırığı; lissodeksis.
Rabdovirüsler (Rhabdovirüs) ailesinin bir cinsi; lissavirüs’ler (Kuduz virüsü ve diğer bazı virüsleri içerir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvanın ısırmasıyla oluşan öldürücüakut virütik hastalık; kuduz; lissa. Bk. rabies.
Çeşitli vücut salgılan (mukus, gözyaşı, ter, tükürük, sümük vb.) ve doku hücrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve öldürücü etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma içinde, -hücre içi sindirimde rol oynayan- parçalayıcı ve eritici enzimler içeren, ince zarla çevrili cisimcik; lizozom.
Hücredeki madde yıkımı ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kalıtsal eksikliği; lizozomal enzim eksikliğine bağlı depolanma hastalığı (Yıkımı gerçekleşememiş metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm şişme
Lizin oluşmasını uyaran antijen; lizojen.
Erime, çözülme anlamına önek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hücresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hücre ya da bakteri zannın yırtılması sonucu, içeriğinin parçalanıp dağılması; erime; lizis. 2- H
İdrarda lisin bulunuşu; lisinüri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
İlgili enzimin doğuştan eksikliği nedeniyle vücudun lisin’i kullanamaması sonucu oluşan, kaslarda güç kaybı ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolik hastalık; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve çocukta dokuların gelişim ve onarımında, erişkinde azot dengesinin korunmasında gerekli bir amino asit; lisin.
Hücre, doku ya da bakterileri eritici özelliğe sahipmadde, özellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ligamentum latum uteri içinde pampiniform pleksüs’ü oluşturan venlerin, variköz genişlemesi; ovaryan varikosel
Labirent iltihabı; iç kulak iltihabı
Levha şeklinde düz iki yüze sahip az kalınlık gösteren kemik; yassı kemik (Kafa kubbesi kemikleri, kosta, sternum vb.)
tıbbi çeviri
Luys çekirdeği. Bk. nucleus subthalamicus
Lenf düğümünden ya da -lenf düğümleri dışında- bazı organlardaki len-foretiküler dokudan gelişen lenfom; Hodgkin lenfomu (Hodgkin hastalığı) dışında kalan lenfom; Hodgkin-dışı lenfom (Genellikle periferik ve mezenterik lenf d
Lenf düğümcüğü. Bk. lymph nodule
Lumbar pleksus’un bir dalı olarak 1. ve 2. lumbar spinal sinirlerin ön dallarından kaynaklanıp ramus genitalis ve ramus femoralis olmak üzere iki dala aynlan, genital dalı erkekte musculus cremaster’e motor, skrot
Lumbar ponksiyon yoluyla subaraknoid aralığa radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla omurilik filminin alınması; miyelografi (Omurga kanalına çıkıntı yapan omurilik tümörü, omurlar arası disk kayması vb.
Lepra’ya sebep olan Mycobacterium türü; Hansen basili
Ligamentum nuchae’nın alt bölümü, son boyun ve ilk beş göğüs omurunun dikensi çıkıntılarından başlayıp temporal kemikte processus mastoideus ve ense üst çizgisi (linea nuchae süperior)’nin dış yarısında sonlanan,
Ligamentum nuchae’nın alt bölümü, 6. ve 7. boyun, 1. ve 2. göğüs omurlarının dikensi çıkıntıları ve ligamentum supraspinale’den başlayıp 2,5. kaburgaların dış yüzlerinde sonlanan, kaburgaları yukarı kaldırıcı kas;
Ligamentum puboprostaticum içinde symphysis pubis’ten prostat bezine uzanan düz kas lifleri; puboprostatik kas
Ligamentum inguinale’nin 2/3 dışyan bölümü, crista iliaca ve fascia thoracolumbalis’ten başlayıp son üç ya da dört kıkırdak kaburga, linea alba ve fak inguinalis aracılığıyla crista pubica ve pecten ossis pubis
Ligamentum stylohyoideum ve hiyoid kemik boynuzlarından başlayıp yutak arka duvarındaki raphe pharyngis’te sonlanan, yutma esnasında yutağı daraltıcı kas; yutağın orta büzücü kası
Leishmania braziliensis’in sebep olduğu, derideki ülsere lezyonun bir süre sonra kan yoluyla yayılması sonucu ağız ve nazofarenks mukozalarında da ülsere lezyonlar oluşmasıyla belirgin leyşmaniyaz; derimukoza leyşmaniya
Lenfom tedavisinde birarada intravenöz uygulanan mechlorethamine (nitrogen mustard), Oneovin (vincristine sulfate), procarbazine ve prednisone’dan oluşmuş ilaç kombinasyonu (MOPP terimi, dört ilacın baş harflerinden olu
Leptotrombidium cinsi mit larvalan ile iletilen tifüs. Bk. scrub typhus
Litrenin binde biri; mililitre,
Lohusalık döneminde memelerde oluşan sütün oksitosin etkisiyle meme bezi alveolleri çevresindeki miyoepitelyal hücreler ve kas liflerinin kontraksiyonu sonucu meme kanallarına doğru sevk edilmesi; süt çıkımı refleksi
Lökositlerin, damar duvarından geçerek çevre dokulara yayılması; lökosit migrasyonu
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü