İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 440 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yaprakları metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik üzümü; Gaultheria procumbens.
Kış aylarında görülen, bir virüs’ün sebep olduğu, kusma ve bulantı ile belirgin epidemik akut gastroenterit; kış kusması hastalığı.
Uzun süre soğuğa maruz kalış sonucu gelişen, deride kaşıntılı papüller oluşmasıyla belirgin prurigo; kış kaşıntısı.
tıbbi çeviri
Kış aylarında derinin soğuğa maruz kalışı nedeniyle oluşan kaşıntılı durum; kış kaşıntısı. Bk. winterprurigo.
Aynı anda veya zaman aralıklarıyla iki değişik virüs’tin etkisine maruz kalan hücrede, bir virüsün diğerinin etkisini azaltınası veya ortadan kaldırması; virüs engellemesi; virüs enterferansı (Bu olayda virüslerden biri
Bk. virüs interference
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Beyinde foramen interventriculare yakınında sağda ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nın birleşmesinden oluşan iki ven; Galen venleri; beyin içi venleri; iç serebral venler (Sağ ve sol vena intern
Böbreğin yıldızsı vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve böbrek korteksi’ndeki peritübüler kapiller ağdan aldığı kanı, venae arcuatae renis’e ileten venler; böbreğin lobüller arası venleri
Vena portae hepatis’in, karaciğer lobülleri arasında seyreden ve karaciğer sinüzoidlerine açılan ince, uç dalları; karaciğerin lobüller arası venleri
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
Kaburgalar arası aralıkların arka bölümlerinin venöz kanını taşıyan, ayrıca her biri sırt kasları ve sırt derisinden de dal alarak sağ tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar arası aralıkların ön bölümlerinin venöz kanını vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar arası ön venleri; ön interkostal venler
Metatarsal kemiklerin başlan arasındaki, ayak parmaklarının dorsal ve plantar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; ayağın interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin başlan arasındaki, el parmaklarının dorsal ve palmar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayağın interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Karaciğer sol lobu’nun içyan segmenti ile sağ lobu’nun ön segmenti alt bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer orta venleri; orta hepatik venler
Beyin iç venleri; iç serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya eşlik eden ve kendisine dökülen bazı venleri aldıktan sonra vena iliaca interna’ya açılan ven; iç pudendal ven
Sinüs sigmoideus’un devamı olarak kafa tabanında foramen jugulare’den başlayıp sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocepha-lica’yı oluşturmak üzere- vena subclavia ile birleşen ven; iç jugular ven
1 2 3 4 .. 20 21 22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 461 - 480 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria axillaris’in ilk bölümünden ayrılıp m. serratus anterior ile birinci interkostal aralıktaki kaslarda dağılan arter; toraks üst arteri; üst torasik arter
Arteria subclavia’nın ilk bölümünden ayrıldıktan sonra birinci kıkırdak kaburganın arkasında toraks’a girip kıkırdak kaburgalar arkasında dikey şekilde aşağı inerek 6. interkostal aralıkta arteria epigastrica supe
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp rektum’un mukoza ve kas tabakalarında dağılan, üst ve alt rektal arterlerle de anastomoz yapan arter; rektum orta arteri; orta rektal arter
tıbbi çeviri
Arteriapudenda interna’dan perine’de ayrılıp, m. levator ani, m. sphineter ani externus, anal bölge derisi ile rektum’un alt bölümü ve anal kanalın alt yarısı mukozalarında dağılan, uç dalları arteria reetal
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünün iki uç dalından incesi olarak, seyri esnasında anal kanalın alt yansmdaki kaslar, perine derisi ve kasları, erkekte skrotum ve bulbus penis, kadında labium majus, labium minus ve
Erkekte, arteria pudenda interna’dan ayrılıp, corpus cavernosum penis’de dağılan arter; penis derin arteri
Kadında, arteria pudenda interna’dan ayrılıp, corpus cavernosum clitoridis’de dağılan arter; klitoris derin arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp perine’nin yanısıra erkekte skrotum’un arka bölümü, kadında labium majus derilerinde dağılan arter; perine arteri; perineal arter
Arteria thoracica interna’dan -birinci kaburga seviyesinde- ayrılıp diyafragma, perikard ve plevra’da dağılan arter; perikard-diyafragma arteri; perikardiyakofrenik arter,
Arteria carotis interna’dan ayrılıp, verdiği dallar aracılığıyla orbita, gözyaşı bezi, gözkapakları, iris, konjunktiva, sklera, gözün damar tabakası, retina, göz küresi kasları, ön ve orta etmoidal hava hücreleri, dura
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden pelvis boşluğunda ayrılıp, pubis kemiğinin arka yüzüne bir dal ve m. iliacus’a da dalcıklar verdikten sonra foramen obturatum aracılığıyla pelvis boşluğundan çıkarak ön ve
Arteria thoracica interna’nın iki uç dalından biri olarak diyafragma, 7.9. interkostal aralıklar ve karın ön duvarı üst bölümündeki kaslarda dağılan arter; muskulofrenik arter
Arteria interossea posterior’dan ayrılıp, dirsek eklemi arkasında komşu arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karışan arter; kemikler arası rekürrens arter; rekürrens interosseöz arter
Arteria interossea communis’in iki uç dalından biri olarak, ön kolun arka bölümünde derin ekstensör kaslarda dağılan arter; kemikler arası arka arteri, posterior interosseöz arter
Arteria ulnaris’den -tuberositas radii’nin hemen altından ayrılıp, membrana interossea antebrachii’nin üst kenarında arteria interossea anterior ve arteria interossea posterior olmak üzere iki uç dala aynlan
Arteria interossea communis’in iki uç dalından biri olarak, ön kolun ön bölümünde derin fleksör kaslarda dağılan arter; kemikler arası ön arter; anterior interosseöz arter
Truncus costocervicalis’den aynldıktan sonra 1. ve 2. arka interkostal arter olmak üzere iki dala aynlan arter; kaburgalar arası üst arteri; superior interkostal arter
Arteria iliaca interna’nın arka kütüğünden çıkıp daha sonra iliyak ve lumbar olmak üzere iki dala ayrılan, iliyak dalı m. iliacus’da, lumbar dalı ise m. psoas majör, m. psoas minör, m. qadratus lumborum’da d
Dördüncü bel omurunun alt kenarı hizasında aorta abdominalis’in çatallanma noktasından başlayıp, pelvis giriminde sakroiliyak eklemin önünde arteria iliaca interna ve arteria iliaca externa olmak üzere iki dala aynlarak
Bk. arteria iliaca interna.
1 2 3 .. 20 21 22 23
24
25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü