İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 786 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Erkeğe özgü cinsiyet özellikleri taşıma hali; erkeklik; virilite.
Kadında, erkeğe özgü sekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması, kıllanma, adalı yapı vb.)’nin oluşması; virilizm
Erkeğe özgü cinsiyet özelliklerinin oluşmasını uyaran; virilijenik.
tıbbi çeviri
(L.): Erkek cinsiyet organları; virilya.
Vincent anjini’ne sebep olan basil; Vincent basili; Fusobacterium fusiformis türü bakteri
Yaşama yeteneği; doğumu takiben fetüs’ün dış ortama uyabilme, dolayısıyla yaşayabilme yeteneği; viyabilite.
Safra kesesi. Bk. gallbladder
Bk. verruca plana
Göbek çevresindeki, bu bölgenin venöz kanını vena portae hepatis’in sol dalına ileten, karın ön duvarının derialtı venleriyle de anastomozlan bulunan küçük venler; göbek çevresi venleri; paraumbilikal venler,
Kirpiksi cisim (corpus ciliare)’in venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten venler; ön ve arka siliyer venler; siliyer venler
Plasenta’dan başlayıp göbek kordonu aracılığıyla fetüs’e arteryel kan taşıyan ven; göbek veni; umbilikal ven (Göbekten fetüs vücuduna giren göbek veni, içerdiği arteryel kanın bir bölümünü ductus venosus’a,
Arteria iliolumbalis’e eşlik eden ve vena iliaca communis’e ya da vena iliaca interna’ya açılan ven; iliyolumbar ven.
Pelvis organları ve pelvis duvarlarından gelen bir kısım venlerin -foramen ischiadicum majus’un üst kenarı hizasında- birleşmesiyle oluşan ve sakroiliyak eklem önünde -vena iliaca communis’i oluşturmak üzere- vena
Vena femoralis’in -ligamentum inguinale’nin arkasından başlayarak- devamı olan ve sakroiliyak eklem önünde -vena iliaca communis’i oluşturmak üzere- vena iliaca interna ile birleşen ven; dış iliyak ven
Vena iliaca interna ile vena iliaca externa’nın sakroiliyak eklem önünde birleşmesiyle oluşan ven; ana iliyak ven (sağ ve sol vena iliaca communis -5. bel omuru cisminin sağ tarafmda-birleşerek vena cava inferior’
Arteria circumflexa iliaca superfıcialis’e eşlik eden ve vena saphena magna’ya açılan ven; kalça yüzeysel kıvrık veni; süperfisyel simkumfleks iliyak ven.
Arteria circumflexa iliaca profunda’ya eşlik eden ve -ligamentum inguinale’nin ortalama 2 cm üzerinde-vena iliaca externa’ya açılan ven; kalça derin kıvrık veni; derin sirkumfleks iliyak ven
El sırtındaki rete venosum’un ulnar tarafından başlayıp ön kola giden ve musculus teres majör’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- venae brachiales’le birleşen ven; bazilik ven
Gaz ya da buhar haline geçebilme yeteneği;uçuculuk niteliği; volatilite.
Göbek kordonunun, plasenta’nın ortasına tutunması gerekirken fetal membranlara tutunması; göbek kordonunun velamentöz insersiyonu.
1
2
3 4 5 6 .. 38 39 40
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 5716 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Fermantasyonla ilgili: zimolitik 2- Fermantasyona sebep olan.
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Zigot’la ilgili; zigotik.
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
elmacık kemiği ve alın kemiği ile ilgili, zigomatikofrontal
elmacık kemiği (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Hayvan vücutlarının anatomisini inceleyen bilim dalı; hayvan anatomisi; zootomi.
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkünlükle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel ilişki ile belirgin; bu tip cinsel sapıklıkla ilgili. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ya da onla
1- Hayvanlara aşırı düşkünlük; aşın hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara aşırı düşkün kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde yaşayan asalak ya da onları emen böcek veya sinek,
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Hayvanları konu alan bilim dalı; zooloji
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Hayvanla cinsel ilişkide bulunma; bestialite; zooerasti.
1- Hayvan derisiyle ilgili; zoodermik. 2- Hayvan derisinden alınmış,
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Hayvanların biyolojik yapı ve özelliklerini konu alan bilim dalı; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 284 285 286

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü