İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Ağızdan alınan sedatif etkiye sahip ilaç çözeltisi.2- İntravenöz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanşımı; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tıbbi çeviri
Kuduz hastalığından aşırı korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andıran; lissoid.
Kuduz hayvanın deri üzerinde oluşturduğuısınk; kuduz köpek ısırığı; lissodeksis.
Rabdovirüsler (Rhabdovirüs) ailesinin bir cinsi; lissavirüs’ler (Kuduz virüsü ve diğer bazı virüsleri içerir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvanın ısırmasıyla oluşan öldürücüakut virütik hastalık; kuduz; lissa. Bk. rabies.
Çeşitli vücut salgılan (mukus, gözyaşı, ter, tükürük, sümük vb.) ve doku hücrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve öldürücü etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma içinde, -hücre içi sindirimde rol oynayan- parçalayıcı ve eritici enzimler içeren, ince zarla çevrili cisimcik; lizozom.
Hücredeki madde yıkımı ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kalıtsal eksikliği; lizozomal enzim eksikliğine bağlı depolanma hastalığı (Yıkımı gerçekleşememiş metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm şişme
Lizin oluşmasını uyaran antijen; lizojen.
Erime, çözülme anlamına önek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hücresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hücre ya da bakteri zannın yırtılması sonucu, içeriğinin parçalanıp dağılması; erime; lizis. 2- H
İdrarda lisin bulunuşu; lisinüri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
İlgili enzimin doğuştan eksikliği nedeniyle vücudun lisin’i kullanamaması sonucu oluşan, kaslarda güç kaybı ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolik hastalık; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve çocukta dokuların gelişim ve onarımında, erişkinde azot dengesinin korunmasında gerekli bir amino asit; lisin.
Hücre, doku ya da bakterileri eritici özelliğe sahipmadde, özellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 481 - 500 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Lökositlere karşı oluşan otoantikor’ların, onlan tahribi sonucu gelişen lökopeni; otoimmün kökenli lökopeni
Larenks’teki aritenoid kıkırdağın iltihaplanması, aritenoidit.
Larenks’teki aritenoid kıkırdağınameliyatla çıkanlması; aritenoidektomi.
tıbbi çeviri
Larenks’in arka yüzünde, krikoid kıkırdak üzerinde yer alan iki kıkırdaktan her biri; ibriksi kıkırdak; aritenoid kıkırdak,
Larenjektomi’yi takiben, ses oluşmasına yardımcı olma amacıyla yapılmış, mekanik ya da elektronik araç; yapay larenks.
Linea terminalis’in, ilium kemiğinin iç yüzü üzerindeki bölümünü oluşturan oblik çizgisel kabartı; ilium’un yaysı çizgisi
Lümen daralması; kanal şeklindeki oluşumungeçidinde darlık oluşması; arktasyon.
Lam üzerine yayılan servikal mukus’un, kuruduğu zaman eğrelti otu manzarası oluşturup oluşturmadığı esasına dayanan test; arborizasyon testi (Östrojen etkisindeki servikal mukus’ta eğrelti otu manzarası görülür)
Lizin’in etkisini ortadan kaldıran madde; antilizin.
Lösemi tedavisinde kullanılan ilaç; antilösemik ilaç
Letarji’yi ortadan kaldıran; antiletarjik.
Lepra (cüzam) tedavisinde kullanılan ilaç; antileprotik.
Lenf damarlarından gelişen iyi huylu tümör; lenfanjiyom
Lenf damarından gelişen ur; lenf damarı tümörü; anjiyolenfom.
Lenf damarı veya lenf damarları iltihabı; anjiyolenfit,
Lümenleri, iri endotelyal hücrelerle döşeli, yeterince gelişmemiş kan damarlarından oluşmuş tümör; hemanjiyoblastom.
Larenks (gutlak) iltihabı
Lösemi tedavisinde kullanılan bir folikasit antagonisti; aminopterin.
Leishmania chagasi’nin sebep olduğu, Güney Amerika’da görülen viseral leyşmaniyaz; Amerika viseral leyşmaniyazı
Leishmania mexicana, Leishmania peruviana türleri ile bazı Leishmania braziliensis tiplerinin sebep olduğu, Güney Amerika ve Meksika’da görülen deri leyşmaniyazı (Ülsere lezyonlar genellikle kulak sayvanında görülür)
1 2 3 .. 21 22 23 24
25
26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü