İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 786 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Gebelik esnasında göbek kordonunun herhangi bir bölümünde -fetüs’ün hareketine bağlı olarak- oluşan düğüm; gerçek düğüm; göbek kordonu düğümü,
Bir kısım bağırsağın, göbek bölgesinde -deri altından- dışarıya doğru kabartı göstermesi ile beliğin fıtık; göbek fıtığı,
Umbilikal fistül. Bk. vitelline fistul
tıbbi çeviri
Göbek kisti. Bk. hydromphalu
Bebeğin doğumunu takiben göbek kordonunu kesmede kullanılan makas; göbek kordonu makası.
Göbek kordonu. Bk. funiculus umbilicu
Yenidoğana sıvı verme veya kan örneği alma amacıyla arteria veya vena umbilicalis’e kateter geçirme; göbek kateterizasyonu
Bk. arteria umbilicalis.
Göbekle ilgili; umbilikal.
Tifo’nun etkeni olan basil; Salmonella typhi türü bakteri
Göz kapağı kenarlarının kalmlaşıp sertleşmesi
Doğum ağrıları çeken kadında morfin ve skopolamin enjeksiyonunun oluşturduğu hafif anestezi hali; doğum ağrıları ve doğum esnasında duyulan ağrıyı hafifletme ve psişik izlenimleri unutturma amacına yönelik bir anestezi yöntem
Bk. iliac tuberosity
Mycobacterium tuberculosis türü bakteri
Frengi tanısında uygulanan, frengili hasta serumu hareketli Treponema pailidum ile temasa getirildiği zaman, serumdaki sifiliz antikorlarının treponema’ların hareket yeteneğini ortadan kaldırması esasına dayalı seroloji
Herhangi bir dış etkenin çabukça incinme ve harabiyet meydana getirmesiyle belirgin yapısal durum; travmatofılik diyatez
Travma’ya maruz kalma arzusu; kişinin herhangi bir kazaya veya incinmeye karşı, bilinçaltı istek ve eğilim göstermesi hali; travmatofili.
Sedatif ya da depresif etki yapmaksızın kişiyi sakinleştirici ilaç; trankilizan ilaç.
1- Sakinleştirici; rahatlatıcı; trankilizan. 2- Sedatif ya da depresif etki yapmaksızın psişik gerilimi gidererek hastayı rahatlatıcı ilaç
Trankilizan vererek psişik gerilim gösteren hastayı rahatlatma; bu nitelikle belirgin sakinleştirme; trankilizasyon.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 38 39 40
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 5716 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Fermantasyonla ilgili: zimolitik 2- Fermantasyona sebep olan.
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Zigot’la ilgili; zigotik.
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
elmacık kemiği ve alın kemiği ile ilgili, zigomatikofrontal
elmacık kemiği (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Hayvan vücutlarının anatomisini inceleyen bilim dalı; hayvan anatomisi; zootomi.
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkünlükle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel ilişki ile belirgin; bu tip cinsel sapıklıkla ilgili. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ya da onla
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkün kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde yaşayan asalak ya da onları emen böcek veya sinek,
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Hayvanları konu alan bilim dalı; zooloji
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Hayvanla cinsel ilişkide bulunma; bestialite; zooerasti.
1- Hayvan derisiyle ilgili; zoodermik. 2- Hayvan derisinden alınmış,
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Hayvanların biyolojik yapı ve özelliklerini konu alan bilim dalı; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 284 285 286

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü