İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 7 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 7 arasındaki sonuçlar:
İki bileşiğin aynı cins ve sayıda atoma sahip olmalarına rağmen atomların diziliş şekli bakımından değişiklik göstermeleri hali; stereoizomerizm.
Aynı cins ve sayıda atoma sahip olmasına rağmen atomların diziliş şekli bakımından değişiklik gösteren iki bileşikten her biri; stereoizomer.
Bir izomer’in, ait olduğu kimyasal bileşiğin diğer bir izomerine dönüşmesi; izomerizasyon.
tıbbi çeviri
Bir kimyasal bileşiğin, molekülünde aynı atomdan aynı sayıda içermesine karşın, moleküldeki atomların diziliş şekli bakımından fark gösterdiği birkaç şekle sahip olması hali; izomerizm.
1- izomerizm’le ilgili; izomerik. 2- Izomerizm gösteren.
İzomerizasyon’u katalize eden enzim; izomeraz.
izomerizm gösteren kimyasal bileşiğin birkaçfarklı şeklinden her biri; izomer,
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 2 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Metamerizm. Bk. isomerism. 2- Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi; metamerizm (omurların dizilişi gibi),
Metamer. Bk. isomer.
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü