İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
k
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 344 adet çeviri sonucu bulundu. 321 - 340 arasındaki sonuçlar:
Gram negatif bakteri enfeksiyonlarının yanı sıra bazı grampozitif bakterilere karşıda ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, kanamisin’in sülfat tuzu; kanamisin sülfat,
Streptomyces kanamyceticus’tan elde edilen, gram negatif ve bazı gram pozitif bakterilere karşı etkili, aminoglikozid grubu bir antibiyotik; kanamisin.
Kalüretik. Bk. kaliuretic.
tıbbi çeviri
Kalürez. Bk. kaliuresis.
Gonadotro-pin eksikliğine bağlı hipogonadizm’e, beyin yanküre-lerinde koku duyusu ile ilgili bölüm (rinensefalon)’ün gelişim yetersizliği nedeniyle koku duyumunun olmayışının eşlik ettiği kalıtsal sendrom; Kallman
Plazma kallikreininin proenzimi, birplazma proteini; prekallikrein; kallikreinojen.
Kininojen (alfa2globülin)’in, bradikinin ya da kallidin’e dönüşmesine aracılık eden bir proteolitik enzim; kallikrein (Kanda, lenfte, dokularda ve çeşitli dış salgılarda bulunur),
Doku kallikreini etkisiyle düşük moleküllü kininojen’den oluşan, damar genişletici etkiye sahip bir madde; kallidin
1- İdrarla aşırı potasyum atılışı ile belirgin; kalyüretik. 2- İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaran madde (ilaç).
İdrarla aşırı miktarda potasyum atılışı; kalyürez.
(L.): Kalyum. Bk. potassium.
Vücutta potasyum eksikliği; kalyopeni.
Kanda potasyum bulunuşu; kalyemi.
Kalemi. Bk. kaliemia.
Bk. visceral leishmaniasis.
Kakozmi. Bk. cacosmia.
(J.): Beriberi, bu hastalık için Japonların kullandığı terim.
Tiksindirici kokuda ter salgılanması; terinpis kokuda oluşu; kakidroz.
Yenilik korkusu; yeni fikirlere, yeni buluşlara veya yeni şeylere karşı, sebepsiz ürküntü duyma; kaynofobi.
Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse; yeniliklerden korkan kişi; kaynofob.
1 2 3 .. 13 14 15 16
17
18
k
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4746 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kalçada ve uyluk bölgesinde ağrılı veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster; uyluk zosteri.
Kol derisi üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster; kol zosteri.
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’na kesi yapma; zonülotomi
tıbbi çeviri
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’in iltihabı; zonülit.
Kuşak şeklindeki küçük bölge; kuşakçık; zonül
Kuşak şeklindeki küçük bölge ile ilgili; kuşakçıkla ilgili; zonüler
Kuşakçıklar (zonula’nın çoğulu)
Kuşak şeklindeki küçük bölge; kuşakçık; zonül
Kuşaklar, katlar, bölgeler (zona’nın çoğulu)
Kendini hayvan sanma; kişinin herhangi bir hayvan olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali; zoantropi
Kronik çinko zehirlenmesi; zinkalizm
Kişiye fiziksel ve zihinsel zindelik kazandırmak amacıyla uygulanan, Hintlilere ait bir egzersiz sistemi; yoga.
Kemik yüzeyini kazımaya ya da törpülemeye yarayan cerrahi alet; cerrah törpüsü; ksister.
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Karbonhidratların yapısında bulunan, ayrıca kayın ağacı odunundan da elde edilen bir şeker; odun şekeri; ksiloz (Sindiriminin az oluşu nedeniyle şeker hastaları diyetinde kullanılır).
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Konjunktiva ve korneanın -parlaklığını kaybederek- kuruması; kseroftalmi.
Konjunktiva ve korneanın -parlaklığını kaybederek- kuruması; kseroftalmi.
Kuru gıdalarla beslenme; kuru gıda yeme alışkanlığı; kserofaji.
1 2 3 4 .. 236 237 238
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü