İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Ağızdan alınan sedatif etkiye sahip ilaç çözeltisi.2- İntravenöz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanşımı; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tıbbi çeviri
Kuduz hastalığından aşırı korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andıran; lissoid.
Kuduz hayvanın deri üzerinde oluşturduğuısınk; kuduz köpek ısırığı; lissodeksis.
Rabdovirüsler (Rhabdovirüs) ailesinin bir cinsi; lissavirüs’ler (Kuduz virüsü ve diğer bazı virüsleri içerir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvanın ısırmasıyla oluşan öldürücüakut virütik hastalık; kuduz; lissa. Bk. rabies.
Çeşitli vücut salgılan (mukus, gözyaşı, ter, tükürük, sümük vb.) ve doku hücrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve öldürücü etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma içinde, -hücre içi sindirimde rol oynayan- parçalayıcı ve eritici enzimler içeren, ince zarla çevrili cisimcik; lizozom.
Hücredeki madde yıkımı ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kalıtsal eksikliği; lizozomal enzim eksikliğine bağlı depolanma hastalığı (Yıkımı gerçekleşememiş metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm şişme
Lizin oluşmasını uyaran antijen; lizojen.
Erime, çözülme anlamına önek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hücresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hücre ya da bakteri zannın yırtılması sonucu, içeriğinin parçalanıp dağılması; erime; lizis. 2- H
İdrarda lisin bulunuşu; lisinüri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
İlgili enzimin doğuştan eksikliği nedeniyle vücudun lisin’i kullanamaması sonucu oluşan, kaslarda güç kaybı ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolik hastalık; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve çocukta dokuların gelişim ve onarımında, erişkinde azot dengesinin korunmasında gerekli bir amino asit; lisin.
Hücre, doku ya da bakterileri eritici özelliğe sahipmadde, özellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Lohusalık döneminde genital organlarda oluşan enfeksiyon; lohusalık humması; puerperal enfeksiyon
Lohusalık humması. Bk. childbed fever
Linkomisin, klindamisin gibi geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılışı esnasında, bağırsak florasında çoğalma gösteren Clostridium diflfıcile’nin toksinine bağlı olarak gelişen, epiteli soyulmuş kolon mukozası üzeri
tıbbi çeviri
Larenks (gırtlak) önünde; prelaringeal.
Larva öncesi dönemle ilgili; prelarval.
Lemipleji’den sonra gelişebilen, özellikle ellerle ve el parmaklarında ara vermeksizin çeşitli yönlerde bükülüşlerle belirgin istem dışı hareketler görülmesi hali; posthemiplejikkore
Lakrimal kemiğin orbital yüzünde, nazolakrimal kanal girişinin arka kenanın oluşturan dikey kabartı; arka lakrimal ibik.
Lenf düğümlerinde, enfeksiyon nedeniyle şişlik ve küçük abseler oluşması ile belirgin durum; poradenit.
Lipid’in, plazmadaki iletimi için proteine bağlanarak oluşturduğu tanecik; kan plazmasında bulunan lipoprotein; plazma lipoproteini (Plazmadan dokulara lipidleri taşıyıcı görev yapan plazma lipoproteinleri, içerdikleri
lenfosit’ten -farklılaşarak- oluşan, antijen’e karşı antikor oluşturma yeteneğine sahip hücre; plazmasit; plasmosit; plazma hücresi (plazma hücreleri, normalde periferik kanda bulunmazlar; ancak iltihabi ve enfeks
Lenf düğümünün çevresel bag-dokusunu da içine alan cerahatli iltihabı; adenofleg-mon.
Lenf daman çevresindeki dokununiltihabı; perilenfanjit.
Len damarı çevresinde; lenf damarınıçevreleyen; perilenfanjial.
Lenf düğümü çevresindeki dokununiltihabı; perilenfadenit.
Lobül çevresindeki dokunun iltihabı; özellikle akciğer lobülü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı; perilobülit.
Lob çevresinde; lob’u çevreleyen; perilober.
Larenks çevresindeki dokunun iltihabı; perilarenjit.
Larenks çevresinde; larenks’i çevreleyen;perilaringeal; perilarenjeal.
Lezyondan alınan parçanın histolojik tetkiki ile teşhis koyma; patolojik tanı
Larenks’te, ses tellerini örten epitel tabakasının -nodül şeklinde- yerel kalınlaşma göstermesi
1 2
3
4 5 6 7 .. 24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü