İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 321 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Hayvanlara aşırı düşkün kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde yaşayan asalak ya da onları emen böcek veya sinek,
Uçucu sıvı yağ. Bk. essential oil
Oda ısısı ve oda basıncında sıvı halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dönüşünü takiben hasta tarafından solunan anestetik; volatil anestetik,
tıbbi çeviri
Kolayca gaz ya da buhar haline geçebilen; uçucu; volatil.
Erkeğe özgü refleks. Bk. penile reflex
1- Erkekle ilgili; erkek cinsiyetine ait; viril. 2- Erkek özellikleri taşıyan,
Titreşim gösteren; titrek; vibratil.
Jejunum ve ileum duvarlarının venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
İleum’un venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; ileum venleri; ileal venler
Vena appendicularis ile ileum’un son bölümü ve çekum’dan gelen venöz dalların birleşmesiyle oluşup, arteria ileocolica’ya eşlik eden ve vena mesenterica superior’a açılan ven; ileokolik ven
Otonom merkezlerin uyarılması sonucu deride vazomotor bozukluklarla beraber seyreden epilepsi şekli; vazomotor epilepsi,
İleoçekal kapak. Bk. ileocecal valve
Ureter’i -mesaneden ayırarak- ileum duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroileostomi.
Ureter ve ileum’la ilgili; ureteroileal.
Göbeğin ameliyatla çıkanlması; umbilektomi.
Aşın temiz; aşırı steril; ültrasteril.
Beyin travmasına bağlı olarak gelişen, epilepsi’ye benzer nöbetlerle belirgin durum; travmatik epilepsi
Toksik etki sebebiyle gelişen epilepsi; toksemik epilepsi
Ameliyata ait kesi yerinin veya herhangi bir yaranın antiseptik çözelti ile temizlenmesi; yara pansumanı; tuvalet
Termostabil. Bk. thermostable.
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 8814 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
Erkek cinsiyet hücresi (spermatozoon) ile dişi cinsiyet hücresi (ovum)’nin birleşmesinden oluşan diploid hücre; döllenmiş ovum, döllenmiş yumurta; zigot
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
elmacık kemiği ve alın kemiği ile ilgili, zigomatikofrontal
Üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık kemiği (zigomatik kemik) ile eklem yapan dışyan çıkıntısı; üst çene kemiğinin elmacık çıkıntısı; maksilla’nm zigomatik çıkıntısı
Alm kemiği (frontal kemik)’nin supraorbital kenarının -zigomatik kemiğin frontal çıkıntısı ile eklem yapan- dışyan uzantısı; alm kemiğinin elmacık çıkıntısı; frontal kemiğin zigomatik çıkıntısı
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
elmacık kemiği (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, enfekte nervus ophthalmicus’un seyri boyunca alın derisi ve üst gözkapağmda ağrılı, küçük veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster şekli; oftalmik herpes zoster
Kalçada ve uyluk bölgesinde ağrılı veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster; uyluk zosteri.
Kol derisi üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster; kol zosteri.
1- Hayvanlara aşırı düşkünlükle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel ilişki ile belirgin; bu tip cinsel sapıklıkla ilgili. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ya da onla
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
Hayvansal kökenli; hayvandan elde edilen; zoojenöz.
Kuşak şeklindeki küçük bölge ile ilgili; kuşakçıkla ilgili; zonüler
1- Kuşak şeklinde sancı tabaka ya da bölge ile ilgili; zonal. 2- Komşu kısımlardan farklı yapı ya da görünüş gösteren bölge ile ilgili,
Böbreküstü bezi korteksi’nin, glomerüler kat ile retiküler kat arasında kalan orta katı; fasiküler kat.
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, bazı spinal sinirlerin arka kök ganglionlarmm iltihaplanması nedeniyle vücudun bir tarafında bir veya birkaç hissi sinirin seyri boyunca deri üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile bel
1 2 3 4 .. 439 440 441

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü