İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 786 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Değişiklik gösterme niteliği; değişkenlik; varyabilite.
İdrarda aşırı miktarda ürobilin bulunuşu; ürobilinüri.
Kanda ürobilinojen bulunuşu; ürobilinojenemi.
tıbbi çeviri
Bağırsaklarda bilirübin’in indirgenmesiyle oluşan renksiz bir bileşik; ürobilin öncüsü madde; ürobilinojen (Dışkıda, az miktarda da idrarda bulunur),
Kanda ve dokularda ürobilin artımınıneşlik ettiği sanlık hali; ürobilinikterus.
Kanda ürobilin bulunuşu; ürobilinemi.
Ürobilinojen’in yükseltgenmesiyle oluşan kahverengimsi bir pigment; ürobilin (Dışkıda, az miktarda da idrarda bulunur),
Döllenmemiş.
Ankonjuge bilirübin. Bk. indirect bilirübin.
Göbek şeklinde; umbiliform.
(L.): karın derisinin ortasında, linea alba üzerindeki, doğumdan kısa süre sonra göbek kordonunun kapanmasından oluşan çukurluk; göbek; umbilikus.
1- Göbek şeklinde çukurluk oluşması;umbilikasyon. 2- Göbeğe benzer çukurluk,
Bk. umbilicate.
Göbek biçiminde; ortasında göbek şeklindeçukurluk gösteren; umbilikat.
Göbek vezikülü. Bk. yolksac.
Bk. vena umbilicalis
Göbek kordonu damarlarında oluşan iltihaplanma; umbilikal vaskülit.
Umbilikal üfiirüm. Bk. funic souffle
Göbek halkası. Bk. annulus umbilicalis
iki taraf karın yan bölgesi arasındaki, göbek ve çevresini içeren karın orta bölgesi; göbek bölgesi; umbilikal bölge
1 2
3
4 5 6 7 .. 38 39 40
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 5716 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Fermantasyonla ilgili: zimolitik 2- Fermantasyona sebep olan.
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Zigot’la ilgili; zigotik.
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
elmacık kemiği ve alın kemiği ile ilgili, zigomatikofrontal
elmacık kemiği (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Hayvan vücutlarının anatomisini inceleyen bilim dalı; hayvan anatomisi; zootomi.
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkünlükle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel ilişki ile belirgin; bu tip cinsel sapıklıkla ilgili. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ya da onla
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkün kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde yaşayan asalak ya da onları emen böcek veya sinek,
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Hayvanları konu alan bilim dalı; zooloji
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Hayvanla cinsel ilişkide bulunma; bestialite; zooerasti.
1- Hayvan derisiyle ilgili; zoodermik. 2- Hayvan derisinden alınmış,
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Hayvanların biyolojik yapı ve özelliklerini konu alan bilim dalı; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 284 285 286

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü