İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 440 adet çeviri sonucu bulundu. 421 - 440 arasındaki sonuçlar:
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünün iki uç dalından incesi olarak, seyri esnasında anal kanalın alt yansmdaki kaslar, perine derisi ve kasları, erkekte skrotum ve bulbus penis, kadında labium majus, labium minus ve
Arteria interossea posterior’dan ayrılıp, dirsek eklemi arkasında komşu arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karışan arter; kemikler arası rekürrens arter; rekürrens interosseöz arter
Arteria interossea communis’in iki uç dalından biri olarak, ön kolun arka bölümünde derin ekstensör kaslarda dağılan arter; kemikler arası arka arteri, posterior interosseöz arter
tıbbi çeviri
Arteria ulnaris’den -tuberositas radii’nin hemen altından ayrılıp, membrana interossea antebrachii’nin üst kenarında arteria interossea anterior ve arteria interossea posterior olmak üzere iki uç dala aynlan
Arteria interossea communis’in iki uç dalından biri olarak, ön kolun ön bölümünde derin fleksör kaslarda dağılan arter; kemikler arası ön arter; anterior interosseöz arter
Truncus costocervicalis’den aynldıktan sonra 1. ve 2. arka interkostal arter olmak üzere iki dala aynlan arter; kaburgalar arası üst arteri; superior interkostal arter
Arteria iliaca communis’in iki uç dalından biri olarak pelvis boşluğuna geçerek foramen ischiadicum majus’un üst kenarında ön ve arka kütük olmak üzere iki dala ayrılan, bu kütüklerden çıkan dalları aracılığıyla p
Arteria carotis communis’in çatallanma noktasından başlayıp, temporal kemik içindeki canalis caroticus aracılığıyla kafa boşluğuna geçen ve sulcus lateralis cerebri’nin içyan ucunda arteria cerebri anterior ve art
Öniç tarafta; önde ve içte.
Kalbin önüst yüzünde, iki kalp karıncığı arasındaki bölmenin yerini belirleyen oluk; karıncıklar arası ön oluğu; ön ventriküller arası oluk
Ön ventriküller arası oluk. M. anterior interventricular sulcus
Bk. nervus interosseus antebrachii anterior
Bk. arteria interossea anterior
Omurga kanalında, dura mater ile omur cisimlerinin arka yüz periostlan arasında, kanalın uzun eksenine paralel olarak uzanan yaygın ven ağı; ön iç vertebral ven ağı; anterior internal vertebral venöz pleksus
Bk. venajugularis anterior
Bk. arteriae intercostales anteriores
Bacak fasyası (fascia cruris)’ nın iç yüzünden başlayıp fibula’nın ön kenarında sonlanan, musculus extensor digitorum longus’u peroneal kaslardan ayıran fasyal bölme; bacağın kaslar arası ön bölmesi
Omurlar arası disk’in, nucleus pulposus’u halka şeklinde çevreleyen fıbröz bölümü; omurlar arası disk’in fıbröz halkası
Uterus korpusu ile uterus istmusu’nun birleşme yerindeki delik; anatomik iç delik
Güneş ışınlarına duyarlık görülmeksizin, zaman zaman kolik tarzında karın ağrısı, nöropsikiyatrik bozukluklar, idrarda aşırı aminolevulinik asit ve porfobilinojen bulunuşu ile belirgin nöbetlerle seyreden kalıtsal forfiri
1 2 3 .. 18 19 20 21
22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. nervus intermedius.
Geri çekme yöntemi. Bk. coitus interruptus
Kış aylarında derinin soğuğa maruz kalışı nedeniyle oluşan kaşıntılı durum; kış kaşıntısı. Bk. winterprurigo.
tıbbi çeviri
Bk. virüs interference
Kalp iskemisinde, kollateral damar oluşmasını temin amacıyla arteria thoracica interna’nın kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyatı
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Beyin üçüncü karıncığı ile herhangi bir komşu subaraknoid aralık, özellikle cisterna interpe-duncularis arasında ameliyatla geçit oluşturma; vent-rikülostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem).
Ventriküler bölme. Bk. interventricular septum of heart
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yanında, ligamentum latum uteri’nin tabanındaki plexus venosus uterinus’tan ikişer ven halinde başlayıp ligamentum latum uteri içinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya açılan
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Skrotum’un arka bölümünün venöz kanını vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta bölümünden başlayıp vena iliaca interna’ya açılan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt bölümünden başlayıp vena pudenda interna’ya açılan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
Yutağın arka-dışyanındaki ven ağı (plexus pharyngeus)’nın kanını vena jugularis interna’ya ileten venler; yutak venleri; farin-geal venler
1 2 3 4 .. 24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü