İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 786 adet çeviri sonucu bulundu. 741 - 760 arasındaki sonuçlar:
1- Taş oluşmasını önleyici ya da oluşan taşıeritici; antilitik. 2- Antilitik ilaç.
Kanda yüksek kolesterol ve trigliserid seviyesini düşürücü ilaç; ateroskleroz tedavisinde kullanılan ilaç; antilipidemik ilaç
Kandaki yüksek lipid seviyesini düşürücü;antilipidemik (ilaç veya diyet),
tıbbi çeviri
Antihemofilik özellikleri korunarak hazırlanmış taze plazma
Antihemofilik globülin. Bk. factor VIII
Bk. factor XI
Bk. factor IX
Pıhtılaşma faktörlerinden biri; antihemofilik faktör A; antihemofilik globülin (Eksikliğinde hemofili A gelişir)
Hemofili’yi önleyen; hemofili niteliğinde kanamayı durduran; antihemofilik.
Şarbon’a sebep olan basil; Bacilius anthracis türü bakteri
İliumun ön kenarı üzerinde, crista iliaca’nın ön ucundaki -musculus sartorius’un başladığı- çıkıntı; ön üst iliyak diken
İlium’un ön kenarının alt ucundaki -musculus rectus femoris’in başladığı- çıkıntı; ön alt iliyak diken
Bk. arteriae ciliares anteriores
Fetiis’te linea alba üzerindeki, içinden umbilikal damarların geçtiği delik; göbek halkası (Doğumu takiben kapanır),
Dudakların birbirine yapışık oluşu; ankilokili.
Dudakların birbirine yapışık oluşu; ankilokili.
Gözkapağı kenarlarının iplik veya şerit şeklinde uzantılarla doğuştan birbirine yapışık oluşu.
Yaşlılık, özellikle ileri yaşlılık nedeniyle zihinselyeteneklerde zayıflama; anilite.
Anilin dumanlarına maruz kalış sonucu oluşankronik zehirlenme; anilin zehirlenmesi; anilizm.
Boya sanayiinde kullanılan, renksiz sıvı halindeki bir benzen türevi; fenilamin; aminobenzen; anilin,
1 2 3 .. 34 35 36 37
38
39 40
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 5716 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Fermantasyonla ilgili: zimolitik 2- Fermantasyona sebep olan.
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Zigot’la ilgili; zigotik.
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
elmacık kemiği ve alın kemiği ile ilgili, zigomatikofrontal
elmacık kemiği (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Hayvan vücutlarının anatomisini inceleyen bilim dalı; hayvan anatomisi; zootomi.
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkünlükle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel ilişki ile belirgin; bu tip cinsel sapıklıkla ilgili. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ya da onla
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkün kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde yaşayan asalak ya da onları emen böcek veya sinek,
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Hayvanları konu alan bilim dalı; zooloji
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Hayvanla cinsel ilişkide bulunma; bestialite; zooerasti.
1- Hayvan derisiyle ilgili; zoodermik. 2- Hayvan derisinden alınmış,
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Hayvanların biyolojik yapı ve özelliklerini konu alan bilim dalı; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 284 285 286

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü