İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 440 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Bk. intermuscular septum
Bk. interatrial septum of heart
Bk. interalveolar septum
tıbbi çeviri
Disk yırtılması. Bk. herniated intervertebral disk.
Bk. vena intercostalis superior dextra
Arteria interossea posterior’dan ayrılıp, dirsek eklemi arkasında komşu arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karışan arter; kemikler arası rekürrens arter; rekürrens interosseöz arter
Bk. internal laryngeal nerve
Bk. interosseous membrane of forearm.
QRST aralığı. Bk. QT interva
Elektrokardiyo-gram’da, QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının bitimine kadar uzanan zaman aralığı; Q-T aralığı,
Bk. internal occipital protuberance
Yerinden kaymış nucleus pulposus’un, annulus fıbrosus içine sadece çıkıntı göstermesi, herhangi bir bölümünün dışan taşmaması ile belirgin hafif disk fıtığı; disk kayması
Kalbin, diyafragma’ya bakan yüzünde, iki kalp karıncığı arasındaki bölmenin yerini belirleyen oluk; karıncıklar arası arka oluğu; arka ventriküller arası oluk
Arka ventriküller arası oluk. Bk. posterior interventricular sulcus
Bk. arteria interossea posterior
Bk. nervus interosseus antebrachii posterior
Omurga kanalında dura mater ile omur kemerlerinin ön yüz periostları arasında, kanalın uzun eksenine paralel uzanan yaygın ven ağı; arka iç vertebral ven ağı; posterior internal vertebral venöz pleksus.
. Uyluk fasyası (fascia lata femoris)’nm iç yüzünden başlayıp linea aspera’da sonlanan, musculus adductor magnus’u musculus semimembranosus, musculus semitendinosus ve musculus biceps femoris’ten ayıra
Bacak fasyası (fascia cruris)’nm iç yüzünden başlayıp fibula’nm arka kenarında sonlanan, peroneal kasları musculus soleus’tan ayırıcı fasyal bölme; bacağın kaslar arası arka bölmesi,
Bk. arteriae intercostales posteriores IIIXI
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 20 21 22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. nervus intermedius.
Geri çekme yöntemi. Bk. coitus interruptus
Kış aylarında derinin soğuğa maruz kalışı nedeniyle oluşan kaşıntılı durum; kış kaşıntısı. Bk. winterprurigo.
tıbbi çeviri
Bk. virüs interference
Kalp iskemisinde, kollateral damar oluşmasını temin amacıyla arteria thoracica interna’nın kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyatı
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Beyin üçüncü karıncığı ile herhangi bir komşu subaraknoid aralık, özellikle cisterna interpe-duncularis arasında ameliyatla geçit oluşturma; vent-rikülostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem).
Ventriküler bölme. Bk. interventricular septum of heart
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yanında, ligamentum latum uteri’nin tabanındaki plexus venosus uterinus’tan ikişer ven halinde başlayıp ligamentum latum uteri içinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya açılan
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Skrotum’un arka bölümünün venöz kanını vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta bölümünden başlayıp vena iliaca interna’ya açılan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt bölümünden başlayıp vena pudenda interna’ya açılan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
Yutağın arka-dışyanındaki ven ağı (plexus pharyngeus)’nın kanını vena jugularis interna’ya ileten venler; yutak venleri; farin-geal venler
1 2 3 4 .. 24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü