İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
k
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 344 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
3- Kifoz’lu kişi.
Omurganın göğüs bölümünün, arkaya doğru aşırı kavis göstermesi hali; kamburluk; kifoz.
Kifoz ve skolyoz’un birarada bulunuşu; kifoskolyoz.
tıbbi çeviri
Kifoz’da görülen -hörgüç şeklindeki- omurga tümseği; kifos.
Kifoz ve lordoz durumunun biraradabulunuşu; kifolordoz.
Köpeklerden aşırı ürkme; özellikle köpekle temas sonucu kuduz olacağından aşırı korkma; kinofobi.
Başı, köpek başına benzeyen hilkat garibesi; kinosefalus.
Dalgalı seyir gösteren hareketin, kimograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi; kimografi.
Kimografi’de kullanılan alet; kimograf.
Kimografi yoluyla elde edilen çizelge; kimogram.
Kas liflerinin -istem dışı- seğirme hareketigöstermesi; kimatizm.
Killoz. Bk. cyllosis.
(Af.): Genellikle çocuklarda protein eksikliğine bağlı olarak gelişen yaygın ödem, kansızlık ve deri lezyonları ile belirgin hastalık tablosu; kvashiorkor (Özellikle tropikal Afrika ve Hint adalarında görülür),
Sarkoidoz tanısında uygulanan deri testi; Kveim testi.
Kronik uterus inversiyonunu düzeltme amacıyla uygulanan bir ameliyat şekli; Küstner ameliyatı
Uzun kemikteki kırıkta, özellikle femur cismi kırığında, kırık uçları birbirine tespitte kullanılan paslanmaz çelik çivi; Küntscher çivisi
Travmaya bağlı olarak oluşan bir veya birkaç omurun iltihabı; Kümmell hastalığı.
Kussmaul belirtisi. Bk. Kussmaul s sign
Kussmaul solunumu. Bk. Kussmaul’s breathing
Ayak ve bacak kaslarından başlayarak kısa sürede karın, göğüs, kol ve yüz kaslarına yayılan, kaslarda -bazen felce uzanabilen- kuvvet azalması ve his kaybı ile belirgin polinevrit; Landry felci; Guillain-Barre sendromu (Sendr
1 2 3 4 .. 16 17 18
k
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4746 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 160 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kalp duvarındaki kapiller yataktan doğrudan kulakçık ve karıncık boşluklarına açılan -birbiriyle anastomoz halindeki- küçük venler; kalp en küçük venleri; en küçük kardiyak venler
Kalp sağ karıncığı ön duvarındaki, doğrudan karıncık boşluğuna açılan birkaç küçük ven; kalp ön venleri; ön kardiyak venler
Kulak sayvanı venöz kanını vena temporalis superfıcialis’e ileten venler; kulak sayvanı ön venleri; ön oriküler venler
tıbbi çeviri
Karaciğer merkezi venleri (venae centrales hepatis)’nin birleşmesiyle oluşan birkaç venden her biri; sublobüler ven [Sublobüler venler de birleşerek karaciğer venleri (venae hepaticae)'ni oluştururlar]
Karın ön duvarında 12. kaburganın alt sınırı boyunca arteria subcostalis’e eşlik ettikten sonra sağda vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluşturmak üzere aynı taraf vena lumbalis ascendens ile birleşen v
Koklea modiolusu’nun venöz kanını venae labyrinthi’ye ileten küçük ven; modiolus’un spiral veni
Kalp sol karıncığının diyafragmatik yüzünde yukarı doğru çıkarak sinüs coronarius ya da vena cardiaca magna’ya açılan ven; sol karıncığın arka veni
Kalp sol kulakçığının arka yüzü üzerinde seyreden ve sinüs coronarius’a açılan küçük ven; Marshall’m oblik veni; sol kulakçığın oblik veni
Kranyum üzerindeki deliklerden geçerek dura mater sinüsleriyle saçlı deri venleri arasında bağlantı sağlayan küçük venlerden her biri; emisser ven.
Klitoris’in sırtında fasya altında seyredip -venae profundae clitoridis aracılığıyla kendisine gelen-klitoris’in kavernöz cisimleri ve klitoris başının venöz kanını, plexus venosus vesicalis’e ileten ven; kl
Kalp küçük veni. Bk. vena cardiaca parva
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıklarmm diyafragmatik yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aşağı indikten sonra sinüs coronarius’a açılan ven; kalp orta veni; orta
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıkları ön yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis anterior’da seyrettikten sonra sola dönüp sinüs coronarius’a açılan ven; büyük kardiyak ven
Kulak sayvanı arkasında saçlı derideki bir ven pleksusu’ndan başlayıp daha sonra mandibula köşesinin arkasında -vena jugularis externa’yı oluşturmak üzere- vena retromandibularis’in arka dalı ile birleşen ve
Kulak vestibülü’nün venöz kanını taşıyan ve vestibül kanalını geçerek sinüs petrosus superior’a açılan küçük ven; vestibül kanalı veni
Koklea, sacculus ve utriculus’un venöz kanını taşıyan ve vena jugularis interna’nın bulbusu’na ya da sinüs petrosus inferior’a açılan küçük ven; koklea kanalı veni
Kranyal meduller velum. Bk. superior medullary velum
Kaudal meduller velum. Bk. inferior medullary velum
Kan akım hızı. Bk. circulation rate
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 .. 236 237 238

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü