İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Ağızdan alınan sedatif etkiye sahip ilaç çözeltisi.2- İntravenöz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanşımı; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tıbbi çeviri
Kuduz hastalığından aşırı korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andıran; lissoid.
Kuduz hayvanın deri üzerinde oluşturduğuısınk; kuduz köpek ısırığı; lissodeksis.
Rabdovirüsler (Rhabdovirüs) ailesinin bir cinsi; lissavirüs’ler (Kuduz virüsü ve diğer bazı virüsleri içerir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvanın ısırmasıyla oluşan öldürücüakut virütik hastalık; kuduz; lissa. Bk. rabies.
Çeşitli vücut salgılan (mukus, gözyaşı, ter, tükürük, sümük vb.) ve doku hücrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve öldürücü etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma içinde, -hücre içi sindirimde rol oynayan- parçalayıcı ve eritici enzimler içeren, ince zarla çevrili cisimcik; lizozom.
Hücredeki madde yıkımı ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kalıtsal eksikliği; lizozomal enzim eksikliğine bağlı depolanma hastalığı (Yıkımı gerçekleşememiş metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm şişme
Lizin oluşmasını uyaran antijen; lizojen.
Erime, çözülme anlamına önek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hücresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hücre ya da bakteri zannın yırtılması sonucu, içeriğinin parçalanıp dağılması; erime; lizis. 2- H
İdrarda lisin bulunuşu; lisinüri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
İlgili enzimin doğuştan eksikliği nedeniyle vücudun lisin’i kullanamaması sonucu oluşan, kaslarda güç kaybı ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolik hastalık; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve çocukta dokuların gelişim ve onarımında, erişkinde azot dengesinin korunmasında gerekli bir amino asit; lisin.
Hücre, doku ya da bakterileri eritici özelliğe sahipmadde, özellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Laboratuvarda, çeşitli amaçlarla kullanılan bir ucu kapalı cam tüp; deney tüpü; test tüpü
Lenf damarları, lenf düğümleri ve lenfoid organlar (bademcikler, timus, dalak vb.)’ın oluşturduğu sistem; lenfatik sistem
Ligamentum latum uteri’nin bir bölümünü oluşturan, ovaryum’un içyan yüzü ve infundibulum tubae uterinae ile pelvis’in yan duvarı arasında uzanan, içinden ovaryum’un kan ve lenf damarlan ile sinirlerini
tıbbi çeviri
Lezyon yüzeyini kazıyarak mikroskopik muayene için materyal alma; yüzey biyopsisi
Lober pnömoni’ye sebep olan Streptococcus türü
Leyşmaniyaz tedavisinde kullanılan bir ilaç; stiboglükonat sodyum,
Lekeli hastalık. Bk. pinta
Lomber ponksiyon yoluyla omurilik kanalının lumbar bölümünde subaraknoid aralığa lokal anestetik enjeksiyonu ile oluşturulan bölgesel anestezi; spinal anestezi (Spinal anestezi sonucu ön ve arka spinal sinir kökleri, arka kök
Lumbar subaraknoid aralığa anestetik enjeksiyonu ile oluşturulan analjezi; spinal analjezi
L.) : Bir boşluğu ya da organı, perde şeklinde ikiye ayıran ince duvar; bölme; septum
Laksatif ve katartik etkiye sahip, sodyum bikarbonat, potasyum, sodyum tartrat ve tartarik asit karışımından oluşan toz madde; Seidlitz tozu
Larvalarını, açık yara üzerine bırakarak deride enfestasyona sebep olan Sarcophaga türü; kırçıl et sineği,
Lezyondan ameliyatla daire biçiminde parça çıkarmakla belirgin biyopsi; silindir kesiti şeklinde biyopsi; halka biyopsi
Larenks’te sağ ve sol teli (plica vocalis) arasında kalan aralık; glottis aralığı
Lenf düğümlerindeki retiküloendotelyal hücrelerden gelişen kötü huylu tümör; retikülosarkom.
Lyssavirus (lissavirüsler) cinsine ait, kuduz’a sebep olan bir virüs; kuduz virüsü
Lobülleri, salkımdaki üzüm taneleri şeklinde diziliş gösteren salgı bezi; lobüllerden oluşan bez; salkımsı bez
Lohusalık dönemindeki kadın; lohusa.
Lohusalık döneminde, doğuma bağb olarak gelişen herhangi bir hastalık veya bozukluk; puerperalizm.
Lohusalık devresinde görülen ateşlenme; lohusalık humması; puerperal pireksi.
1
2
3 4 5 6 .. 24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü